Пошук
Головне меню

ПЕРШИЙ НАУКОВЕЦЬ-ПРАВОЗНАВЕЦЬ

На засіданні спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету (м.Запоріжжя) викладач кафедри суспільних дисциплін нашого інституту В.Є.Ткачук успішно захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою ”Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі“.  Наукове керівництво дисертаційною роботою здійснював заслужений юрист України, ректор Національної академії внутрішніх справ України, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор В.В.Коваленко. Офіційними опонентами виступили заслужений юрист України, професор Одеського державного університету внутрішніх справ В.О.Меркулова і завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди, кандидат юридичних наук, доцент Ю.В.Шинкарьов. Ініціатором і творчим натхненником дисертаційних пошуків молодого науковця був директор Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор О.Г.Колб. Таким чином, професорсько-викладацький склад інституту поповнився першим науковцем з науковим ступенем кандидата юридичних наук.

 
Анонси
Галерея
22
2222
На даний момент 308 гостей на сайті