Пошук
Головне меню

Кафедра історії та методики навчання

 

Наші контакти:

м.Кременець, вул. Ліцейна, 1, ауд. 35

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Скакальська Ірина Богданівна


завідувач кафедри, професор,

доктор історичних наук

Стронський Генріх Йосипович


професор, доктор історичних наук

Собчук Володимир Дмитрович


доцент, кандидат історичних наук

Сеньківська Галина Ярославівна

доцент кафедри, кандидат історичних наук

Мороз Олена Василівна

старший викладач, кандидат філософських наук

Галішевський Віталій Анатолійович

кандидат історичних наук, старший викладач

Самойленко Ірина Миколаївна

cтарший викладач

Ільчишин Василь Васильович

викладач

Сумісники:

Савчук Віталій Миколайович

вчитель методист, викладач


Кафедра історії та методики навчання

Ірина Скакальська – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Людмила Смакоуз – секретар кафедри

Наші контакти:

м.Кременець, вул. Ліцейна, 1, ауд. 35

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Освітній процес на кафедрі забезпечують 9 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори історичних наук та 4 кандидати наук.

Підтримуючи давні традиції педагогічної освіти на Кременеччині, кафедра забезпечує підготовку висококваліфікованих вчителів історії закладів загальної середньої освіти, здатних втілювати в життя ідеї сучасної парадигми навчання в умовах його реформування. Здійснює виховання у здобувачів поваги до обраної професії вчителя, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій у навчальний процес.

 


Кафедра забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

За спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до спеціальності (з елементами пропедевтичної практики), археологія, історія України, історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова історія, новітня історія, теорія і методика навчання історії, методика організації науково-пошукової роботи школярів, історія освіти на Волині, філософія.

Також авторських курсів за вибором: міфологія, релігієзнавство, етика та естетика, соціологія, логіка, етнологія України, історія світової культури, спеціальні історичні дисципліни, історія історичної науки, джерелознавство історії України, історичне краєзнавство, екскурсознавство, туристичне краєзнавство, релігійний туризм, музеєзнавство, методологія історії, генеалогія, історична біографістика, елітознавство, національні меншини України між світовими війнами, історія радянського суспільства, політична історія України середини ХХ–початку ХХІ ст., проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи.

За спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова, література та історія)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

1) актуальні проблеми історії України;

2) технології навчання історії в старшій школі;

3) стратегічні проблеми сучасного світу;

4) історичні студії: дослідження і навчання.

Також авторських курсів за вибором:

1) актуальні політичні проблеми сучасного світу;

2) історія цивілізації;

3) історія Волині;

4) краєзнавчі студії: дослідження і навчання.

5) історія релігії та церкви в Україні;

6) методика дистанційного навчання історії;

7) українсько-польські відносини у ХХ ст.

8) військова історія.


Кафедра забезпечує державну підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти на рівні «бакалавр» та «магістр». Кафедра здійснює керівництво навчальною археологічною та виробничою практикою здобувачів, науковою роботою студентів, зокрема, курсовими та кваліфікаційними роботами.

Серед головних напрямів роботи кафедри є інноваційні дослідження історії Волині та організація методичної роботи з актуальних проблем навчання історії. При кафедрі організовано роботу Центру краєзнавства і туризму. Метою його діяльності є залучення молоді до дослідження історії краю та промоції туризму в Кременецькому районі.

Завдання. 1. Популяризація знань з історії Кременеччини та освітніх традицій Академії; 2. Надання методичної допомоги ЗЗСО з вивчення проблем краєзнавства; 3. Підготовка групи креативних екскурсоводів та краєзнавців; 4. Ознайомлення студентів та учнів з методами збору краєзнавчого матеріалу, виконання наукових досліджень; 5. Виховання почуття патріотизму.

 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

У роботі кафедри провідне місце посідає науково-видавнича діяльність. Викладачами кафедри видано низку посібників та монографій:

Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.; монографія. Тернопіль: Астон, 2013, 406 с.; Скакальська І. Історія України в особах : волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. Наукове видання. Київ, КНТ, 2017. 94 с.; Скакальська І. Практикум з історії України модерної епохи (ХІХ-ХХІ ст.). Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2020. 156 с.; Skakalska I. Polish educational and cultural space in Kremence (from XIX century to the present). Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects : Scientific monograph [science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach]. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 360 p. P. 316-328; Філософія та методологія науки. Методичний посібник. Семінарські заняття / Автор-укладач Ірина Скакальська. Кременець. 2022. [Електронне видання].

Собчук В. Д. Історична Волинь: Північний Захід України в регіональному та локальному вимірах минулого. Кременець, 2017. 316 с.

Stronski Henryk The Great Famine and the Polesin Ukraine [in] The Holodomor – Poland – Polish Victims 1932-1933, Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 2020. P. 157-209; Stronski H. «Slodki przdsiebiorca». Rzecz o Emeryku Mankowskim (1826-1918) i jego wkladzie w rozwoj cukrownictwa na Podolu, [W.] Praca organiczna na Kurpiowszczynie na tle innych zamieszkalych przez Polakow Pod redakcja Janusza Goloty I Marka Przybylskiego, Ostoleka, 2020. p. 85-90).

 

 

 

Співробітництво кафедри з освітніми та науковими зарубіжними інституціями:

1) стажування на базі Варшавського та Ягеллонського університетів (Республіка Польща, листопад 2018 р., І. Скакальська);

2) стажування на базі Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (січень-лютий 2022 р., Г. Стронський);

3) стажування у Люблінській вищій школі в Риках (2019 р., О. Мороз);

4) рецензування статей для журналу «You in Central and Eastern Europe» (Республіка Польща, І. Скакальська);

5) участь у наукових конференціях та семінарах (Бургас, Болгарія, серпень 2022 р. – І. Скакальська та Г. Сеньківська);

6) підготовка розділів у зарубіжних колективних монографіях (І. Скакальська, Г. Стронський);

7) вивчення курсів на платформі Coursera (сертифікати – І. Скакальська, О. Мороз).

8) участь у роботі міжнародної експедиції Університету імені Адама Міцкевича в Познані та ІА НАН України, у межах проєкту «Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe z III i II tys. przed Chr. W dorzeczu górnego Dniiestru w świetle badan multidyscyplinarnych» (2019-2021 рр.– В. Ільчишин).

 

Співпраця з вітчизняними інституціями здійснюється у формі:

1) підвищення кваліфікації (V Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» Київського університету ім. Бориса Грінченка, 2021 р. – І. Скакальська та І. Самойленко; стажування НПП на базі Волинського національного університету ім. Лесі Українки; Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка);

2) участі у професійних об’єднаннях (ВГО «Інноваційний університет» – І. Скакальська; НТШ – В. Собчук);

3) співпраці з Волинським ліцеєм ім. Нестора Літописця (проведення Несторівських читань до Дня української писемності та мови (9 листопада) та ЗЗСО є базою педагогічної практики для здобувачів ОПП);

4) співпраці із Залозецьким краєзнавчим музеєм (проведення на його базі навчальної археологічної практики; організація щорічного спільного науково-методичного семінару з археології та локальної історії);

5) співпраці з Обласним літературно-меморіальним музеєм ім. Юліуша Словацького, Кременецьким краєзнавчим музеєм та Рівненським обласним краєзнавчим музеєм (проведення наукових заходів);

6) участі НПП у складі журі Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Кременецького району;

7) організації тематичних екскурсій (краєзнавчий семінар в Кам’янці-Подільському, 2020 р.);

8) за участю НПП кафедри проводиться багато різноманітних освітніх та виховних заходів, які дають можливість для здобувачів та громадськості міста отримати знання з історії України та Кременеччини;

9) комунікації НПП з кафедрами інших ЗВО у рамках наукових конференцій, тренінгів;

10) співпраці з Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем’янчука (член оргкомітету з проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції – І. Скакальська);

11) співпраці з Кременецьким державним історико-архітектурним заповідником (проведення наукових читань, видання збірників праць, вчений секретар – В. Собчук).

 

 

 

 

 

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Історія» отримують змогу вивчати минуле в складі археологічної експедиції, розвивати навички роботи  з історичними джерелами в музеях та архівах, здійснювати наукові дослідження в рамках Центру краєзнавства і туризму, брати участь у громадському житті Кременця. Випускники мають перспективи влаштуватися на роботу в ЗЗСО області та за її межами, установах культури, органах державного управління тощо.

Позитивний імідж кафедри формується за рахунок її громадської діяльності. Зокрема, викладачів систематично запрошують в якості консультантів та співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Академія та Кременецька міська громада.

При кафедрі у 2019 р. створено іменну аудиторію Бориса Козубського, для вшанування пам’яті відомого краянина, адвоката, громадсько-політичного діяча, голови міста, члена Української Центральної Ради (ауд. 37). Також створено археологічну експозицію артефактів краю (ауд. 36).

У співпраці з кафедрою активно функціонує студентський історичний клуб «Х Легіон». Здобувачі ОПП є лауреатами стипендії ім. Гуго Коллонтая, яка надається за популяризацію Академії – Н. Багнюк (2021), В. Лясковська (2022).

Ключовою метою діяльності кафедри є всебічне забезпечення належних умов для опанування здобувачами вищої освіти відповідних компетентностей, які їм необхідні для подолання перешкод сучасного конкурентного середовища. Кафедра приймає активну участь у заходах профорієнтаційного характеру з метою прийому на ОПП найбільш підготовлених абітурієнтів:

1) проведення консультацій з історії України для підготовки до ЗНО (на волонтерських засадах);

2) проведення методичних семінарів з локальної історії для педагогів ЗЗСО;

3) реалізація проекту «Тінь студента»;

4) тренінг для учнів шкіл з підготовки і написання наукових досліджень;

5) рецензування учнівських наукових робіт.

З початком повномасштабної агресії російської федерації проти України 24 лютого 2022 р. незалежність держави у Збройних Силах України захищають НПП кафедри (В. Галішевський, В. Савчук та М. Похилінський) та випускники ОПП (Олександр Коблюк, Юрій Козярик).

 

 

 

 

 

Переваги навчання на освітній програмі:

1) у нас працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, які використовують інтерактивні технології навчання;

2) рейтингова система спонукає працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;

3) сучасна база практики (Волинський ліцей ім. Нестора Літописця);

4) наявна навчальна археологічна практика (Хрінницьке водосховище, Залозецька громада);

5) функціонує студентський історичний клуб «Х Легіон» та студентські наукові гуртки;

6) наші студенти самі обирають частину загальних і професійних дисциплін, які бажають вивчати;

7) давні освітні традиції академії, багато культурно-історичних пам’яток в місті Кременець, компактність розташування навчальних корпусів, бібліотеки й спортивного комплексу, гуртожитків тощо, створює неповторну атмосферу та зручність для навчання.

Запрошуємо стейкголдерів, здобувачів та всіх зацікавлених сторін до обговорення освітньої програми з метою підтвердження її релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на нашу поштову скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 


 

 

Наші контакти:

м.Кременець, вул. Ліцейна, 1, ауд. 35

 

 


 

Навчально-методична, наукова та організаційна робота кафедри

Практика

Література з Канади

Презентація освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія)

Підвищення кваліфікації 2021-2022

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи

Методичні вказівки до написання та захисту курсових і кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (бакалаврських) робіт з історичних дисциплін та методики їхнього навчання

Методичні рекомендації до підсумкової атестації

Студентський історичний клуб КОГПА «Х легіон»

Програмна рада

Переваги навчання на освітній програмі:

  1. у нас працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, які використовують інтерактивні технології навчання;

  2. рейтингова система спонукає працювати щоденно, що забезпечує високу якість освіти;

  3. сучасна база практики (Волинський ліцей ім. Нестора Літописця);

  4. наявна навчальна археологічна практика;

  5. функціонує студентський історичний клуб «Х легіон» та студентські наукові гуртки;

  6. наші студенти самі обирають частину загальних і професійних дисциплін, які бажають вивчати;

  7. давні освітні традиції академії, багато культурно-історичних пам’яток в місті Кременець, компактність розташування навчальних корпусів, бібліотеки й спортивного комплексу, гуртожитків тощо, створює неповторну атмосферу та зручність для навчання.

 
Анонси
Галерея
4
44
На даний момент 248 гостей на сайті