Пошук
Головне меню

НОВА ШКОЛА – НОВІ ПІДХОДИ

Особливі умови здійснення науково-педагогічного процесу, залишаючи недоторканими його концептуальні основи та світоглядно-змістову сутність, вносять серйозні корективи у форми, формати, засоби та методи організації наукової діяльності, здійснення науково-теоретичного пошуку, проведення науково-дослідницької та навчально-виховної роботи. Заради досягнення науково-педагогічних цілей, успішного виконання завдань освіти молодого покоління, підготовки нової генерації фахівців усіх профілів для всіх сфер суспільного життя здійснюються пошуки ефективних форм і шляхів подолання перешкод і ризиків, що постали перед національною освітою в нинішній досить складний час.

Національна школа здійснює реконструкцію всієї системи функціонування стосовно нових духовно-культурних та соціально-економічних умов і потреб сучасного українського суспільства та згідно зі специфікою його інтегрування у світовий і європейський науковий та культурно-освітній простір. В такому контексті своєчасною і доцільною сприймається тематика науково-методичного семінару «Нова українська школа: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», який підготували і провели науково-педагогічні працівники кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка у форматі відео-конференції на платформі Zoom. Співорганізаторами семінару виступили відділ освіти Кременецької міської ради, кафедра початкової освіти Креативної Міжнародної Дитячої Школи (м. Київ), Тилявський НВК «ЗНЗ І–ІІІ ступенів – ДНЗ» Шумського району, Кременецька ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 і НВК «Кременецька ЗОШ І–ІІІ ступенів №5 – ДНЗ».

Роботу семінару розпочала вступним словом кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, доцент Т.С. Фасолько. Старт дискусії фахівців із запропонованої тематичної проблематики дала начальник відділу освіти Кременецької міської ради Н.Ю. Щербатюк, яка аналізувала стан національної школи у виступі «Нова українська школа в сучасних умовах». Інноваційний підхід до висвітлення актуальних аспектів тематики семінару в доповіді «Нова українська школа і STEM-освіта» продемонструвала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Н.В. Приймас.

До загальних питань проблематики семінару звернулися методист з початкової освіти відділу освіти Кременецької міськради, учителька початкових класів Кременецької ЗОШ №4, тренер НУШ В.П. Данік («Практичні аспекти реалізації ідей концепції НУШ»); кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти О.М. Доманюк («Форми забезпечення наступності закладів дошкільної освіти та Нової української школи»); вчителька початкових класів Тилявського НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів –ДНЗ» Л.І. Дмитрук («Методика дистанційного навчання у системі навчально-виховного процесу»); вчителька початкових класів НВК «Кременецька ЗОШ І–ІІІ ступенів №5 –ДНЗ» О.С. Якимович («Особливості реформування змісту сучасної початкової освіти») і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти В.Б. Легін («Підготовка фахівців початкової освіти в умовах сьогодення»).

Учасники онлайн-семінару значну увагу приділили висвітленню конкретних методичних аспектів заявленої проблематики. Зміст їх виступів стосувався питань: «Природнича освітня галузь: мета, завдання та змістові лінії» (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти О.В. Швець); «Інноваційні технології навчання математики в початковій школі» (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти В.В. Павелко); «Роль методу «хвильових занурень» у формуванні цілісної особистості» (Р.В. Мусько – вчителька початкових класів, кафедра початкової освіти Креативної Міжнародної Дитячої Школи, м. Київ); «Формування медіаграмотності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення технологічної освітньої галузі» ( кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Т.В. Бешок); «Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ у процесі формування художньо-естетичної компетентності зростаючої особистості» (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти І.А. Онищук); «Роль творчого мислення у реалізації наступності дошкільної і початкової ланок освіти» ( студентка ІV курсу спеціальності «Початкова освіта» Світлана Безека) і «Вплив дистанційного навчання на розвиток самостійності учнів» (В.І. Томчук – вчителька початкових класів, кафедра початкової освіти Креативної Міжнародної Дитячої Школи, м Київ).

Друга частина науково-методичного семінару мала практичний характер і включала презентацією технологій дистанційного навчання у початковій школі, яку здійснила кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій І.П. Саланда разом із студентами ІV курсу спеціальності «Початкова освіта» Світланою Безекою, Яною Захарчук, Боженою Телебей, Ольгою Дутчак та Іванною Кучмою. Дана презентація стала підсумком плідної навчально-пізнавальної співпраці викладача і студентів під час вивчення фахової дисципліни «Технології дистанційного навчання у початковій школі». Студенти використали платформи реалізації дистанційного навчання Classroom, дошку Padlet та Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ    Learning App. Вони представили також результати вивчення курсу «Дистанційний та змішаний формати навчання» у студії онлайн-освіти EdEra.

Заключним акордом роботи науково-методичного семінару стала підготовка пропозицій за підсумками обміну думками фахівців – учасників наукового онлайн-зібрання і розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Початкова освіта» на 2021–2025 роки.

 
Анонси
Галерея
Андріївські вечорниці
Андріївські вечорниціАндріївські вечорниці
На даний момент 105 гостей на сайті