Моніторинг якості освітньо-професійних програм

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

щодо якості освітньо-професійної програми, за якою вони навчаються

Анкета

для студентів щодо  форм контрольних  заходів та критеріїв оцінювання

Анкета

щодо втілення ідеї  студентоцентризму в освітній процес

як шляху  успішної реалізації  компетентнісного  підходу

Анкета

для студентів щодо  дотримання академічної  доброчесності

під  час реалізації  освітньо-професійної   програми

Анкета

для опитування здобувачів вищої освіти

щодо забезпечення безпеки освітнього середовища

Опитувальник для роботодавців

Опитування випускників,

які навчалися за освітньо-професійною програмою

Рецензія-відгук

на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів,  розроблену науково-педагогічними працівниками

кафедри Кременецької  обласної   гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса Шевченка (Взірець)

 
Галерея
Художній народний ансамбль "Калина"
Художній народний ансамбль Художній народний ансамбль
На даний момент 630 гостей на сайті