Пошук

ВОНИ СТАЛИ ПЕРШИМИ

Цьогорічні випускники закладів вищої освіти України, в тому числі Кременецької гуманітарно-педагогічної академії, завершували своє навчання в особливих умовах – в режимі онлайн. Вперше в історії державних кваліфікаційних випробувань застосовано дистанційний формат визначення рівня та якості фахової підготовки завтрашніх педагогів – вчителів української, англійської та німецької філологій, трудового навчання і технологій, музичного та образотворчого мистецтва, біології та фізичної культури, вихователів закладів дошкільної освіти та соціальних працівників. Саме в такому вимушеному інноваційно-інформаційно-технологічному форматі підтвердив свою професійну теоретичну та практичну готовність до фахової діяльності 371 випускник першого бакалаврського рівня, з яких 209 навчалися стаціонарно ( з них 185 – за регіональним замовленням), та 162 – заочно (всі студенти заочної форми навчання здобули дипломи за контрактом) і 139 випускників педагогічного коледжу. Дипломи з відзнакою отримали 28 бакалаврів і  21 молодший спеціаліст.

З претендентами на дипломи бакалаврів працювали екзаменаційні комісії з атестації здобувачів вищої освіти, які очолювали доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної) ім. професора Т.І. Поніманської Рівненського ДГУ Ілона Дичківська та кандидат педагогічних наук, доцент цієї ж кафедри Наталія Маліновська (спеціальність «Дошкільна освіта»), доктор педагогічних наук, професор Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Наталія Олексюк (спеціальність «Соціальна робота»), професор кафедри хорового диригування Рівненського ДГУ Андрій Пастушенко (спеціальність «Музичне мистецтво»), кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського ДУ ім. Івана Франка Тетяна Шмельова (спеціальність «Образотворче мистецтво»), кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Львівського ДУ фізичної культури ім. Івана Боберського Андрій Казмірук (спеціальність «Фізична культура»), кандидат біологічних наук, доцент Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Галина Гуменюк (спеціальність «Біологія»), кандидати філологічних наук, доценти Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Ірина Олійник (спеціальність «Англійська мова і література») і Богдан Гінка (спеціальність «Німецька мова і література»), доктор філологічних наук, декан факультету філології та журналістики Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка, професор Тетяна Вільчинська (спеціальність «Українська мова і література»), кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка Володимир Рак (спеціальність «Трудове навчання та технології»).

В загальноосвітні школи прийде 44 молодих філологи. Дипломи бакалаврів англійської мови та літератури стали власністю 19 осіб (3 – з відзнакою), бакалаврів німецької мови та літератури – 14 (1 – з відзнакою) та української мови і літератури – 11 (2 – з відзнакою). Разом з ними такі ж дипломи  здобули 6 випускників заочної форми навчання. Бакалаврами трудового навчання і технологій стали 21 випускник денної форми навчання (всі – за регіональним замовленням; у 2-х – дипломи з відзнакою) та 19 представників заочної форми навчання.Дипломи бакалаврів музичного мистецтва здобули 24 випускники стаціонару (22 – за регіональним замовленням) і 10 «заочників» (всі – за контрактом). Документ про бакалаврський рівень вищої освіти отримав 21 випускник спеціальності «Образотворче мистецтво», з яких – 12 «стаціонарників» (всі – за регіональним замовленням; у 3-х – дипломи з відзнакою), та 9 «заочників» (всі – за контрактом).

Дипломи такого ж рівня – в руках 79 випускників спеціальності «Фізична культура», яких 38 навчалися стаціонарно (25 –за регіональним замовленням; у 6-х – дипломи з відзнакою), і 41 – заочно (всі – за контрактом), Своєрідний «баланс» встановився серед 32-х випускників спеціальності «Біологія»: 16 завершили навчання стаціонарно (всі – за регіональним замовленням, 1 має диплом з відзнакою) та 16 – заочно (всі – за контрактом).

Бакалаврського ступеня вищої освіти досягли 98 вчорашніх студентів, які вивчали теорію та практику освітньої роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку: з них на денній формі навчання – 37 (всі – за регіональним замовленням; шестеро отримали дипломи з відзнакою) і на заочній – 61 (всі – за контрактом). Власниками дипломів бакалавра соціальної роботи стали 17 випускників (15 – за регіональним замовленням; у 4-х – дипломи з відзнакою).

Характерною ознакою цьогорічного випуску фахівців став не тільки дистанційний формат фахових випробувань, а й високий відсоток числа випускників академії, які навчалися за регіональним замовленням і за контрактом, до їх загальної кількості: 185 до 209 – за регіональним замовленням (88,5%) та 162 до 162 – за контрактом (100%), а в загальному по академії – 347 до 371 (93,5%).

Проведено державні кваліфікаційні онлайн-випробування у педагогічному коледжі академії, внаслідок чого загін випускників нашого закладу вищої освіти поповнився 139 фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», з яких 60 отримали дипломи вихователів закладів дошкільної освіти (10 – з відзнакою), 33 – вчителя фізичної культури (3 – з відзнакою), 19 – вчителя трудового навчання і технологій (4 – з відзнакою), 15 – музичного (2 – з відзнакою) і 12 – образотворчого мистецтва (2 – з  відзнакою). За регіональним замовленням навчалися 83(61,5%)  цьогорічних випускників коледжу. Рівень готовності молодших спеціалістів визначали профільні екзаменаційні комісії, очолювані кандидатами педагогічних наук Оксаною Швець (спеціальність «Дошкільна освіта») і Олександром Омельчуком (спеціальність «Трудове навчання та технології»), кандидатом наук з фізичного виховання та спорту Віктором Слюсарчуком (спеціальність «Фізична культура»), заслуженим майстром народної творчості України Тетяною Балбус, старшим викладачем кафедри мистецьких дисциплін Василем Райчуком.

Таким чином, стіни нашої альма-матер, витримавши всі технічні та організаційні «плюси» та «мінуси», а в загальному, «несподіванки» і «підводні рифи» вимушеного режиму онлайн, нинішнього навчального року, залишили 506 молодих фахівців педагогічної справи.

Що стосується дистанційного формату кваліфікаційних випробувань, то наші викладачі та студенти достатньо оволоділи методикою і технікою екзаменаційного онлайн-спілкування, внаслідок чого процедура підготовки та процес підсумкового атестування були здійснені оперативно й ефективно і з дотриманням усіх нормативних вимог. Однак, обидві сторони кваліфікаційного моніторингу прийшли до одностайного висновку: ніякий, яким би він високим не був, рівень освітнього онлайн-контакту не зможе замінити живого спілкування викладача і студента, вихователя та вихованця, а масовий, форсований і технічно малозабезпечений перехід до дистанційного навчання принесе чимало втрат національній освіті та матиме відчутні негативні наслідки в майбутньому. Онлайн-навчання – не панацея, а лише один із елементів інноваційного удосконалення освітньої роботи з молодим поколінням всіх вікових категорій – від дошкільнят до студентів вищих закладів освіти. Без живого слова педагога не прокинеться жива думка в розумі учня чи студента, а екран монітор не навчить юне серце любити світ і людей у цьому світі. Це може зробити тільки Вчитель, дивлячись в очі своєму Учневі, промовляючи своїм серцем до юного серця. На цьому стояла і буде стояти вся система навчання та виховання.

Добрий господар-хлібороб, не зважаючи на зовнішні обставини та погодні умови, відразу ж після жнив готує поле для нового врожаю. За таким вічним і неперехідним принципом людської життєдіяльності діє і керівництво навчальних закладів, в тому числі, ректорат нашої академії. Без огляду на ускладнений коронавірусним карантином організаційний клімат на освітянському просторі,  трьома факультетами академії пройдена акредитація 9 спеціальностей: на факультеті соціально-педагогічної освіти і мистецтв – з дошкільної освіти, музичного і образотворчого мистецтва; на гуманітарно-технологічному факультеті – з трудового навчання і технологій, української, англійської та німецької філологій; на факультеті фізичного виховання та біології – відповідно з цих двох спеціальностей.

Тож поле для нового й особливого етапу навчально-виховної та науково-педагогічної творчості в основному підготовлене завершальними акордами минулого навчального року, протягом якого  до дефініцій, означень і характеристик практично кожного аспекту, кожної сфери і напрямку діяльності науково-педагогічного колективу доводилося додавати змістове уточнення «вперше», тобто вперше в особливо ускладнених епідеміологічною ситуацією організаційних умовах…

 
Анонси
Галерея
19
1919
На даний момент 214 гостей на сайті