Пошук
Головне меню

"Рідна мова – душа і совість народу" (до міжнародного Дня рідної мови)

 

Міжнародний день рідної мови — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі. В світі є 6 000 розмовних мов світу, однак близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності людини. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з менш аніж 10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими розмовляють менше 100 осіб, не задокументовані.«Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості»

Українською мовою розмовляють майже 45 мільйонів людей і вона належить до найпоширеніших мов світу.

Генеалогічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім’ї. Про це свідчать і архаїзми, і деякі фонетичні та морфологічні ознаки, які зберегла наша мова протягом століть.

Давньою українською мовою написані козацькі державні документи й хроніки, створена самобутня художня писемність епох – від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. Українці мають свою могутню класичну літературу, визнаних світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника…

Щодо початку писемності в українських землях тривають наукові дискусії. Археологічні знахідки засвідчують наявність писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, зброї тощо, ще за трипільської доби.

Кілька століть нас привчали до думки про нібито «вторинність» української мови, ретельно приховуючи від українців величезний масив української ж писемності, історії та культури, що сягає глибокої давнини і налічує багато тисячоліть. Згадаймо заповіт, який залишив нам Максим Рильський, поезія та переклади якого неабияк сприяли розвитку української літературної мови.

МОВА

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім.

Немає Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

 

 


 

 

81.2Укр

З-11

З історії української мови [Текст] : до 150-річчя "Граматики" О. Павловського. - К. : Наукова думка, 1972. - 116 с. - 0,60.


ББК  81.2Укр-0

81.2Укр

Р88

Русанівський, В. М.

Історія української літературної мови [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / В. М. Русанівський. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : АртЕк, 2002. - 423 с. - ISBN 966-505-152-0 : 27,50.


Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ці питання в пропонованому підручнику. Дані ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово перетворюється в старо-українську і дістанете відповідь на таке запитання: чому староросійська літературна мовіа, яка живилася тими ж ремеслами, що й старослов'янська, утвердилася як літературна, а старо-українська занепала. Висвітлюються тут і початки зародження нової української літературної мови, і боротьба за розширення її функціональних меж у ХХ ст.

Для студентів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, може бути корисним учителям, письменникам, старшокласникам, усім, хто цікавиться історією рідної мови.

ББК  81.2Укр-0

81.2Укр

Б36

Бевзенко, С. П.

Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови [Текст] : навч. посібник для студентів / С. П. Бевзенко. - К. : Вища школа, 1991. - 231 с. - ISBN 5-11-001860-Х : 1,90.


У навчальному посібнику висвітлено питання історавфії мовознавчої україністики, що охоплюють процес становлення і розвитку науки про українську мову від давніх часів до сучасності. Основну частину присвячено ісорії макрогалузей україністики, сучасній літературній мові, історії української мови.

Для студентів філологічних факультетів спеціальності "Українська мова і література". Може бути корисний викладачам вузів, аспірантам, вчителям загальноосвітніх шкіл і всім, хто цікавиться пробемами українського мовознавства.

ББК  81.2Укр-0-923

81.2Укр

К93

Курс історії української літературної мови [Текст]. Т. 1. Дожовтневий період / за ред. І. К. Білобіда. - К. : Видавництво Академії наук української РСР, 1958. - 595 с. - 2,20.


ББК  81.2Укр-0

81.2Укр

К68

Коротєєва-Камінська, В. О.

Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. О. Коротєєва-Камінська. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 300 с. - ISBN 966-370-018-1 : 28,00.


Навчальний посібник (за матеріалами докторської дисертації автора на основі архіві України: ЦДАВОВ України, ЦДІА України) має на меті допомогти знання з історичного акспекту викладання української мови та українознавчства у вищих закладах освіти України. Розроблені структура, принципи, основні напрямки процесу формування особистості студента ВНЗ педагогічного та непедагогічного профілів на матеріалах українознавства на сучасному етапі. Навчальний посібник зацікавить студентів, викладачів ВНЗ, науковців та всіх, кого турбує підготовка національних кадрів України.

ББК  81.2Укр-923

81.2

К56

Ковалів, П.

Вступ до історії східнослов'янських мов [Текст] / П. Ковалів ; ред. В. Стецюк. - Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка. - 160 с. - 21.00.


ББК  81.2Біл+81.2Рос+81.2Укр

81.2Укр

К82

Крижанівська, О. І.

Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О. І. Крижанівська. - К. : Академія, 2010. - 246 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-311-9 : 38,00.


Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови - це посійні зміни її звукового ладу, лексичного прсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинників. Простір таких знань відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, дослідникам української культури.

ББК  81.2Укр-0-923

81.2Укр

Б12

Бабич, Н. Д.

Історія української літературної мови. Практикум [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н. Д. Бабич. - Львів : Вища школа, 1983. - 244 с. - 0,75.


Збірник містить контрольні запитання, завдання і вправи, виконання яких допомагатиме глибоко й усвідомлено асвоїти історію української мови від утворення мови української народності до всебічного розвитку національної літературної мови як засобу спілкування української мови як засобу спілкування української соціалістичної нації в умовах взаємозв'язку і звзаємозбагачення мов братніх народів СРСР.

Для викладачів і студентів університетів, педінститутів і педучилищ, учителів середніх шкіл.

ББК  81.2Укр-0

81.2Укр

Г70

Горпинич, В. О.

Географічні назви в українській мові [Текст] : посібник для студентів ВНЗ / В. О. Горпинич, Т. Р. Антонюк. - К. : Іван Федоров, 1999. - 154 с. - ISBN 5-7763-2334-7 : 2,00.


У підручнику розглянуто синтаксичні одиниці сучасної української мови. Теоретичний матеріал ознайомлює студентів із синтаксисом словосполучень, простих, ускладених і складних речень, а також із складними формами організації мовлення, основами пунктуації.

Для студентів педагогічних училищ.

ББК  81.2Укр-4

81.2Укр

В70

Волянюк, І. О.

Граматика української літературної мови. Синтаксис [Текст] : навч.-метод. посібникк для студентів гуманітарних факультетів вузів / І. О. Волянюк. - Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. - 187 с. - ISBN 978-966-1546-29-4 : 37.00.


ББК  81.2Укр-2-923


81.2Укр

Д81

Дудик, П. С.

Синтаксис української мови [Текст] : навч. посібник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 380 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-338-6 : 46,00.


Синтаксис є центраьним розділом граматики, адже на синтаксичному рівні лексеми, словоформи набувають граматично оформлення і комунікативної спрямованості, утворюючи синтаксичні одиниці - члени речення, словосполучення і реченні різноманітної будови. Кожна мова має свої синтаксичні закономірності. Особливості синтаксису української мови, його зв'язки з іншими мовними рівняннями, сутність синтаксичних одиниць та основи української пунктуації розкрито у пропонованому підручнику.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться синтаксисом сучасної української мови і прагне вдосконалити власне мовлення.

ББК  81.2Укр-22+81.2Укр-923

81.2Укр

Л59

Лінгвістичний аналіз: Практикум [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М. І. Калько, Г. І. Мартинова, Г. Р. Передрій [та ін.] ; за ред. Г. Р. Передрій. - 2-ге вид., доп. - К. : Академія, 2013. - 278 с. - (Альма матер). - ISBN 978-966-580-430-7 : 52.00.


У посібнику з'ясовано сутність лінгвістичного аналізу, його види і специфіку кожного з них. Теоретичні відомості, схеми і зразки мовного аналізу, завдання, що вміщені в практикумі, можна використовувати на практичних і лабораторних заняттях, на заняттях із методики викладання шкільного курсу української мови, під час індивідуальної роботи.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів-словесників і всіх, хто прагне поглибити свої знання з української мови.

ББК  81.2Укр-923

81.2Укр

Л59

Лінгвістичний аналіз: Практикум [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М. І. Калько, Г. І. Мартинова, Г. Р. Передрій [та ін.] ; за ред. Г. Р. Передрій. - К. : Академія, 2005. - 255 с. - (Альма матер). - ISBN 966-580-190-2 : 20,70.


У посібнику з'ясовано сутність лінгвістичного аналізу, його види і специфіку кожного з них. Теоретичні відомості, схеми і зразки мовного аналізу, завдання, що вміщені в практикумі, можна використовувати на практичних і лабораторних заняттях, на заняттях із методики викладання шкільного курсу української мови, під час індивідуальної роботи.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів-словесників і всіх, хто прагне поглибити свої знання з української мови.

ББК  81.2Укр-923

81.0

М23

Манакін, В. М.

Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 284 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-390-4 : 50,00.


У навчальному посібнику особливу увагу приділено міжкультурним розбіжностям, що відображаються в різних мовних картинах світу.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто працює у сфері міжкультурних і міжнародних контактів, цікавиться нею.

ББК  81.07+81я7

81.0

Б31

Бацевич, Ф. С.

Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., доп. - К. : Академія, 2009. - 375 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-302-7 : 42,00.


Уміння спілкуватися є свідчення інтелектуального рівня, культури особистості, відкриває їй доступ до нових можливостей у самореалізації. На формування його спрямований цей підручник, у якому систематизовано актуальні проблеми комуніктивної лінгвістики, розкрито закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду, вплив на мову психічних, соціальних, культурних чинників тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів- словесників. Прислужиться фахівців з паблік рілейшнз, менеджменту, реклами, журналістам, соціологам, політологам, психологам та ін.

ББК  81.00+81я7

81.2Укр

Г93

Гуйванюк, Н. В.

Нерозкладні компоненти у структурі речення [Текст] : монографія / Н. В. Гуйванюк, О. В. Максим'юк. - Чернівці : Чепнівецький національний університет, 2010. - 223 с. - ISBN 978-966-423-134-0 : 18,00.


У монографії запропоновано новий підхід до розгляду категорії позиційно стійких, нерозкладних компонентів у структурі речення, визначено статус стійкого синтаксичного зв'язку, синтаксично неподільних та сематично неподільних словосполучень, їх використання в ролі головних членів речення та поширювачів, проаналізовано у плані кореферентності та формально-сематичних співвідношень з іншими засобами вираження.

Для наукових працівників, аспірантів і студентів філологічних факультетів, учителів.

ББК  81.2Укр-22

81.2Укр

Т41

Тимкова, В. А.

Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові [Текст] : монографія / В. А. Тимкова. - К. : Кондор, 2005. - 132 с. - ISBN 966-351-005-6 : 16,00.


У сучасному мовознавстві помітна тенденція до ускладнення досліджень із синтаксису, що зумовлено намаганням глибше проникнути в механізм функціонування синтаксичного рівня мови в цілому й кожні з його одиниць зокрема. Воно виявилося передусім у зверненні дослідників до змістового боку речення, або його мематичної структури, що грунтується на предикатних і не предикантних знаках. Сематичний підхід до вивчення синтаксису, що прийшов на зміну формально-граматичному синтаксису, який мав досить тривалу традицію.

ББК  81.2Укр-2

74.268.1

Д69

Дороз, В. Ф.

Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В. Ф. Дороз. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 385 с. - ISBN 978-966-364-373-1 : 55,00.


Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: "Методика навчання української мови", та "Шкільний курс української мови".

У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичнірекомендації щодо написанні курсової роботи, програму державного екзамену.

Для викладачів вищих навчальних закладів, керівників педагогічної практики студентів філологічних факультетів.

ББК  74.268.11+81.2Укр-923

81.2Укр-2

П18

Пархонюк, Л.

Складне речення в українській мові. Багатокомпонентні конструкції [Текст] : Теорія. Тренувальні вправи. Зразки синтаксичного розбору / Л. Пархонюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. - 79 с. - ISBN 978-966-0895-2 : 4,50.


У посібнику подано методику і зразки повного синтаксичного розбору усіх видів багатокомплектних складних речень, теоретичні відомості про них. Для роботи над описаними та проаналізованими видами багатокомплектних конструкцій вміщено вправи аналітичного та творчого характеру.

Рекомендовано учителям-словесникам, абітурієнтам і студентам філологічних факультетів.

ББК  81.2Укр-22

81.2Укр

Б90

Бублейник, Л. В.

Світ слова української поезії [Текст] : монографія / Л. В. Бублейник. - Луцьк : ВІЕМ, 2011. - 238 с. - ISBN 978-966-2379-15-0 : 15,00.


У монографії розглянуто деякі з найважливіших стильових параметрів мови української поезії кінця ХІХ початку ХХ ст. Проаналізовано особливості ідіостилю Лесі Українки: функціональне навантаження антропонімів та колоризмів, засобів створення контрасту, роль і місце порівнянь у системі тропів. У розгляді мовотворчості Є. Маланюка увагу зосереджено на характері образних конотацій в ономастичній лексиці, схарактеризовано структуру та семантику "речовинних" метафор, метафоричні складники концепту вітер, лексичні засоби створення мовної експресії та функції звукообразів. Проаналізовано Слово як об'єкт художнього зображення у ЛІни Костенко, поетику контрасту в її ліриці та мовностилістичні особливості роману "Берестечко".

Для фахівців у галузі лінгвістики, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою художнього мовлення.

ББК  81.2Укр-7+83.3(4Укр)-1

81.2Укр

А55

Альохіна, Я.-С. М.

Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математикка. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) [Текст] : навч. посібник / С. В. Альохіна, Г. В. Онкович, Я. -. Шутенко. - К. : АртЕк, 1998. - 152 с. - (Міжнародний фонд "Відродження"). - ISBN 966-505-170-9 : 2,00.


Початково-предметні курси входять у низку курсів з різних дисциплін, що вивчаються в аспекті "Спецкласика" на факлуьтетах довузівської підготовки для іноземних студентів.

Передбачається опрацювання матеріалу на заняттях з української мови після проходження початково-фонетичного курсу - напередодні введення занять з базових предметів: математики, фізики, креслення, хімії, біології. Ці матеріали - "місток", який допоможе студентам засвоїти певну кількість мовних одиниць і синтаксичних конструкцій, потрібних саме на початковому етапі входження до предмета, підготуватися до вивчення технічних та природничих дисциплін, зняти можливі пінгвопсихологічні труднощі.

Далі заняття з базових дисциплін проводять викладачі предметники.

ББК  81.2Укр

81.2Укр

А55

Альохіна, Я.-С. М.

Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математикка. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) [Текст] : навч. посібник / С. В. Альохіна, Г. В. Онкович, Я. -. Шутенко. - К. : АртЕк, 1998. - 152 с. - (Міжнародний фонд "Відродження"). - ISBN 966-505-170-9 : 2,00.


Початково-предметні курси входять у низку курсів з різних дисциплін, що вивчаються в аспекті "Спецкласика" на факлуьтетах довузівської підготовки для іноземних студентів.

Передбачається опрацювання матеріалу на заняттях з української мови після проходження початково-фонетичного курсу - напередодні введення занять з базових предметів: математики, фізики, креслення, хімії, біології. Ці матеріали - "місток", який допоможе студентам засвоїти певну кількість мовних одиниць і синтаксичних конструкцій, потрібних саме на початковому етапі входження до предмета, підготуватися до вивчення технічних та природничих дисциплін, зняти можливі пінгвопсихологічні труднощі.

Далі заняття з базових дисциплін проводять викладачі предметники.

ББК  81.2Укр

81.0

П21

Пахолок, З. О.

Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності:мовний та мовленнєвий виміри [Текст] : монографія / З. О. Пахолок ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 680 с. - ISBN 978-617-7181-12-4 : 95,00.


У монографії представлений міждисциплінарний погляд на категорію повторюваності, що має широке застосування в мові та мовленні. Такий підхід надає можливість з'ясувати позамовну природу цієї категорії, яка досліджується з точки зору нормативності, системності в мові й особливостей мовленнєвого функціонування.

Для мовознавців, літературознавців, філософів, культурологів та всіх тих, хто цікавиться проблемами мови.

ББК  81.0

81.2Укр

Б81

Бондарчук, К. С.

Українська мова [Текст] : довідник / К. С. Бондарчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 208 с. - ISBN 978-966-07-1478-6 : 17,00.


Довідник подає найважливіші відомості про українську мову. Докладно висвітлюються практично всі розділи: фонетика, орфоепія і графіка, орфографія, лексика, морфеміка і словотвір, граматика (морфологія і синтаксис), стилістика. Опанування запропонованого матеріалу дасть можливість абітурієнтам якісно підготуватися до незалежного оцінювання знань з української мови.

Довідник може бути використаний як для вивчення окремих тем, так і для повного оволодіння мовою.

Може бути корисний учням старших класів, студентам будь-яких спеціальностей, учителям шкіл.

ББК  81.2Укр-4

81.2Укр

С91

Сучасний український правопис [Текст] : практичний довідник / уклад.О. Г. Попко. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2009. - 191 с. - ISBN 978-966-8896-81-1 : 18,00.

ББК  81.2Укр-8

81.2Укр

З-12

Забіяка, В. А.

Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посібник / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 301 с. - ISBN 978-966-580-383-6 : 50,00.


Уміння точно і дотепно висловлюватися - важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніший фразеологізмів, різноманітні вправ і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення.

Видання адресоване передусів учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

ББК  81.2Укр-33+81.2Укр-4

 

 
Галерея
foto 21
foto 21foto 21
На даний момент 343 гостей на сайті