Пошук
Головне меню

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ – В ІННОВАЦІЯХ

Карантинні обмеження наукової та освітньої діяльності обмежити не можуть: наука на те і є наукою, щоб знаходити ефективні види, способи та форми здійснення наукового та освітнього процесів у найскладніших соціальних умовах. Яскравим підтвердженням цього став черговий науковий захід  –  ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації», яка відбулася  у дистанційному форматі за допомогою платформи «Zoom». До наукових дискусій в режимі онлайн долучилися понад 50 учасників – науково-педагогічних працівників, магістрантів і студентів  з різних закладів вищої освіти України: Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Рівненського інституту Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

До організаційного комітету конференції входили ректор Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, професор Афанасій Ломакович, проректор з наукової роботи нашої академії, професор Валентина Бенера, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, доцент Тетяна Фасолько, доцент цієї ж кафедри Тетяна Бешок.

Конференція розпочалася з вітального слова кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, доцентаТетяни  Фасолько.

Програма пленарного засідання конференції включала доповідь доктора педагогічних наук, професора кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Григорія Васяновича «Естетичні знання в діяльності педагога». Дискусію продовжила кандидат педагогічних наук Тетяна Бешок, яка запропонувала учасникам онлайн-конференції спільно проаналізувати «Шляхи формування медіаграмотності». Отримали змогу висловити свою думку і представники студентської науки. Прозвучали виступи здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти Ірини Боровик, яка говорила про «Інноваційні технології в роботі закладу дошкільної освіти», Жанни Михайловської, котру зацікавила «Професійна підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми», та Костянтина Слюсаренка – з ним учасники конференції здійснили віртуальну подорож за темою «Скарбниці мудрості виховання у сучасній школі». Змістовно цікавий і методично оригінальний «Тренінг особистісного зростання», який продемонстрували майбутні бакалаври педагогічної освіти та коучі згаданого дійства Яна Авдіюк і Вікторія Хертель, викликав масу позитивних емоцій в досвідчених і юних науковців.

На думку учасників онлайн-конференціції, пленарне засідання було насиченим і цікавим: проблеми естетики і медіа грамотності, інноваційної роботи з дошкільнятами та з обдарованими дітьми – завжди були актуальними в педагогічній роботі, а пошуки мудрості у вихованні – вічна і завжди сучасна проблема для кожного педагога. Слід підкреслити, що кожна доповідь супроводжувалась яскравими презентаціями, викликала наукову дискусію та ініціативний обмін думками.

Інформативно насиченими стали секційні засідання, активну участь в яких, окрім викладачів-науковців, брали студенти і магістранти спеціальностей «дошкільна освіта» і «Початкова освіта» нашої академії та окремі їх колеги з інших закладів вищої освіти України.

Перша секція онлайн-конференції була спрямована на тему «Теорія та методика навчання і виховання» і представлена доповіддю «Розумове виховання дітей з використанням народної гри» (автор – магістрант нашої академії М.О.Косяк).

Основну увагу доповідачі приділили проблематиці «Актуальні питання розвитку дошкільної освіти». Історико-педагогічну тему «Г. Доман як новатор американської дошкільної освіти» обрала магістранта Анастасія Барабаш. У такому ж тематичному руслі діяли її колеги Марія Білевич, яка висвітлювала «Інноваційність технології фізичного розвитку дітей дошкільного віку М. Єфименка», та Наталя Геляс, для кої принципово важливою виявилася тема «Виховання та навчання за методикою М. Монтессорі». До наукового спадку цього ж класика педагогічної науки звернулася і Оксана Гнида, обравши  тему доповіді «Формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку у процесі навчання та виховання за методикою М. Монтессорі». Специфічні та цікаві питання висвітлювали Марія Корецька («Використання ідей Вальдорфської педагогіки у сучасній дошкільній освіті») та Юлія Марчук («Блоки З. Дьєнеша як засіб формування математичної компетентності дітей перед шкільного віку»). Була запропонована загальна історико-педагогічна тема – «Становлення дошкільної освіти на Наддніпрянщині та Слобожанщині» (автор – Н.Г. Сміловець). Для магістрантки Мар’яни Бобрик склала дослідницький інтерес «Роль казки у розумовому вихованні дітей дошкільного віку». Про це ж говорить Анжела Коваль у повідомленні «Казкотерапія як засіб психокорекції емоційно-вольової сфери дошкільників». Магістрантка  Олена Васильчук націлює молодіжний науковий дискурс на «Використання здоров’язберігаючих технологій у закладі дошкільної освіти». Разом із нею різні аспекти проблеми забезпечення здорового розвитку дітей дошкільного віку піднімають Ольга Стадник у повідомленні «Формування культури здорового способу життя у дітей дошкільного віку» та Ольга Шахмоть у дослідженні «Використання інноваційних технологій в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладі дошкільної освіти». Дотично до цієї проблематики звучить тема Богдани Новак «Особливості формування екологічної культури дошкільників». Майбутній фахівець дошкільної освіти Вікторія Грисюк визначає «Роль сім’ї у формуванні психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі», а Вікторію Коваль привабила тема «Театралізована ігрова діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку». Оксану Капусняк захопили «Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті», а  Софію Шилюк – «Інноваційні технології навчання обдарованих дітей  сучасному закладі дошкільної освіти». Завершує дискусію в першій секції дослідження Іванни Холод «Комп’ютерні ігри та їх використання у педагогічному процесі закладу дошкільної освіти».

Безсумнівно важливі й актуальні проблеми стали предметом аналізу членів другої тематичної секції, що працювала над проблемою «Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у контексті Нової української школи». Розмова йшла навколо ключового питання «Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі», яке озвучила магістранта Ольга Ярмусь.

В секційному напрямі «Перспективи розвитку вищої професійної освіти» з оригінальними розвідками виступили представники різних наукових і освітніх установ. Психолог Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області Анастасія Лисевич спрямувалася «До проблеми формування впевненості у собі як показника готовності фахівців цивільного захисту до професійної діяльності», а курсантка Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – «До проблеми оптимізації мнемонічних процесів у професійній підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту».

Напрям «Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства» представляла магістрантка Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  Олена Гапонюк темою «Толерантність як складова професійної компетентності молодих фахівців».

Секційну тематику «Творчість як основа розвитку людини» розгортали у своїх повідомленнях наша магістрантка Світлана Безека («Роль творчого мислення у реалізації наступності дошкільної та початкової ланок освіти»), магістрантка Львіського державного університету безпеки життєдіяльності Вікторія Гродська та науковець кафедри практичної психології та педагогіки цього ж університету Роман Яремко («Розвиток творчого потенціалу сучасного студента»).

Сьомим секційним напрямком стала тема «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх». Тон розмови в цьому напрямі задали кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Вікторія Логвиненко дослідженням «Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів в Україні як системної підтримки навчання дітей з особливими освітніми потребами» та магістрантка нашої академії Наталія Ярмошевич, тема наукового повідомлення якої була однойменною із тематичним напрямком секції.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації», організована і проведена науково-педагогічними працівниками та магістрантами нашої академії спільно з їх колегами  різних науково-освітніх інституцій України підтвердила необхідність і продемонструвала невичерпні творчі можливості  у здійсненні науково-педагогічної та науково-дослідницької роботи в особливих соціальних умовах.

 
Анонси
Галерея
"Бессерівські студії"
На даний момент 164 гостей на сайті