Моніторинг якості освітньо-професійних програм

Google-форма анкети "Викладач очима студентів"

Google-форма опитування "Анкета викладача академії"


Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються

Анкета для студентів щодо  форм контрольних  заходів та критеріїв оцінювання

Анкета щодо втілення ідеї  студентоцентризму в освітній процес як шляху  успішної реалізації  компетентнісного  підходу

Анкета для студентів щодо  дотримання академічної  доброчесності під  час реалізації  освітньо-професійної   програми

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Опитувальник для роботодавців

Опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів,  розроблену науково-педагогічними працівниками

кафедри Кременецької  обласної   гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса Шевченка (Взірець)

Анкета "Вільний вибір  навчальних  дисциплін  студентами"

Анонімне анкетування серед студентів «Молодь проти корупції»

Анкета якість освіти в академії  очима студентів

Опитувальник "У яких формах  Ви відпрацьовуєте пропущені навчальні заняття"

 
Анонси
Галерея
galery 17
galery 17galery 17
На даний момент 377 гостей на сайті