Пошук
Головне меню

НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ – ПСИХОЛОГІЧНИЙ

Сучасна психологічна наука не тільки розширює горизонти тематичних пошуків, а й поглиблює аналітичний зміст наукових досліджень. У цьому аспекті показовою стала ІV Науково-практична конференція та Форум Університетів Третього Віку з міжнародною участю «Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз і паліативна допомога», що проходила в рамках проблемно-тематичного циклу «Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування відповідей на виклики сучасності». Конференція проходила на базі Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки (кафедри педагогічної та вікової психології факультету психології та соціології) у співпраці із Брестським державним університетом ім. О.С.Пушкіна, Університетом Третього Віку «Волинський Акме-Університет» і Волинським підрозділом Асоціації політичних психологів України. Патронат над науковим форумом здійснювали Міністерство освіти і науки України, Академія наук вищої освіти України та громадська організація «Справа Кольпінга в Україні», діяльність якої спрямована на освітні проекти.

До Оргкомітету конференції увійшли декан факультету психології та соціології СНУ ім. Лесі Українки, професор Ж.П.Вірна, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології СНУ ім. Лесі Українки, професор Я.О.Гошовський, декан соціально-педагогічного факультету Брестського ДУ ім. О.С.Пушкіна, доцент Н.О.Леонюк, доценти кафедри педагогіки та вікової психології університету-господаря Н.К.Вічалковська, Д.Т.Гошовська та О.Є.Іванашко.

Науковці поставили перед собою конкретну мету – привернути увагу громадськості до проблем людей літнього віку, підвищити ступінь інформування про проблеми демографічного старіння суспільства, до індивідуальних і соціальних потреб цієї категорії громадян. Обговорювалися актуальні питання поліпшення їх соціального і медичного обслуговування. Визнано за необхідне узагальнити досвід створення та функціонування університетів третього віку як однієї із форм організації раціонального способу життя, і насамперед вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері особистісного ортобіозу літніх людей і паліативної допомоги їм.

Фахівці аналізували проблеми людей літнього віку, висвітлювали виклики, що стоять перед цією категорією громадян нашої держави, говорили про перспективи підвищення якості їхнього життя, наголошували на важливості міждисциплінарного аналізу окресленого комплексу проблем. У науковому зібранні брали участь не лише науковці-психологи, а й педагоги навчальних закладів різних рівнів, лікарі та студенти із Луцька, Львова, Ужгорода, Житомира, Дніпра, Києва, Кременця, Запоріжжя, Кропивницького, Чернівців, Рівного, Тернополя, Вінниці, Мукачева та Бреста (Республіка Білорусь). Конференція проходила у форматах пленарного і секційних засідань, майстер-класів і круглого столу.

На пленарному засіданні розглядалися методологічні засади надання ревіталізаційної допомоги літнім людям (Я.О.Гошовський, Луцьк), особистісно-орієнтована психотерапія сучасних пенсіонерів (К.С.Максименко, Київ), паліативна допомога хворим (Р.Г.Процюк, Київ), механізми соціальної активності літніх людей (Н.О.Леонюк, Брест), соціально-психологічні особливості людей літнього віку (В.Й.Бочелюк, Запоріжжя), психологія екологічної свідомості в акмеогенезі (Л.П.Журавльова, Житомир), інноваційні моделі міжособистісної взаємодії літніх людей (Т.Д.Щербан, Мукачево), інваріантність психогенези особистості (В.М.Шмаргун, Київ), адаптація людей літнього віку до сучасного суспільства (Н.В.Хазратова).

До морально-етичної проблематики звернулися Л.В.Сікорська й О.Я.Фенина (особливості відчуття щастя у людей похилого віку), І.О.Корнієнко (особливості опанувальної поведінки на різних етапах життєдіяльності), Ж.П.Вірна (соціофобія і втеча від реальності), Г.П.Сябренко (напрямки поведінково-когнітивної корекції), І.С.Валітова (старше покоління у конфліктах сучасної сім’ї), З.Р.Кісіль (особистісні деструкції у літньому віці).

Висвітлювалися питання освітнього процесу упродовж усього життя (З.Я.Ковальчук), соціально-психологічної рекреації літніх людей (О.П.Сергеєнкова), моделей успішного «активного старіння» (А.А.Богуцька), губристичної мотивації за допомогою демонстративного споживання (К.І.Брагіна) та інші.

Трибуна пленарного засідання була надана науковцю нашої академії – доктору психологічних наук Н.М.Савелюк, яка оприлюднила власне аналітичне дослідження «Психологічна безпека та благополуччя особистості у вимірі світоглядного континууму ”релігійність – атеїстичність“».


На секційних засіданнях учасники конференції вивчали «Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування відповіді на виклики сучасності», «Психологічні особливості ортобіозу особистості», а також звернулися до тем «Адаптація людей літнього віку до реалій політизованого українського суспільства», «Медико-психологічна підтримка особистості: геронтопсихіатрія, паліативна медицина та паліативна допомога» і «Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві». В останній секції з науковим повідомленням «Психологічні особливості соціальної інклюзії людей похилого віку» виступила асистент учителя Кременецької ЗОШ № 1 ім. Галини Гордасевич О.А.Зелінська.

У рамках конференції пройшли майстер-класи «Психологічні засоби формування позитивного психоемоційного стану слухачів університетів третього віку (з досвіду діяльності Волинського Акме-Університету)», «Методи психоемоційного розвантаження», «Біосугестивна психотерапія як метод профілактики професійного вигорання», а також тренінг «Живемо за принципами Кольпінга: відповідально жити – солідарно діяти».

Науковці-психологи стали учасниками Форуму Університетів Третього Віку, що проходив у форматі презентації роботи УТВ міст Львова, Стрия, Тернополя, Ужгорода, Житомира, Чернівець і Дніпра. Завершився Форум засіданням круглого столу «Перспективи розвитку університетів третього віку в Україні». Учасники конференції відвідали Музей Лесі Українки, здійснили екскурсію містом, під час якої ознайомились із Будинком з химерами, оглянули Замок Любарта та інші знакові об’єкти Луцька.

 
Анонси
Галерея
Андріївські вечорниці
Андріївські вечорниціАндріївські вечорниці
На даний момент 100 гостей на сайті