Пошук
Головне меню

Методична робота

Методична робота є важливим компонентом освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів надання освітніх послуг.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення освітнього процесу.

З метою підвищення фахової майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, семінари, збори, засідання  кафедри;
 • семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • відкриті заняття; майстер-класи;
 • контрольні та взаємні відвідування навчальних занять;
 • аналітичні дослідження з питань методики навчання студентської молоді;
 • методичні консультації;
 • індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедри.

 

Навчально-методичні посібники

Методична робота

Професійне зростання

 
Анонси
Галерея
27
2727
На даний момент 842 гостей на сайті