Пошук

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (каталог)

Каталог вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

(нормативний термін навчання)

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Вчені України
 2. Генеалогія
 3. Елітознавство
 4. Етика та естетика
 5. Етнологія України
 6. Історія світової культури
 7. Історія української філософії
 8. Краєзнавчі студії
 9. Міфологія
 10. Музеї світу
 11. Політична історія України середини ХХ ст.‒ поч. ХХІ ст
 12. Релігієзнавство
 13. Філософія освіти
 14. Філософія постмодернізму
 15. Педагогічна риторика
 16. Основи літературної творчості
 17. Практикум із сучасної літературної мови
 18. Лінгвістика інтернет-ресурсів
 19. Українознавство
 20. Основи академічного письма
 21. Основи журналістики
 22. Кременеччина у красному письменстві
 23. Практична граматика англійської мови
 24. Практична граматика німецької мови
 25. Практична граматика польської мови
 26. Розмовний курс німецької мови (рівень А1)
 27. Розмовний курс німецької мови (рівень А2)
 28. Розмовний курс німецької мови (рівень В2)
 29. Розмовний курс німецької мови (рівень В1)
 30. Розмовний курс польської мови (рівень А1)
 31. Розмовний курс польської мови (рівень А2)
 32. Розмовний курс польської мови (рівень В1)
 33. Розмовний курс англійської мови (рівень А1)
 34. Розмовний курс англійської мови (рівень А2)
 35. Розмовний курс англійської мови (рівень В1)
 36. Розмовний курс англійської мови (рівень В1+)
 37. Розмовний курс англійської мови (рівень В2)
 38. Компесаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ
 39. Компесаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ
 40. Історія і культура Польщі
 41. Сучасна англійська література
 42. Використання програмних засобів у професійній діяльності
 43. Технології дистанційного навчання
 44. STEM-освіта
 45. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 46. Освітнє блогерство
 47. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 48. Основи комп’ютерної графіки
 49. Технології тестування
 50. 3 D моделювання
 51. Академічна доброчесність
 52. Технології  мобільного навчання
 53. Основи підприємницької діяльності
 54. Народні ремесла
 55. Основи дизайну
 56. Традиції української кухні
 57. Основи систем автоматизованого проектування
 58. Профорієнтаційна робота
 59. Сучасні технології художньої обробки матеріалів
 60. Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів
 61. Технологія виготовлення м’якої іграшки
 62. Технологія виготовлення народної ляльки
 63. Технологія виготовлення художніх виробів з деревини
 64. Технологія меблевого виробництва
 65. Технологія обробки лози
 66. Технологія художнього кування
 67. Ремонт електроприладів
 68. Художнє проектування
 69. Креативне рукоділля
 70. Історія техніки
 71. Основи медичних знань та домедичної  допомоги
 72. Екологічний стиль життя
 73. Екологічна грамотність
 74. Здорове життя
 75. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 76. Соціальна педагогіка
 77. Соціальна віктимологія
 78. Основи патопсихології та психотерапії
 79. Психологічна діагностика та корекція
 80. Психологічне консультування
 81. Основи психологічного тренінгу
 82. Екологічна психологія
 83. Основи психолінгвістики
 84. Гендерна психологія
 85. Основи психогігієни та психопрофілактики
 86. Психологія віртуального середовища та кібербезпека
 87. Психологія особистості
 88. Технології  soft skills
 89. Інформаційно-комунікаційні технології у психології
 90. Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку
 91. Основи класичного масажу
 92. Організація проведення туристичних походів
 93. Спортивний туризм
 94. Діяльність туристичної самодіяльної організації
 95. Історія фізичної культури
 96. Спортивні секції (футбол)
 97. Спортивні секції (баскетбол)
 98. Спортивні секції (волейбол)
 99. С Спортивні секції (легка атлетика)
 100. Спортивні секції (атлетизм)
 101. Спортивні секції (туризм)
 102. Топографія і орієнтування
 103. Організація клубної та гурткової роботи
 104. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
 105. Інноваційні технології фізичної культури.
 106. Організація і методика спортивно-туристичної роботи
 107. Нетрадиційні системи фізичної культури
 108. Футзал
 109. Ритміка і хореографія
 110. Атлетизм
 111. Чирлідинг
 112. Аеробіка
 113. Секційна робота у закладах позашкільної та загальної середньої освіти
 114. Бадмінтон
 115. Настільний теніс
 116. Оздоровча фізична культура
 117. Алтимат фризбі
 118. Фітодизайн

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 15 (по 3 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати 5  навчальних дисциплін):

ІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІV курс (1 дисципліна у І семестрі).

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))Середня освіта (Німецька мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))Середня освіта (Польська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)


Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Початкова освіта

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма Екологія

Освітньо-професійна програма Соціальна робота

Освітньо-професійна програма Психологія 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (скорочений термін навчання)


 

Архів

 


Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

(нормативний термін навчання)

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Соціологія.
 2. Політологія
 3. Історія світової культури
 4. Етнологія України
 5. Релігієзнавство
 6. Етика та естетика
 7. Краєзнавчі студії
 8. Політичні студії
 9. Міфологія
 10. Політична історія України середини ХХ ст. поч. ХХІ ст.
 11. Вчені України
 12. Генеалогія
 13. Педагогічна риторика.
 14. Основи літературної творчості.
 15. Практикум із сучасної літературної мови.
 16. Лінгвістика інтернет-ресурсів
 17. Українознавство
 18. Основи академічного письма
 19. Основи журналістики
 20. Кременеччина у красному письменстві
 21. Практичний курс англійської мови
 22. Практичний курс німецької мови
 23. Практичний курс польської мови
 24. Практична граматика англійської мови
 25. Практична граматика німецької мови
 26. Практична граматика польської мови
 27. Розмовний курс англійської мови
 28. Розмовний курс німецької мови
 29. Розмовний курс польської мови
 30. Розмовний курс німецької мови (рівень А1)
 31. Розмовний курс німецької мови (рівень В1)
 32. Розмовний курс польської мови (рівень А1)
 33. Розмовний курс польської мови (рівень В1)
 34. Розмовний курс англійської мови (рівень А1)
 35. Розмовний курс англійської мови (рівень В1)
 36. Розмовний курс англійської мови (рівень В1+)
 37. Розмовний курс англійської мови (рівень В2)
 38. Країнознавство англомовних країн
 39. Країнознавство німецькомовних країн
 40. Історія і культура Польщі
 41. Історія Великобританії
 42. Історія США
 43. Компесаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ
 44. Компесаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ
 45. Академічна доброчесність
 46. Використання програмних засобів у професійній діяльності
 47. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 48. Медіаграмотність для освітян
 49. Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем
 50. Основи комп’ютерної графіки
 51. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 52. Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування
 53. Технології дистанційного навчання
 54. Технології дистанційного навчання в НУШ
 55. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 56. 3 D моделювання
 57. Основи робототехніки
 58. STEАM-освіта
 59. Освітнє блогерство
 60. Цифровий профіль педагога
 61. Основи підприємницької діяльності
 62. Народні ремесла
 63. Основи дизайну
 64. Основи САПР виробів з деревини
 65. Основи систем автоматизованого проектування
 66. Профорієнтаційна робота
 67. Сучасні технології художньої обробки матеріалів
 68. Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів
 69. Технологія виготовлення м’якої іграшки
 70. Технологія виготовлення народної ляльки
 71. Технологія виготовлення художніх виробів з деревини
 72. Технологія меблевого виробництва
 73. Технологія обробки лози
 74. Технологія художнього кування
 75. Ремонт електроприладів
 76. Художнє проектування
 77. Художня праця та основи дизайну
 78. Бісероплетіння
 79. Макраме
 80. Креативне рукоділля
 81. Формування безпечного освітнього середовища
 82. Організація управління навчальним процесом у ЗВО
 83. Основи медичних знань та домедичної  допомоги
 84. Екологічний стиль життя
 85. Екологічна грамотність
 86. Здорове життя
 87. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 88. Соціальна педагогіка
 89. Соціальна віктимологія
 90. Основи патопсихології та психотерапії
 91. Психологічна діагностика та корекція
 92. Психологічне консультування
 93. Основи психологічного тренінгу
 94. Екологічна психологія
 95. Основи психолінгвістики
 96. Гендерна психологія
 97. Основи психогігієни та психопрофілактики
 98. Психологія віртуального середовища та кібербезпека
 99. Психологія особистості
 100. Організація проведення туристичних походів
 101. Спортивний туризм
 102. Основи класичного масажу
 103. Постановка голосу з елементами естрадного співу
 104. Гра на музичному інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара)
 105. Історія мистецтва
 106. Комп'ютерна графіка
 107. Психологія залежностей

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 15 (по 3 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати 5  навчальних дисциплін):

ІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІV курс (1 дисципліна у І семестрі).Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))Середня освіта (Німецька мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))Середня освіта (Польська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)


Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Початкова освіта

Освітньо-професійна програма Соціальна робота

Освітньо-професійна програма Психологія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма Екологія


Каталог вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

(нормативний термін навчання)

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

 1. Соціологія.
 2. Політологія
 3. Історія світової культури.
 4. Історія філософської думки України.
 5. Етнологія України.
 6. Релігієзнавство.
 7. Етика та естетика.
 8. Краєзнавчі студії.
 9. Політичні студії.
 10. Міфологія.
 11. Політична історія України середини ХХ ст. поч. ХХІ ст.
 12. Вчені України.
 13. Генеалогія.
 14. Педагогічна риторика.
 15. Основи літературної творчості.
 16. Практикум із сучасної літературної мови.
 17. Лінгвістика інтернет-ресурсів.
 18. Українознавство.
 19. Основи академічного письма.
 20. Основи журналістики.
 21. Кременеччина у красному письменстві.
 22. Практичний курс англійської мови
 23. Практичний курс німецької мови
 24. Практичний курс польської мови
 25. Практична граматика англійської мови
 26. Практична граматика німецької мови
 27. Практична граматика польської мови
 28. Розмовний курс англійської мови
 29. Розмовний курс німецької мови
 30. Розмовний курс польської мови
 31. Розмовний курс німецької мови (рівень А1)
 32. Розмовний курс німецької мови (рівень В1)
 33. Розмовний курс польської мови (рівень А1)
 34. Розмовний курс польської мови (рівень В1)
 35. Розмовний курс англійської мови (рівень А1)
 36. Розмовний курс англійської мови (рівень В1)
 37. Розмовний курс англійської мови (рівень В1+)
 38. Розмовний курс англійської мови (рівень В2)
 39. Країнознавство англомовних країн
 40. Країнознавство німецькомовних країн
 41. Історія і культура Польщі
 42. Історія Великобританії
 43. Історія США
 44. Академічна доброчесність
 45. Архітектура та апаратне забезпечення комп’ютерних систем
 46. Використання програмних засобів у професійній діяльності
 47. Візуалізація даних
 48. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 49. Медіаграмотність для освітян
 50. Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем
 51. Основи комп’ютерної графіки
 52. Основи математичної статистики
 53. Програмування
 54. Програмування мобільних додатків
 55. Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій
 56. Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування
 57. Технології дистанційного навчання
 58. Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці
 59. 3 D моделювання
 60. Основи робототехніки
 61. STEАM-освіта
 62. Економіка і організація виробництва
 63. Основи підприємницької діяльності
 64. Народні ремесла
 65. Основи дизайну
 66. Основи САПР виробів з деревини
 67. Основи систем автоматизованого проєктування
 68. Профорієнтаційна робота
 69. Сучасні технології художньої обробки матеріалів
 70. Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів
 71. Технологія виготовлення м’якої іграшки
 72. Технологія виготовлення народної ляльки
 73. Технологія виготовлення художніх виробів з деревини
 74. Технологія меблевого виробництва
 75. Технологія обробки лози
 76. Технологія художнього кування
 77. Ремонт електроприладів
 78. Художнє проєктування
 79. Бісероплетіння
 80. Макраме
 81. Креативне рукоділля
 82. Охорона праці в освіті
 83. Менеджмент в освіті
 84. Екологічний стиль життя
 85. Екологічна грамотність
 86. Здорове життя
 87. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 88. Соціальна педагогіка
 89. Соціальна віктимологія
 90. Основи патопсихології та психотерапії,
 91. Психологічна діагностика та корекція
 92. Психологічне консультування
 93. Основи психологічного тренінгу
 94. Екологічна психологія
 95. Основи психолінгвістики
 96. Гендерна психологія
 97. Основи психогігієни та психопрофілактики
 98. Психологія віртуального середовища та кібербезпека
 99. Психологія особистості
 100. Організація проведення туристичних походів
 101. Спортивний туризм
 102. Основи класичного масажу
 103. Постановка голосу з елементами естрадного співу
 104. Гра на музичному інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара)
 105. Історія мистецтва
 106. Комп'ютерна графіка

 

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки – 15 (по 3 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати 5  навчальних дисциплін):

ІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІІІ курс (по 1 дисципліні у І та ІІ семестрах);

ІV курс (1 дисципліна у І семестрі).


 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська))Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))Середня освіта (Німецька мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська))Середня освіта (Польська мова і література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Освітньо-професійна програма Професійна освіта (Деревообробка)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)


Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Початкова освіта

Освітньо-професійна програма Соціальна робота

Освітньо-професійна програма Психологія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво)


Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма Екологія


 
Анонси
Галерея
11
1111
На даний момент 562 гостей на сайті