Пошук
Головне меню

ХVІ ЗВІТНА – ІНТЕРНЕТ-ЕКСТРЕМАЛЬНА

Наука для того і наука, щоби знаходити вирішення найскладніших проблем у найнесподіваніших і навіть екстремальних ситуаціях. Підтвердженням цьому стала ХVІ Звітна науково-практична інтернет-конференція професорсько-викладацького складу академії та коледжу за 2019 рік, підготовлена та проведена в умовах всеукраїнського карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно із програмою до учасників конференції з вітальними словами звернулися  ректор академії, професор Афанасій Ломакович, проректор з наукової роботи, професор Валентина Бенера та голова комітету профспілки навчального закладу Василь Трифонюк.

Звітний науковий форум академії проходив у рамках Дня науки в Україні, з нагоди якого ректоратом відведено підсумки традиційного Конкурсу наукової та науково-технічної творчості науково-педагогічних працівників нашої академії та педагогічного коледжу. У номінації «Винахідник року» переможцем визнано професора кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій Михайла Пашечка, в номінації «Автор року» – головного редактора газети «Замок» Анатолія Багнюка. Кращими науковими керівниками названо завідувача кафедри  кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій, доцента Надію Бабій (за перше місце у рейтинговому оцінюванні наукової діяльності кафедр), асистент кафедри іноземних мов і методики їх викладання Надію Данік (за підготовку учасників ХХХІV Зльоту Європейської Родини Шкіл ім. Юліуша Словацького), доцента кафедри української філології та суспільних дисциплін Інну Волянюк (за підготовку студента-переможця Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика). Серед молодих науковців відзначено викладачів педагогічного коледжу Світлану Гуральну, Наталію Кікіну, Юлію Мельник і Вікторію Якимович, старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти Оксану Доманюк, старшого викладача кафедри іноземних мов та методики їх викладання Ольгу Хом’як, старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Інну Ратинську, старшого викладача кафедри педагогіки і психології Мар’яну Ярощук. Серед студентів-дослідників кращою відзначено студентку гуманітарно-технологічного факультету Ірину Жолоб – переможницю ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.


Презентаційні доповіді конференції розпочав доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання, професор Микола Ільєнко, який закликав колег обдумати проблему «Механізми виникнення адаптації». Професор кафедри педагогіки та психології Олександр Безносюк розробляв з онлайн-слухачами актуальну і перспективну для наших днів тему «Дуальне навчання: елементи майбутньої освіти». Гострою і навіть злободенною актуальністю відзначився виступ доктора психологічних наук, завідувача кафедри педагогіки та психології, доцента Наталії Савелюк, яка заглибилась у ядро нинішнього освітянського та загального психолого-педагогічного дискомфорту громадян усіх поколінь і статусів через аналіз «Психічного здоров’я та психологічного благополуччя особистості в умовах пандемії COVID-19». Тема «Роль людського капіталу у розвитку суспільства: неформальна освіта» склала зміст виступу доктора історичних наук, професора кафедри української філології та суспільних дисциплін, доцента Ірини Скакальської. У презентаційній частині інтернет-конференції надали слово і представникові молодих науковців, асистенту кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Дмитрові Клаку, який охарактеризував «Використання платформи Tinkercad як засобу ознайомлення студентів із процесом 3D-моделювання».

height="600" />

Організатори інтернет-конференції створили 5 наукових студій і визначили 5 наукових платформ для обговорення теоретичних і практичних проблем, над якими працювали науково-педагогічні працівники всіх кафедр академії упродовж минулого року: «Актуальні напрямки розвитку дошкільної та початкової освіти», «Еколого-біологічні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні питання гуманітарної освіти і теорії та історії мистецької педагогіки», «Оптимізація фізичного виховання і системи педагогічної освіти», «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологій». Для розкриття окреслених проблем 56 науковців підготували 41 наукове повідомлення за результатами власних наукових досліджень.

Члени першої наукової студії висвітлювали проблеми, стан і перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти. Зусилля науковців спрямовувала модератор студії. Завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і початкової освіти, доцент Тетяна Фасолько. Вона ж розпочала дискусію своїх колег повідомленням про результати дослідження особистісного становлення дитини-дошкільника. Продовжила тематику доцент Любов Кравець темою «Соціальна адаптація дошкільників з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища». Їй допомагала лаборант кафедри педагогіки та психології Дарія Гаврилюк. «Педагогічні умови розвитку креативності здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі вивчення дошкільної педагогіки» аналізувала кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Врочинська, а її колега Ірина Онищук висвітлювала «Форми, методи та засоби розвитку творчого потенціалу та культури самовираження студентської молоді». «Сучасні вимоги до професійної підготовки вчителя початкових класів» класифікувала та характеризувала кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Павелко. Згадана кафедра продовжила поповнювати ряди учасників дискусії: доцент кафедри Вікторія Легін додала до скарбнички студії розробку теми «Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів початкової школи на уроках мистецтва»; кандидат педагогічних наук, старший викладач Оксана Доманюк збагатила творчий доробок студії дослідженням «Підготовка майбутніх вихователів в умовах особистісно орієнтованої освіти». а кандидат психологічних наук. старший викладач Юлія Тимош – висвітленням теми «Образотворча діяльність як засіб розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку». Кандидат педагогічних наук, старший викладач Оксана Швець презентувала наукову розвідку «Поетичні твори як засіб прилучення дітей до багатств рідної мови (на основі аналізу праць Євгенії Тихеєвої та Корнія Чуковського)». Кандидат педагогічних наук, старший викладач Віталій Мартинюк зацікавився проблемою «Вплив тілесно орієнтованої психотерапії на здоров’я особистості». Аспірантка Оксана Солтис розкрила тему «Принцип природовідповідності як основа інноваційного потенціалу авторської технології М.М.Єфименка з фізичного розвитку дошкільників».


Роботою науковців, які досліджували проблематику наукової платформи «Еколого-біологічні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя»,  керували доктор біологічних наук, завідувач кафедри біології, екології та методик їх викладання, професор Микола Ільєнко та кандидат біологічних наук, доцент Неля Цицюра. Професор Микола Ільєнко зі своїми помічниками, кандидатом педагогічних наук Тетяною Бондаренко та студенткою спеціальності «Біологія» Мальвіною Ліщинович, аналізували методику формування знань учнів про способи комунікації тварин під час вивчення теми «Поведінка тварин» у шкільному курсі біології. Фундаментальну проблему «Екологізація освітнього простору закладів вищої освіти» розробляла творча група дослідників у складі кандидатів біологічних наук, доцентів Ольги Дух і Нелі Цицюри та кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри Олени Тригуби. Виховний аспект природничо-наукових знань висвітлювали кандидат історичних наук, старший викладач кафедри біології, екології та методики їх викладання Ольга Кратко і студентка спеціальності «Біологія» Вікторія Романова у дослідженні «Методика організації та проведення екскурсій з біологами». Кандидат біологічних наук, старший викладач Людмила Головатюк визначала роль формування екологічного світогляду у системі професійної підготовки майбутнього вчителя біології. Методичний підхід до проблематики цієї наукової платформи здійснила кандидат педагогічних наук Тетяна Бондаренко під час презентації теми «підготовка майбутнього вчителя біології та основ здоров’я до застосування технологій креативного навчання». Власне бачення конкретної місцевої проблеми «Заліснення лучно-степових оселищ і закономірності трансформації угрупувань ґрунтово-підстилкових твердокрилих на території Національного природного парку «Кременецькі гори»» продемонструвала асистент кафедри біології, екології та методики їх викладання Ірина Довганюк.

Функції модераторів наукової платформи «Актуальні питання гуманітарної освіти і теорії та історії мистецької педагогіки» виконували доктор педагогічних наук, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання, професор Олександр Дем’янчук і доцент цієї ж кафедри, кандидат мистецтвознавства Оксана Легкун. Дискусію фахівців розпочали кандидати філологічних наук, доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Інна Волянюк і старший викладач цієї ж кафедри Роман Дубровський науковим повідомленням «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-предметників закладів загальної середньої освіти». Естафету прийняла їх колега, кандидат філологічних наук, доцент Ірина Комінярська, котра виступила з темою «Хронотопне відчуття епохи в художній матриці повісті «Гори говорять» Уласа Самчука». Дискурс фахівців-філологів завершила кандидат філологічних наук, доцент Олена Пасічник,  яка озвучила власне аналітичне дослідження з галузі літературного краєзнавства «Художній образ Кременця у творчості Дзвінки Торохтушко». Після цього слово перейшло до мистецтвознавців. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Оксана Легкун охарактеризувала роль фортепіанної музики для дітей у професійному становленні майбутнього вчителя музичного мистецтва. До методологічної проблематики звернулись кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Олександра Панфілова та викладач педагогічного коледжу Богдана Гуменюк, які здійснили аналіз процесу вирішення навчальних завдань у живописі натюрморту. Кандидат мистецтвознавства, науковець кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання, викладач педагогічного коледжу  Світлана Гуральна висвітлила «Відображення церковно-музичної діяльності Андрея Шептицького у періодиці І половини ХХ сторіччя». Мистецько-педагогічний тандем у складі старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Левка Харамбури та викладача-методиста педагогічного коледжу Ірини Харамбури вів розмову на багату за змістом та масштабну за обсягом тему «Бандурне виконавство у сучасній професійній культурі». Цікаві методичні акценти у дослідженні «Розвиток творчої активності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі його інструментальної підготовки» розставив старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методики їх викладання Василь Райчук. Аспірант Павло Яловський предметно розглядав «Культурологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва», а його  колега Віталій Кашубський висвітлював «Розвиток полікультурної компетентності вчителя-філолога у вищі школі Республіки Польща».


Завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, професор Олена Довгань і завідувач кафедри спортивних ігор і туризму, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Віктор Голуб модерували на науковій платформі, учасники якої обговорювали проблему «Оптимізація фізичного виховання в системі педагогічної освіти». Професор Олена Довгань спільно зі своїми колегами, доцентом кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання, кандидатом наук з фізичного виховання і спорту Володимиром Банахом і асистентом цієї ж кафедри Олександром Гурковським розпочали фахову розмову конкретною методичною проблематикою «Методика проведення відеозйомки у біомеханічному аналізі фізичних вправ». «Інтерактивні методи навчання у підготовці магістрів до читання лекцій зі спортивно-педагогічних дисциплін» розробляли кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Папуша, старший викладач кафедри спортивних ігор і туризму Василь Довгаль, асистент цієї ж кафери Галина Кедрич.  Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання Володимир Банах характеризував персоналізований підхід як основу організації та реалізації фізичного виховання студентської молоді, а кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання Віктор Слюсарчук висвітлював фізичний саморозвиток у підготовці дівчат – майбутніх офіцерів – до професійної діяльності у вищому військовому навчальному закладі. Для кандидата педагогічних наук. доцента кафедри спортивних ігор і туризму Миколи Божика, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, старшого викладача цієї ж кафедри Тетяни Кучер і їх колеги по кафедрі, асистента Сергія Сиротюка предметом наукового інтересу стала готовність майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів загальноосвітньої школи. Асистент кафедри спортивних ігор і туризму Олександр Ястремський працював над чітко окресленим тематичним дослідженням «Діагностика та оцінка порушень постави у дітей 10 – 12 років».


Тематичною платформою для науковців, які об’єднались у п’яту студію, стали «Теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя технологій». Модератором фахової інтернет-дискусії виступила завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання і технологій, кандидат технічних наук. доцент Надія Бабій, яка взяла на себе і функцію «детонатора» активної фахової розмови, запропонувавши тему «Реалізація змішаного навчання з використанням Moodle». Разом з нею співпрацювали кандидат педагогічних наук, доцент Олена Фурман і студент спеціальності «Технологічна освіта» Павло Комісарук. Про «Використання платформи Tinkercard як засобу ознайомлення студентів із 3D-моделюванням» говорили кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики трудового навчання і технологій Іван Білосевич і асистент цієї кафедри Дмитро Клак. Цей же дослідницький тандем вивчав специфічну методичну проблематику, зорієнтовану на конкретний аспект вивчення технологічних дисциплін, результатом якого стало наукове повідомлення «До питання контексту охорони праці у професійній підготовці майбутнього вчителя». В аналогічному напрямку працював кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики трудового навчання і технологій Віталій Цісарук, який аналізував «Основи дизайн-підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Деревообробка»». Проблематика дизайн-підготовки вчителів технологій перебувала в центрі дослідження кандидата педагогічних наук, доцента згаданої кафедри Марії Олексюк, яка висвітлювала «Формування дизайнерської культури у майбутніх учителів трудового навчання і технологій у процесі роботи над дизайнерськими проектами». Її колега по кафедрі, асистент Ірина Цісарук звернулась до актуальної тематики «Професійний розвиток майбутніх учителів трудового навчання і технологій під час дистанційного навчання». Конкретним методичним підходом відзначилось наукове повідомлення асистента Дмитра Клака «Можливості використання онлайн-сервісу Tinkercard під час дистанційних занять з електротехніки». Спробою своєрідного узагальнення виступів старших колег прозвучало повідомлення аспірантки академії Катерина Годун «Роль наукового світогляду у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій».

Матеріали ХVІ Звітної наукової інтернет-конференції професорсько-викладацького складу академії та педагогічного коледжу увійшли до чергового випуску Збірника наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти».

 
Анонси
Галерея
56
5656
На даний момент 661 гостей на сайті