Пошук
Головне меню

НАШ НАУКОВЕЦЬ – СПІВАВТОР «ІСТОРІЇ ВОЛИНІ»

Громадська організація «Центр дослідження і відроджен ня Волині», місія якої полягає у сприянні духовному і культурному відродженню Волині як історичного, етнічного, краєзнавчого феномену тому запровадила видавничу програму, у межах якої вже побачили світ документальний збірник «Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип.1: Волинь XVI ст.» та монографія «Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX – середини XX століть: історико-етнографічний атлас» (автор – Л..Г. Пономар).

Тепер «Центр…» презентує нову фундаментальну та водночас унікальну працю, яка присвячена історії Волині. Над виданням працювали найкращі вітчизняні вчені, яких об’єднала амбітна мета: вперше більш ніж за сто років на основі сучасних наукових підходів описати історію величезного краю, що нині знаходиться на території трьох держав Центрально-Східної Європи: України (Волинська, Рівненська, Житомирська, Львівська, Тернопільська і Хмельницька області), Білорусі (Брестська область) і Польщі (Підляське, Мазовецьке і Люблінське воєводства). Науковці виходили з основоположної тези,що історія Великої Волині міцно вплетена і є складовою частиною історії України.

За п’ять років наполегливої праці колективом авторів підготовлено  перший том, який висвітлює історію формування Волині як територіального феномену і охоплює її історичний розвиток від початків появи людини до утворення перших протодержавних союзів на цих просторах, готовий.

З  приємністю зазначаємо, що серед авторів першого тому – наш науковець, кандидат історичних наук, доцент Володимир Собчук, який підготував розділ, де висвітлена динаміка волинських територій. Над іншими розділами тому працювали представники інших науково-освітніх інституцій України: Юрій Кухарчук (витоки історії Волині), Леонід Залізняк (палеоліт, мезоліт, неоліт, а також етноісторичні процеси на Волині в доісторичну та ранньоісторичну добу), Олександр Позіховський (ранньорільничі спільноти), Катерина Бунятян (доба бронзи), Деонізій Козак (неври, готи та венеди, – остання праця відомого вченого), Богдан Прищепа (ранні слов’яни). Керівник авторського колективу – Ірина Ворончук.

Особливою родзинкою книги фахівці вважають 16 повноформатних карт, спеціально підготовлених для видання високопрофесійною творчою групою у складі Ростислава Сосси, Володимира Кравченка та нашого Володимира Собчука.

Наукову значимість такого фундаментального видання переоцінити неможливо, бо дослідження такого рівня не має жодна історико-етнографічна область України. Більше того, започаткувавши таку історико-аналітичну працю, автори задали певну планку історичного дослідження, визначили дискурс, визначили певні стандарти, на які будуть рівнятися дослідники, які працюватимуть у цьому тематичному напрямку.

Змісту видання відповідає і його форма. Книга  виконана на високоякісному папері; її обсяг -  384 сторінки, кольоровий якісний друк доповнено 8 широкоформатними вклейками із мапами; для зручності користування містить стрічку-закладинку.

( За Інтернет-матеріалами ГО «Центр дослідження і відродження Волині»)

 
Анонси
Галерея
61
6161
На даний момент 299 гостей на сайті