Пошук
Головне меню

ТВОРЧИЙ УЖИНОК НАУКОВЦЯ

Активно та плідно працює в царині наукового пошуку кандидат історичних наук, доцент Ірина Скакальська (кафедра суспільних дисциплін), яка досліджує місце та роль національної еліти міжвоєнної Волині ХХ століття в політичному та соціально-культурному житті району. Лише останнім часом вона опублікувала кілька наукових статей згаданої тематики у престижних фахових виданнях. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім..Григорія Сковороди ”Історія та географія“ публікує її дослідження ”Громадсько-релігійна т краєзнавча діяльність Арсена Річинського“; науковий збірник Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України ”Український визвольний рух“ – статтю ”Політична діяльність національної еліти як вияв боротьби українського інтелігента за права народу у Волинському воєводстві (1921 – 1939 рр.)“; в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції ”Розвиток гуманітарних наук“ (м.Познань, Республіка Польща) поміщена наукова розвідка ”Михайло Черкавський – громадсько-політичний діяч Волині“.

Проміжним підсумком творчих наукових пошуків доцента І.Б.Скакальської стала публікація тернопільським видавництвом ”Астон“ монографії ”Українська еліта Волині першої половини ХХ століття: нариси життя та діяльності“, в якій характеризуються шляхи формування і розвитку національної еліти регіону та її вплив на політичні та соціально-культурні процеси краю.

 
Анонси
Галерея
7
77
На даний момент 335 гостей на сайті