Пошук
Головне меню

ДИТЯЧЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Саме так можна коротко охарактеризувати зміст дисертаційного дослідження Ірини Онищук „Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, успішний захист якого відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті проблем виховання НАПН України. Робота була виконана під керівництвом завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, доктора психологічних наук, професора О. Л. Кононко. Опонували нашому науковцю завідувач кафедри педагогічної майстерності Київського міжнародного університету, доктор педагогічних наук, професор Л. В. Артемова та завідувач кафедри дошкільної освіти Кримського інженерно-педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент С. П. Нечай. У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовуються й експериментально підтверджуються педагогічні умови, форми і методи розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності, а новизна роботи полягає, насамперед, у тому, що вперше визначено зміст поняття „творче самовираження дошкільника у музичній діяльності” як прагнення і здатність дитини старшого дошкільного віку об’єктивувати власне „я” засобами різних видів музичної творчості.

 
Анонси
Галерея
17
1717
На даний момент 325 гостей на сайті