Пошук
Головне меню

«Улас Самчук – знакова постать в історії української літератури» (до 115-ої річниці від дня народження)

«Улас Самчук – знакова постать в історії української літератури»

(до 115-ої річниці від дня народження)

 

Улас Самчук — визначний український письменник, який є однією з найпомітніших постатей української прози XX століття. Його називали літописцем свого часу і свого народу. Хоча з юнацьких літ він був відірваний від України, проте став однією з найяскравіших особистостей, людиною, яка зуміла втілити в собі найкращі риси української ментальності — ліризм, поетичність, гуманізм.

Улас Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермані Дубенського повіту Волинської губернії (нині Здолбунівський район Рівненської області) в родині Олексія Антоновича та Настасії Ульянівни Самчуків. У 1913 році, коли Уласові Самчуку було вісім років, сім'я переїхала в село Тилявку Кременецького повіту. Але з Дерманем зв'язків не втрачав, у 1917—1920 рр. навчався у чотирикласній вищепочатковій школі, що діяла при Дерманській Свято-Феодорівській учительській семінарії. У 1921—1925 роках — у Крем'янецькій українській мішаній приватній гімназії імені Івана Стешенка. Перед самим закінченням гімназії Уласа Самчука покликали до польського війська. 23 серпня 1927 року він дезертирував з війська, після чого потрапив до Ваймарської Німеччини, де працював у місті Бойтені як наймит в одного міщанина, розвозив рольвагою по копальнях і гутах залізо. «Німецький» період життя Уласа Самчука позначений тим, що, по-перше, завдяки Герману Блюме він, як вільнослухач, студіював у Бреславському Університеті з 1927 року. Германіна фон Лінгейсгайм (мама Германа) люб'язно дала притулок «обідраному українцю» у своїй оселі й терпляче навчала його німецької мови. Вдруге прийшов Герман Блюме на допомогу Уласові через 15 років: завдяки його клопотанню нацисти 20 квітня 1942 року випустили письменника, арештованого 20 березня цього року, з Рівненської в'язниці. Герман Блюме в Рівному був начальником цивільної поліції райхскомісаріату «Україна». Улас Самчук З 1925 почав друкувати оповідання в журналі «Духовна Бесіда» у Варшаві, згодом у «Літературно-науковому віснику» та інших журналах (видані окремою збіркою «Віднайдений рай», 1936). Свої перші новели він надіслав до «Літературно-наукового вісника» з Німеччини, там виникли задуми більших романів. У спогадах «Мій Бреслав» Улас Самчук стверджує, що саме в цьому німецькому (тепер — польському) місті «в моєму всесвіті з'явилась туманність, з якої поволі вимальовувались контури майбутньої „Волині“». 1929 року переїхав до Чехословаччини та навчається в Українському вільному університеті у Празі. Жодного вищого навчального закладу не зміг закінчити. Кожну науку Улас опановував без учителів, самотужки. Бездоганно володів німецькою, польською, чеською, російською, менше французькою мовою. У Чехословаччині жив з 1929 по 1941 рік. Українська Прага 1920-1930-х жила бурхливим науковим та культурно-мистецьким життям. До безпосереднього оточення, яке творило «його Прагу», Улас Самчук відносив Олександра Олеся, Спиридона Черкасенка, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Олега Ольжича, Михайла Мухина, Миколу Бутовича, Роберта Лісовського, Степана Смаль-Стоцького, Дмитра Дорошенка, Миколу Галагана, Леоніда і Надію Білецьких, Дмитра Антоновича, Сергія Шелухіна, Микиту Шаповала, Валентина і Лідію Садовських, Русових, Яковлевих, Мідних, Батинських, Слюсаренків, Щербаківських, Сімовичів, Лащенків, Горбачевського, Ольгерта Бочковського. У Празі Улас Самчук належав до Студентської академічної громади. «Нас було кілька сотень з загальної кількатисячної української колонії, ми були поколінням Крут, Базару, Листопада, Четвертого Універсалу, України Мілітанс». У 1937 році з ініціативи Євгена Коновальця була створена культурна референтура проводу українських націоналістів на чолі з Олегом Ольжичем. Центром Культурної референтури стала Прага, а однією з головних установ — Секція митців, письменників і журналістів, де головував Самчук. 1941 року в складі однієї з похідних груп ОУН-м повернувся на Волинь (до Рівного), де був редактором газети «Волинь» до 1943. З ним працював редактором Петлюра Олександр Васильович, видавництво в ті роки очолював Іван Тиктор, співпрацювала Олена Теліга. У 1944—1948 жив у Німеччині, був одним із засновників і головою літературної організації МУР. Після переїзду до Канади (1948) став засновником ОУП «Слово» (1954). Ім'я Уласа Самчука прижиттєво було відоме в країнах Європи та в Америки. Як зазначала дослідниця творчості письменника Марія Білоус-Гарасевич, «вражає не те, що на українській землі народився цей винятково сильний творчий талант, а те, що він вижив, не зісох у „волинській тихій стороні“, в абсолютно безпросвітних обставинах».

Творчість Уласа Самчука, митця, якому чи не єдиному серед українських письменників вдалося відтворити «повне психологічне обличчя українського народу» у часі та просторі, починає займати належне їй місце як у свідомості масового читача, так і в шкільній програмі

 

Публіцистика письменника — це об'єктивний, а часто й критичний погляд на українців, на самого себе, на життєвий шлях свій і свого народу Самчукове «То хто ж ми нарід чи чернь», разом з Маланюковим аналізом комплексу малоросійства в українському національному характері, спонукає школяра до уваж­ного погляду на самого себе, закликає не плакати, не ридати, не стогнати над долею України, а діяти, як це робив сам автор і його герої.

 

83.3(4Укр)

С17

Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ столітті [Текст] : зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції 11-13 травня 2005 р. (Рівне-Дермань-Тилявка-Кременець). Вип. ХV спец. - Рівне : Волинські обереги, 2005. - 346 с. - (Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство). - ISBN 966-8306-80-5 : ц.15,00.

ББК  83.3(4Укр)-8

74.268.3

Ф26

Фасоля, А. М.

Великий учитель свого народу. Вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі (7-8; 10-11 класи) [Текст] : посібник для вчителів, учнів, студентів / А. М. Фасоля. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 96 с. - ISBN 966-7520-39-0 : ц.2,50.

 

У посібнику розроблено систему вивчення творчості Уласа Самчука як дієвого засобу формування духовного світу школярів. Пропонуються запитання і завдання для аналізу романів "Марія", "Волинь", публіцистичної спадщини псьменника. Використано літературознавчий та малодоступний текстовий матеріал з творів У. Самчука.

Для вчителів, студентів-філологів, учнів старших класів.

ББК  74.268.31+83.3(4Укр)-8

83.3(4Укр)

Ж66

Жив'юк, А.

Між Сциллою політики і Харибдою творчості [Текст] : монографія / А. Жив'юк. - Рівне : Ліста-М, 2004. - 184 с. - ISBN 966-8573-03-Х : ц.7,90.

 

В монографії досліджується комплекс проблем пов'язаних з формуванням та еволюцією суспільно-політичних поглядів Уласа Самчука. Висвітлюється громадсько-політичний шлях, пройдений Уласом Самчуком, включно з періодом захоплення ідеологією українського націоналізму, спробами практичного втілення у політичній площині її засадничих постулатів, переходом до демократичного табору з толеруванням різних ідеологічних і політичних платформ. Показано специфіку громадсько-політичної діяльності Уласа Самчука, що полягала у його впливові на становлення і розвиток української національної свідомості опосередковано через літературну творчість.

У книзі наведено біографію художніх, документальних, мемуарних публіцистичних творів Уласа Самчука, вміщених як у книжкових, так і періодичних видань.

Дослідження розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ББК  83.3(4Укр)-8

 

83.3(4Укр)

К63

Комінярська, І. М.

Улас Самчук: alter ego i alter idem [Текст] : монографія / І. М. Комінярська. - Житомир : Рута, 2012. - 232 с. - ISBN 978-617-581-132-0 : 54,00.

 

У монографії досліджено художнє втілення національної ідентичності героя в прозу Уласа Самчука. У контексті розвитку української літератури ХХ ст. осмислюється поняття "національна ідентичність" на основі прозового доробку письменника, розкривається національна ідентичність героя як націєтворчий і всеосяжний феномен його художнього світу, а також цілісно досліджується національна ментальність героя-українця. Концептуально доведено, що художнє втілення національної ментальності героя визначено від "alter ego". Це дозволило розкрити постать Уласа Самчука як обдарованого прозаїка-традиціоналіста, талановитого публіциста й літературного критика, його внесок у світове та українське письменство.

Сучасним читачам - науковцям, студента, викладачам, вчителям та учням, усім, хто цікавиться літературною спадщиною Уласа Самчука - пропонується це монографічне дослідження.

ББК  83.3(4Укр)-8

 

74.03(4Укр)

П75

Приймас, Н. В.

Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука [Текст] : монографія / Н. В. Приймас. - Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. - 283 с. - ISBN 978-966-1546-20-1 : 45,00.

 

У монографії досліджуються виховні аспекти творчості видатного українського культурно-освітнього та громадсько-політичного діяча, письменника У. Самчука, його педагогічні погляди і просвітницька діяльність. Проаналізовано становлення У. Самчука як просвітителя, громадського діяча, з'ясовано умови та особливості формування його світогляду; у контексті історико-педагогічної поблематики розглянуто його літературну спадщину, на основі чого розкрито проблем взаємозв'язку національного виховання та мети життєдіяльності, патріотичного виховання та розвитку національної свідомості. Досліджено вплив української етнопедагогіки на творчість У. Самчука для формування і розвитку особистості та духовності нації, її роль і місце у сучасному навчально-виховному процесі.

Молнографія розрахована на працівників вищої школи, вчителів загальноосвітніх закладів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історико-культурною спадщиною.

ББК  74.03(4Укр)-8+83.3(4Укр)-8+83.3(4Укр-2Крем)

83.3(4Укр)

С17

Улас Самчук - видатний український письменник ХХ ст. [Текст] : матеріали урочистої академії, присвяченої творчості митця. - Тернопіль-Кременець : Тернопільський педінститут, Кременецький ліцей, Кременецьке тов. "Просвіта" ім.Т.Г.Шевченка, 1994. - 72 с. - ISBN 5-345-78907 : ц.1,00.

 

"Я не тому письменник українського народу, що вмію писати. Я тому письменник, що - відчуваю обов'язок перед народом. Бог вложив у мої руким перо. Хай буде мені дозволено використати його для доброго, для потрібного". Ці слова У. Самчука можна поставити епіграфом до його творчості, рефреном звучали вони на урочистій академії, присвяченій життю і творчості видатного митця(1905-1987). Його трилогії "Волинь", "Оst", повісьб "Марія", мемуари "На білому коні", "На вороному коні" увійшли до класичної спадщини тонким ліризмом, психологічним малюком людських характерів, колоритом мови і стилю.

Видання розраховане на широке коло читачів.

ББК  83.3(4Укр)-8

83.3(4Укр)

Ч-49

Чернихівський, Г. І.

Улас Самчук: сторінки біографії [Текст] : монографія / Г. І. Чернихівський. - Тернопіль : Збруч, 2005. - 246 с. - ISBN 966-528-228-Х : ц.15.00.

 

Монографія "Улас Самчук: сторінки біографії" - перше синтетичне дослідження життєпису видатного прозаїка ХХ ст., редактора, видавця, публіциста, громадсько-політичного діяча. Уродженець славнозвісного Дерманя на Волині майже 60 літ жив в еміграції, останні 39 - у Торонто (Канада).

Українськка критика високо оцінила творчий доробок письменника як у царині прози, так і на ниві публіцистики, найважливіші життєписні сторінки письменника, громадсько-політичного діяча.

У пропонованій праці висвітлюються його життя на тлі епохи, в якій він жив і творив.

Книга ілюстрована багатьма світлинами. Подана велика бібліографія, яка має понад шістсот позицій.

Досліджння слугуватиме літературознавцям, учителям, студентам, учням, усім, хто цікавиться бібліографією визначного діяча української культури ХХ століття.

ББК  83.3(4Укр)-8

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Вибрані твори [Текст] / У. О. Самчук. - Х. : Ронок, 2009. - 240 с. - (Українська суза. У 12 т. Т. 9). - ISBN 978-966-672-802-2 : 24,90.

 

Напрочуд цікавий митець, "літописець українського простору" в цій книзі постане перед читачем у кількох іпостасях: як майстер жанру новели (оповідання "Віднайдений рай"), великий ролманіст (твір "Марія")_, блискучий публіцист (статті "Нарід чи чернь?").

У новелі "Віднайдений рай" читач знайде своєрідну ліризовану студію людської душі, що відзначається психологізмом, увагою до деталі, іронічними нотками.

Роман-сенсація "Марія", написаний за гарячим слідом організованого Кремлем геноциду в Україні 1932-1933 років, до глибини душі зворушить злободенністю проблематики, довершеністю образної системи, художньою викінченістю, ліричним струменем, що звучить як славень на честь українського народу-працелюбця.

А прочитавши статтю "Нарід чи чернь?", читач переконається, що уроки й настанови Самчука-публіциста ще довго будуть актуальними в контексті фатально уповільнених процесів українського націотворення та розбудови державності.

Видання розраховане на широке коло поціновувачів українського слова.

ББК  84(4Укр)-4

 

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Волинь [Текст] : роман-хроніка у 3-х ч. Ч. 1. Куди тече та річка / У. О. Самчук. - 3-тє вид. - Торонто, 1952. - 311 с. - ц.13.75.

ББК  84(4Укр)-4

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Волинь [Текст] : роман у 3-х ч. Ч. 1. Куди тече та річка / У. О. Самчук. - 3-тє вид. - Торонто, 1952. - 324 с. - ц.18,00.

Ця книга появилася завдяки заходам пп.: інж. Івана Янішевського і Івана Дрогомирецького, від імени Громадського Комітету для видання творів Уласа Самчука, до якого належать: інж. Арсен Шумовський, михайло Шафранюк, Трохим Ринденко, д-р Петро Глібович, мгр. Ярослав Спольський і інж. Олександер Бабиченко.

ББК  84(4Укр)-4

 

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Волинь [Текст] : роман у 3-х ч. Ч. 2. Війна і Революція / У. О. Самчук. - 3-тє вид. - Торонто. - 398 с. - ц.18,00.

ББК  84(4Укр)-4

 

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Волинь [Текст] : роман у 3-х ч. Ч. 3. Батько-і син / У. О. Самчук. - 3-тє вид. - Торонто, 1969. - 396 с. - ц.18,00.

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Волинь [Текст] : роман у 3 ч. / У. О. Самчук. - Острог; Львів : Вид-во НаУОА; Сполом, 2005. - 629 с. - ISBN 966-7631-83-4 : 31,50.

Улас Самчук (1905-1987) - один із видатних майстрів українськоі прози ХХ століття, хто творив у вигнанні.

Прагнення прозаїка бути "літописцем українського простору" з усією повнотою здійснилось в романі-трилогії "Волинь" (1928-1937), де детально розкривається життєвий шлях Володька Довбенка на драматичних зламах національної історії першої половини ХХ століття.

Ця книга - гімн волинській землі, народній моралі, високохудожнє відображення складних, нерідко трагічних подій в Україні періоду Першої світової війни, національно-визвольних змагань та повоєнного часу.

До книги увійшли три частини трилогії "Куди тече та річка", "Війна і революція" та "Батько і син".

ББК  84(4Укр)-4

 

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Втеча від себе [Текст] : роман / У. О. Самчук. - Вінніпег : Волинь, 1982. - 429 с. - ц.17,00.

 

Ця книга, роман "Втеча від себе" є продовженням і закінченням трилогії "Ост" і одночасно може читатися, як самостійно завершений твір.

ББК  84(4Укр)-4

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Гори говорять! [Текст] : роман у 2-х ч. / У. О. Самчук. - Винипег : Новий шлях, 1944. - 194 с. - ц.10,50.

 

ББК  84(4Укр)-4

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Марія [Текст] : повість / У. О. Самчук. - К. : Школа, 2009. - 316 с. - (Україна крізь віки). - ISBN 966-661-854-0 : 21,00.

До видання ввійшли твори українського письменника Уласа Самчука (1905-1987) - роман "Гори горять" та повість "Марія" - про воістину страшні метаморфози людського буття в умовах більшовицького геноциду, серед сили-силенної гріхів якого був і чи не найбільший - голодомор. Жах цієї трагедії подається крізь призму образу Марії, яка на сімдесятому році життя зазнає разом з рештою українців страшного голоду. З огляду на похилий вік головної героїні, ця трагедія, може, і не виглядала б такою вражаючою, якби читач із кожною сторінкою твору все чіткіше не усвідомлював, що у цій старій жінці уособлена сама Україна. Несхитна в моральних своїх навичках та переконаннях, але беззахисна перед злом.

ББК  84(4Укр)-444

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Чого не гоїть огонь [Текст] : роман / У. О. Самчук. - Нью-Йорк : Вісник-ООЧСУ, 1959. - 288 с. - ц.15.80.

 

ББК  84(4Укр)-4

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Юність Василя Шеремети [Текст] : роман у 2 ч. Ч. 1 / У. О. Самчук. - Мюнхен : Прометей, 1946. - 156 с. - (Б-ка новітньої літератури). - 12,50.

 

ББК  84(4Укр)-4

84(4Укр)

С17

Самчук, У. О.

Юність Василя Шеремети [Текст] : роман у 2 ч. Ч. 2 / У. О. Самчук. - Мюнхен : Прометей, 1947. - 165 с. - (Б-ка новітньої літератури). - 12,50.

 

ББК  84(4Укр)-4

 
Галерея
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
Педагогічна практика в літніх оздоровчих таборахПедагогічна практика в літніх оздоровчих таборах
На даний момент 330 гостей на сайті