Пошук
Головне меню

ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

До них насамперед належать проблеми, пов’язані із психологічним аспектом життєдіяльності людини. У такому тематичному напрямі працювали учасники VІІІ Всеукраїнського наукового семінару «Методологічні проблеми психології особистості», що проходив на базі філософського факультету і науково-дослідного центру «Психологія розвитку особистості» Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника. Науковці аналізували кількісні та якісні дослідження в сучасній психології особистості та персонології, стратегії застосування змішаних методів досліджень, а також верифікацію психотехнічних розробок у галузі психології особистості. Особлива увага була приділена висвітленню психометричних стандартів, психологічній герменевтиці, дискурс-аналізу, наративному аналізу та іншим актуальним проблемам і конструктам сучасної психологічної науки.

Учасників семінару вітали проректор університету-господаря з наукової роботи, професор Валентина Якубів, доцент філософського факультету, професор Ігор Гоян і керівник НДЦ «Писхологія розвитку особистості», професор Зіновія Карпенко. Яка і відкрила дискурс доповіддю «Метамодерністські засади медіапсихології».

На першому пленарному засіданні йшлося про методи та діяагностику відновлення посттравматичної життєтворчості особистості (член-кореспондент НАПН України, професор Тетяна Титаренко), застосування змішаних методів дослідження (професор Олена Злобіна, Інститут соціології НАПН України), метаметодологію в дослідженні проблем особистості (професор Мирослав Савчин, Дрогобицький ДУ ім. Івана Франка), особистість у контексті сучасних емпіричних досліджень (Світлана Кузікова, професор Сумського ДУ ім. А.С.Макаренка; Валерій Зливков і Світлана Лукомська  - Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України), софійність як умову консолідації нації (Оксана Яремчук, Інститут соціології та політичної психології НАПН України), автонаратив у дослідженні життєвого шляху особистості (професор Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Марина Орап), предмет і метод дослідження психології особистості (професор Ніжинського ДУ ім. Миколи Гоголя Микола Папуча). На цьому ж засіданні з доповіддю «Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне та диференційоване» виступила доктор психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології нашої академії Наталія Савелюк.

У пленарному режимі розглядалися проблеми інтегрованих стратегій у психології (Олена Завгородня, Київ), критичного дискурс-аналізу текстів (Ольга Кочубейник, Київ), смисложиттєвих стратегій особистості (Світлана Симоненко, Одеса), феміністичної перспективи жіночого досвіду (Лариса Заграй, Івано-Франківськ), ціннісно-смислової саморегуляції особистості (Ігор та Олена Галяни, Дрогобич), вимірювання у дослідженнях духовної природи людини (Ольга Климишин, Івано-Франківськ), логотерапії в екзистенційних бесіда з воїнами (Віктор Москалець. Івано-Франківськ). Науковці кзвернули увагу на гендерний дискурс (Оксана Кікінежді, Тернопіль), біографічний метод у дослідженні поведінки людини (Віталія Шебанова, Херсон; Тетяна Яблонська, Київ), професійної стресостійкості майбутніх фахівців (Галина Дубчак, Київ), поведінку особистості в організаційному просторі (Любомира Пілецька, Івано-Франківськ). Окремі доповідачі аналізували епістолярний метод дослідження психології особистості (Олена Лещинська, Львів), психобіографічний метод у дослідженні творчої особистості (Лариса Міщиха, Івано-Франківськ), діахронічний аналіз розвитку особистості (Світлана Литвин-Кіндратюк Івано-Франківськ). Значна частина учасників семінару звернулась до методологічних основ і конкретних методик дослідження психології особистості. Якими зацікавилися Лідія Тимків і Мирослава Гасюк (Івано-Франківськ), Інна Галецька, Оксана Сеник, Софія Чолій, Марина Кліманська (Львів), Наталія Добровольська (Сєвєродонецьк), Анна Алексєєва  й Оксана Власова-Чемерук (Київ). Олена Грек (Одеса). Марія Наконечна (Ніжин), Інеса Гуляш (Чернівці) та Віктор Сіткар (Тернопіль). Науковці розкривали психологічний формат розвитку емоційного інтелекту (Євген Карпенко, Івано-Франківськ), здібності людини до психологічної близькості з іншою людиною (Зоряна Адамська, Тернопіль). Проблему профілактики психологічного здоров’я людини (Олексій Сабадуха, Житомир), проблему філофської та християнської персонології (Володимир Сабадуха, Івано-Франківськ), до дискусії долучилися польські науковці Рафал Абрамцов (Краків) і Конрад Янковскі (Варшава).

Господарі семінару продемонстрували фаховий майстер-клас у форматі круглого столу за темою семінару, в ході якого висвітлювалися питання особистісної інфантильності (доцент Олександра Гринчук), конструювання психологічного портрета (професор Ольга Климишин, доцент Оксана Семак). Емпатії у дітей (доцент Надія Когутяк), можливостей феноменологічного аналізу (доцент Оксана Паркулаб), використання якісних методів дослідження особистості (Владислав Сметаняк).У роботі круглого столу брали участь велика група аспіранті та магістрантів університету, котрі успішно вирішували практичні аспекти спілкування фахівців.

Учасники Всеукраїнського семінару здійснили історико-психологічну екскурсію, екскурсоводом якої виступила доцент кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника Світлана Литвин-Кіндратюк.

 
Анонси
Галерея
foto 17
foto 17foto 17
На даний момент 100 гостей на сайті