Пошук
Головне меню

ДО ПРОБЛЕМ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Волинське видавництво «Терен» опублікувало колективну монографію «Інтегрований підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору», присвячену 60-річчю утворення осередку Українського Товариства сліпих (УТОС) на Волині. Книга вийшла за сприяння науковців Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Науково-методичної лабораторії з питань дидактичних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання суб’єктів освіти з порушеннями зору Волинського обласного центру реабілітації інвалідів зору. Видання побачило світ за редакцією доктора педагогічних наук, завідувача кафедри комп’ютерних наук Луцького національного технічного університету, професора Юрія Тулашвілі. Серед авторів – голова правління Волинської ОО УТОС Юрій Симончук, професор Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки Ірина Кузава, доцент цього ж університету Людмила Стасюк, науковий співробітник Волинського обласного центру реабілітації інвалідів зору, доцент Надія Савчук і доцент кафедри педагогіки і психології Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Володимир Терпелюк.

Публікація наукової праці здійснена за рекомендацією вченої ради СНУ ім. Лесі Українки. Роботу рецензували доктори педагогічних наук, професори І.М.Мельничук (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського), І.В.Дмитрієва (Донбаський державний педагогічний університет) й А.В.Лякішева (СНУ ім. Лесі Українки).

Автори монографії зазначають, що нова парадигма гуманізації соціуму на засадах пріоритету становлення особистості шляхом активізації процесів соціалізації кожного члена суспільства розширює можливості для незрячих і слабозорих людей у виході на активні позиції в українському суспільстві. У книзі висвітлюються актуальні питання соціальної адаптації цієї категорії громадян через інклюзивну освіту, що має інтегративний характер і охоплює їх дошкільне і загальноосвітнє навчання та професійну підготовку. Науково обґрунтовано історико-філософські, психологічні та методичні аспекти запровадження інтегративного підходу до інклюзивної освіти осіб із порушенням зору.

Матеріали монографії розкривають бачення авторами шляхів розвитку інклюзивної освіти в Україні, яке формувалось із врахуванням результатів досліджень, що проводилися з метою вивчення ролі рівносторонньої розвиваючої освіти осіб, котрі потребують корекції фізичного і розумового розвитку для їх становлення як соціально активних, творчих членів суспільства. Слід зауважити, що це вже друге видання монографії, яка була опублікована у 2014 році під назвою «Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі». Книга суттєво доопрацьована і розширена, містить новий змістовий і методичний матеріал. В ній подано майстер-класи, розроблені за навчально-розвивальними методиками авторів монографії.

Науковці відкривають вікно в історію створеної 60 років тому Волинської ліги незрячих з ініціативи самих людей із проблемами зору та за підтримки місцевих органів влади. Завдяки цьому люди з інвалідністю зору отримали змогу освоювати різні види діяльності у Луцькому спеціалізованому виробничому цеху, створювати сім’ї, виховувати дітей і насамперед почувати себе повноправними та повноцінними членами суспільства. У них зникало відчуття меншовартості, а приходило усвідомлення єдності з усіма секторами суспільного життя. В монографії обґрунтовується теза, згідно з якою цивілізоване суспільство може досягти вагомих результатів у своєму поступі лише з урахуванням потреб та інтересів конкретної людини, а ставлення до людей з особливими потребами є показником культурно-цивілізаційного рівня суспільства, більше того, виступає важливим виміром стану демократії, дотримання загальнолюдських прав і забезпечення свободи.

У першому розділі подано докладний огляд основних підходів до запровадження інклюзивного навчання в освітньому просторі, проведено аналіз нормативно-правових актів інтеграції людей з особливими потребами, висвітлено досвід організації спеціальної освіти та інклюзивного навчання осіб із порушеннями зору за кордоном. Аналіз історичного розвитку методології соціально-психологічної реабілітації людей із порушеннями зору у світлі тифлопедагогічних технологій дозволив авторам другого розділу обґрунтувати концепцію впровадження інтегративного підходу до інклюзивної освіти громадян з особливими потребами. Зокрема, йдеться про використання компенсаторних функцій мікропроцесорних пристроїв як для розширення можливостей доступу осіб із порушеннями зору до інформації, так і для застосування комп’ютерної техніки в якості спеціального технічного засобу у навчальній і трудовій діяльності таких людей. Дошкільна інклюзивна освіта дітей із психофізичними порушеннями в її психолого-педагогічному аспекті склала зміст третього розділу монографії. У четвертому розділі здійснюється аналіз напрямків запровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями зору в загальноосвітній школі. Два заключні розділи видання присвячені розкриттю методології та висвітленню дидактичних підходів до комп’ютерної підготовки осіб із порушеннями зору й основ методики навчання в інклюзивному середовищі. Тут подаються матеріали із проведення майстер-класів, описуються різноманітні методичні розробки тренінгових занять, навіть готові сценарії.

Наш науковець, доцент кафедри педагогіки і психології Володимир Терпелюк розробляв проблематику інклюзивної освіти як одного з визначних чинників гуманістичного розвитку українського соціуму, аналізував особливості запровадження інклюзивного навчання осіб із порушеннями зору в загальноосвітній школі, висвітлював організацію роботи соціально-педагогічного інтерактивного театру в загальноосвітньому закладі в умовах інклюзії та запропонував комплекс дидактичного матеріалу для діяльності такого театру (психогімнастичні вправи, рольові ігри, спеціальні завдання, тренінги тощо).

Монографія збагачена добіркою важливих додатків, які розкривають порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх та вищих закладах освіти, надають рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами за основними типами порушень, щодо їх спеціалізованого технічного супроводу, а також пропонують окремі нормативні документи з питань інклюзивної освіти.

 
Анонси
Галерея
Їдальня
ЇдальняЇдальня
На даний момент 249 гостей на сайті