Пошук
Головне меню

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ

Наукові співробітники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника підготували і провели чергові традиційні «Кременецькі читання з історії Волині». Ініціатор та основний науковий координатор «Читань» – учений секретар ДІАЗу – кандидат історичних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін нашої академії Володимир Собчук.

Учасників наукового зібрання вітали перший заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк і директор ДІАЗу Вадим Микулич, який і дав старт полілогу науковців – фахівців історичної науки з різних науково-освітніх установ України.

«Читання» відбувалися у двох тематичних напрямках: «Проблеми історії Середньовічної і Ранньомодерної Волині» та «Проблеми історії Волині ХІХ – ХХ ст.ст.», тому науковці розділилися на дві секції, що проходили в залі Гуго Коллонтая і читальному залі історичного корпусу нашого начального закладу.

У першій секції, де висвітлювались питання Середньовічної Волині, виступили науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, професор Сергій Сегеда («Княжі поховання в Успенському соборі м.Володимира-Волинського»), професор Львівського НУ ім. Івана Франка Леонтій Войтович («Дмитро-Любарт Ґедимінович і боротьба за збереження королівства Русі»), доцент НУ «Києво-Могилянська академія» Ігор Тесленко («Два волинські межові акти ХV ст.»), директор народного музею історії Львівського НУ ім. Івана Франка Юрій Гудима («Галицько-Волинське пограниччя Княжої доби в історичному регіоні Пліснеська») та науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника м.Дубно Юрій Пшеничний («Дубенська волость та її місце у структурі земель-князівств ХІ – ХІІІ ст.»), а доцент Володимир Собчук охарактеризував «Волинь на політичній карті Середньо-Східної Європи середини і другої половини ХІV ст.». В аналітичному огляді Волині на зламі епох науковці опиралися на конкретний історичний матеріал: археологічні дослідження Рівненського замку (доцент Рівненського ДГУ Богдан Прищепа та співробітник Рівненського краєзнавчого музею Олексій Войтюк), пам’ятки торгівлі Львова і волинських міст (професор НУ «Львівська політехніка» Святослав Терський), війти містечка Сокіл в ХVІ – ХVІІ ст.ст. (доцент Львівського НУ ім. Івана Франка Андрій Заяць), Кременецький офіціалат Володимирсько-Берестейської унійної єпархії (професор НУ «Острозька академія» Петро Кулаковський), сакральні споруди м. Острога (доцент НУ «Острозька академія» Віктор Атаманенко).


У розмові про Ранньомодерну Волинь брали участь викладач нашого педагогічного коледжу Віталій Галішевський (про військові підрозділи Волинського воєводства у Хотинській війні), завідувач відділу НДІ українознавства МОН України Ірина Ворончук (про українську ранньомодерну родину), директор Центру туристичної інформації та послуг Оксана Штанько (про сюжети з історії Луцька часів Хмельниччини), доцент НУ «Острозька академія» Микола Близняк (про міста Степанської волості), завідувач відділу Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України Володимир Александрович (про контракт кременецького скульптора Стефана Кульчицького на Кременеччині) та заступник директора Нетішинського міського краєзнавчого музею Тарас Вихованець (про окремі привілеї волинським містам і селам).

Проблеми історії Волині ХІХ – ХХ ст. аналізувалися в часопросторі ХІХ століття та у міжвоєнний і воєнний період ХХ ст. Увагу науковців СНУ ім. Лесі Українки привернули мешканці волинських містечок (професор Українки Оксана Карліна), видання книгозбірні Кременецького василіанського монастиря (доцент Вікторія Білик), монастир реформаторів у Дедеркалах (аспірантка Анна Кирилюк); образ князя-короля Данила Романовича в науковій літературі Галичини (професор Тернопільського НПУ ім. Володлимира Гнатюка Іван Куций). Міжвоєнну Волинь проектували у контексті антипольського руху (професор СНУ ім. Лесі Українки Юрій Крамар), діяльності спецслужби Державного центру УНР у Кременецькому повіті (професор Рівненського ДГУ Руслана Давидюк), формуванні органів НКВС на Західній Україні (доцент СНУ ім. Лесі Українки Лариса Шваб). Доктор історичних наук, професор кафедри української філології та суспільних дисциплін нашої академії Ірина Скакальська охарактеризувала життєпис та науково-публіцистичну спадщину Івана Власовського.

Цікаві та маловідомі факти з історії Волині у роки Другої світової війни оприлюднили голова Рівненського обласного осередку Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» ім. В.Стуса Володимир Борщевич (обставини арешту архієпископа Олексія (Громадського)), доцент НУ «Острозька академія» Андрій Смирнов (Волинська єпархія Автономної православної церкви в 1942 – 1943 роках) і професор МЕГУ ім. академіка Степана Дем’янчука Андрій Жив’юк (волинський слід у втечі в’язнів з табору в Норильську у серпні 1945 р.).

Учасниками «Кременецьких читань з історії Волині» були студенти спеціальності «Історія» нашої академії.

 
Анонси
Галерея
17
1717
На даний момент 705 гостей на сайті