Пошук
Головне меню

«Геноцид українського народу. Голодомор 1932-1933рр.»

«Геноцид українського народу. Голодомор 1932-1933рр.»

В історії бурхливого XX-го століття Голодомор 1932-33 років в Україні посідає особливе місце.

Перший масовий голод, що розпочався відразу ж після закінчення громадянської війни та придушення української революції, охопив значну частину України: Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську, Одеську губернії. Причини його частково мали об'єктивний характер - посуха 1921 року, економічні наслідки першої світової та громадянської воєн. Але найголовнішими чинниками стали: крах сільськогосподарської практики тодішнього режиму, скорочення посівних площ у колишніх хлібородних районах внаслідок політики воєнного комунізму, директивні методи компартійного керівництва, яке розподіляло наявні продресурси на користь промислових центрів, передусім тих, що знаходилися поза межами України.

Голод 1932-33 років охопив ті ж самі регіони України, але цього разу  його спричинили,насамперед, політичні чинники. Голодомор 1932-1933 рр. був не випадковим явищем природного чи соціального походження, а наслідком цілеспрямовано застосованого тоталітарною владою терору голодом, тобто геноцидом.

Масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом було свідомим терористичним актом сталінської політичної системи проти мирних людей, проти українців як нації і, зокрема, проти селян як класу. Внаслідок чого зник не тільки численний прошарок заможних і незалежних від держави селян-підприємців, але й цілі покоління землеробського населення. Було підірвано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та самобутність. Головною метою організації штучного голоду був підрив соціальної бази опору українців проти комуністичної влади та забезпечення тотального контролю з боку держави за всіма верствами населення.

Коли дослідники говорять про Голодомор 1932-33 рр., мається на увазі період з квітня 1932 по листопад 1933 рр. Саме за ці 17 місяців, тобто, приблизно за 500 днів, в Україні загинули мільйони людей. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, 1000 - щогодини, майже 25 тисяч - щодня...

Поняття „ геноцид ” було введено у міжнародно-правове поле лише ухваленою 11 грудня 1946 року резолюцією 96(І) Генеральної Асамблеї ООН, яка визначила: “ Згідно з нормами міжнародного права, геноцид є злочином, який засуджує цивілізований світ і за здійснення якого головні винуватці мають бути піддані покаранню ”.

9 грудня 1948 року ГА ООН одноголосно прийняла „ Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього ”, яка набула чинності з 12 січня 1951 р.

63.3(4Укр)

Б 77

Бойко,О.Д.

Історія України  [ Текст ] : підручник / О. Д. Бойко . – 6-те вид. , стереотип . – К. : Академія , 2016. – 717с. – ( Альма - матері). – ISBN 978-966-497-0 : 155,00

Це третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів привалюють у ньому компактність, лаконічність, аналітичність, системне, науково конкретне мислення автора, розкуте і трактове слово.

Підручник послужить студентам, викладачам. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати минуле нашого народу.

ББК 63.3(4Укр)я73

УДК 94 (477) (075.8)

63.3(4Укр)

П 30

Петровський В. В.

Історія України [ Текст ] : неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський , Л. О. Радченко , В. І. Семененко .  – Х. : Школа , 2007. – 600с. – ISBN 966-8182-62-6 : 40,00

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.

Видання буде безумовно корисним не лише для учнівської та студентської молоді, але й для всіх, хто цікавиться історією України.

ББК 63.3(4Укр)

63.3(4Укр)

І-90

Історія України [ Текст ] : підручник для студентів ВНЗ / кер. авт. кол. Ю. Зайцев . – 4-те вид. – Львів: Світ, 2003. – 520с. – ISBN 966-603-297-X : 19,52

Істотно доповнене та допрацьоване з урахуванням  новітніх досягнень української і зарубіжної історичної науки видання відтворює історію України від найдавніших часів до початку XXI ст.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ББК 63.3(4Укр)

63.3(4Укр)

Л 37

Левицька Н. М.

Історія України. Україна в світі : історія і сучасність [ Текст ] : навч. Посібник для студентів ВНЗ / Н. М. Левицька . – 2-е вид. , доп. і перероб. – К. : Кондор ,2012. – 424с. – ISBN 978-966-351-403-1 : 75,00

Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії ,подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.

ББК 63.3(4Укр)

63.3(4Укр)6

Т 89

Новітня історія України [ Текст ] : підручник для 10кл. серед. шк. Ч.1. 1917-1945рр / Ф. Г. Турченко . – 2-е вид. , виправл. і доп. – К. : Генеза, 200. – 384с. – ISBN 966-504-131-2 : 6,81

У 1917р. розпочалася українська національно-демократична революція. Її головний історичний зміст – боротьба українського народу за своє національне й соціальне визволення, створення власної соборної демократичної держави зі справедливим суспільним устроєм. Україна вступила в новітню добу своєї історії, що триває донині. У підручнику пропонується систематизований виклад подій від лютого 1917р. до закінчення Другої світової війни.

ББК 63.3(4Укр) 6я 721
 
Галерея
galery 23
galery 23galery 23
На даний момент 255 гостей на сайті