Пошук

Каталог вибіркових дисциплін 2020-2021

Перелік вибіркових дисциплін для всіх ОПП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра іноземних мов та методики їх навчання

Англійська дитяча література

Видатні поляки світу

Ділова англомовна комунікація

Ділова німецькомовна комунікація

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Історія і культура Польщі

Історія польської літератури

Контрастивна стилістика англійської та української мов

Контрастивна стилістика німецької та української мов

Країнознавство англомовних країн

Країнознавство німецькомовних країн

Країнознавство Польщі

Культура мовлення та виразне читання

Лінгвістична прагматика

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокраїнознавство

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Література англомовних країн

Література німецькомовних країн

Методика навчання іноземної мови в ЗДО і початковій школі

Мова і міжкультурна комунікація

Мовний етикет у польській та українській мові

Німецька дитяча література

Основи журналістики

Особливості польського менталітету

Поляки – лауреати Нобелівської премії (у всіх галузях)

Польський політичний та медійний дискурс

Польсько-українські культурні зв’язки

Практичний курс англійської мови

Практикум з сучасної української мови

Практикум з української мови з методикою викладання

Практична граматика англійської мови

Практична граматика англійської мови (середній рівень)

Практична граматика німецької мови

Практична граматика німецької мови (середній рівень)

Практична граматика польської мови

Практична стилістика української мови

Практична фонетика англійської мови

Практична фонетика німецької мови

Практична фонетика польської мови

Практичний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови (рівень А1)

Практичний курс англійської мови (рівень В1)

Практичний курс англійської мови (рівень В1+)

Практичний курс німецької мови

Практичний курс німецької мови (рівень А1)

Практичний курс німецької мови (рівень В1)

Практичний курс німецької мови (рівень В1+)

Практичний курс польської мови

Розмовний курс англійської мови

Розмовний курс німецької мови

Розмовний курс польської мови

Роль та місце польської культури в контексті світової

Синтаксис англійської мови

Синтаксис німецької мови

Сучасна польська література (пропедевтичний курс)

Сучасна польська мова

Сучасна українська література

Сучасне польське мистецтво

Теорія літератури

Кафедра української мови і літератури та методик їх навчання

Практикум  із розвитку мовлення

Практикум з українського правопису

Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови

Медіадидактика

Вивчення орфограм на уроках української мови в початковій школі

Актуальні питання українського словотвору

Вивчення творчості шістдесятників

Вивчення теорії літератури в ЗЗСО

Воєнний/антивоєнний  дискурс у сучасній українській літературі

Дитяча література

Загальне мовознавство

Історична граматика української мови

Культура мовлення та виразне читання

Культура української мови

Лінгвістика інтернет-ресурсів

Лінгвістичний аналіз тексту

Літературне краєзнавство

Методика підготовки до ЗНО з української літератури

Методика підготовки до ЗНО з української мови

Основи академічного письма

Основи віршознавства

Основи журналістики

Основи літературної творчості

Педагогічна риторика

Порівняльне літературознавство

Практикум з виразного читання

Практикум з сучасної української мови

Практикум з української мови з методикою викладання

Практикум із сучасної літературної мови

Практична стилістика української мови (за професійним спрямуванням)

Проблемні питання морфології

Розвиток мовлення на уроках української мови в ЗЗСО

Стилістика української мови

Сучасна українська література

Теорія і практика інтерпретації літературного твору в ЗЗСО

Українознавство

Українська діалектологія

Кафедра історії та методики навчання

Актуальні проблеми історії України

Генеалогія

Джерелознавство історії України

Екскурсознавство

Етика комунікації в педагогічній діяльності

Етика та естетика

Етнологія України

Історико-педагогічна просопографія

Історична біографістика

Історична географія

Історичне джерелознавство

Історичне краєзнавство

Історія  мистецтва

Історія історичної науки

Історія науки

Історія радянського суспільства

Історія релігії

Історія світової культури

Історія філософської думки України

Логіка

Менеджмент

Міфологія

Музеєзнавство

Національні меншини України між світовими війнами

Основи журналістики

Основи психогігієни та психопрофілактики

Педагогіка сімейного виховання

Політична історія України середини ХХ – початку ХХІ ст.

Проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи

Релігієзнавство

Релігійний туризм

Соціологія

Спеціальні історичні дисципліни

Трудове право

Туристичне краєзнавство

Українознавство

Філософія історії

Філософія туризму

Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій

Художня праця та основи дизайну

Вивчення елементів алгебри в початковій школі

Вивчення елементів геометрії в початковій школі

Автоматизація виробничих процесів

Академічна доброчесність

Архітектура та апаратне забезпечення комп’ютерних систем

Використання ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах

Використання програмних засобів у професійній діяльності

Використання програмних засобів у професійній діяльності вчителя

Візуалізація даних на уроках інформатики

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення

Економіка і організація виробництва

Інформатика

Інформатика в початковій школі

Конструювання та дизайн виробів з деревини

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

Креативне рукоділля

Медіаграмотність для освітян

Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій

Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем

Навчальні комп’ютерні програми в початковій школі

Народні ремесла

Основи дизайну

Основи комп’ютерної графіки

Основи математичної статистики

Основи металообробки

Основи психологічного тренінгу

Основи робототехніки

Основи САПР виробів з деревини

Основи САПР столярно-будівельних конструкцій

Основи систем апаратного проектування

Позашкільна освіта

Практичне розв’язування задач з інформатики

Програмування

Програмування мобільних додатків

Проєктна діяльність в інформатиці

Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій

Проєктування та конструювання будівельних дерев’яних конструкцій інтер’єру

Проєктування та конструювання будівельних дерев’яних конструкцій екстер’єру

Проєктна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій

Профорієнтаційна робота

Сучасні технології художньої обробки матеріалів

Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування

Технології дистанційного навчання

Технологічний практикум

Технологія виготовлення виробів з деревини та металу

Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів

Технологія виготовлення корпусних меблів

Технологія виготовлення м’яких меблів

Технологія виготовлення м’якої іграшки

Технологія виготовлення народної ляльки

Технологія виготовлення художніх виробів з деревини

Технологія меблевого виробництва

Технологія обробки берести

Технологія обробки лози

Технологія оздоблення художніх виробів з деревини та металу

Трудове навчання з практикумом

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

Художнє проєктування

Художні техніки декоративно-прикладного мистецтва

3 D моделювання

Intel – навчання для майбутнього

Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Етнографія дитинства

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Інноваційні технології навчання математики в початковій школі

Культурно-дозвіллєва діяльність в літніх оздоровчих таборах

Наступність у роботі ЗДО і початкової школи

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

Організаційно-методичний супровід різновікової групи

Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі

Організація освітньо-виховного процесу в сільській початковій школі

Основи психологічного тренінгу

Особливості роботи з підручником в початковій школі

Педагогічні технології у початковій освіті

Початкова освіта в зарубіжних концепціях

Практикум із розв’язування задач

Проєктна діяльність в початкових класах

Професійна адаптація студента до роботи в початковій школі

Психолого-педагогічний тренінг у підготовці майбутнього вчителя початкової школи

Робота з дитячими та молодіжними організаціями

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості

Технології STEM-освіти в процесі вивчення природничої галузі в НУШ

Технології дистанційного навчання в НУШ

Технології навчання освітніх галузей в початковій школі

Технології раннього розвитку дитини

Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання

Актуальні питання розвитку української вокальної педагогіки

Аналіз вокально-хорових творів

Аналіз творів шкільного репертуару

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення

Гурткова робота

Естамп

Етика, естетика

Історико-побутовий та сучасний бальний танець

Історія мистецтв народів світу

Історія музично-естетичної думки

Історія музичної освіти України

Історія театру та кіномистецтва

Класичний танець

Кольорознавство

Комп’ютерне інструментування музичних творів

Композиція та постановка танцю

Копіювання із зразків

Малюнок та основи композиції

Музична інформатика

Навчання художньої культури

Народний танець

Оркестровий клас

Основи естетичного декорування

Основи художньої майстерності

Паперопластика

Писанкарство

Ритміка та хореографія

Станковий живопис

Сучасне музичне мистецтво

Сучасні арт-технології

Танці народів світу

Теорія і  практика вокально-хорового співу у школі

Українська народна музична творчість

Художня культура ( світова )

Художня культура (сучасна)

Художня культура (українська)

Художня обробка тканини

Кафедра педагогіки та психології

Робота з батьками

Ведення професійних документів у ЗЗСО

Виховання обдарованих дітей

Військова психологія

Вікова психологія

Гендерна психологія

Гендерні аспекти соціальної роботи

Геронтопсихологія

Екологічна психологія

Зоопсихологія з основами порівняльної психології

Імідж сучасного педагога

Когнітивна психологія

Конфліктологія

Кризове психологічне консультування

Медіація та соціальна робота

Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Основи арт-терапії

Основи гештальт-терапії

Основи групової психотерапії

Основи конфліктолгії

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Основи патопсихології та психотерапії

Основи педагогічної інноватики

Основи педагогічної творчості

Основи професійної психологічної експертизи

Основи профорієнтаційної роботи

Основи психогенетики

Основи психогігієни та психопрофілактики

Основи психодрами

Основи психологічного тренінгу

Основи саморегуляції та самовиховання

Основи теорії гендеру

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічні студії

Перинатальна психологія з основами з основами материнства

Підготовка до роботи НУШ

Позитивна психотерапія

Політична психологія

Прикладна акмеолоія

Проєктивна психодіагностика

Профілактика негативних явищ в суспільстві

Психологічна діагностика та  корекція

Психологічна служба

Психологічна служба в закладах освіти

Психологічне консультування

Психологія  релігії

Психологія агресії та суїцидальної поведінки

Психологія булінгу та віктимної поведінки

Психологія віртуального середовища та  кібербезпеки

Психологія дитячого колективу

Психологія криз та посттравматичних стресових розладів

Психологія маніпулювання та впливу

Психологія масової комунікації та медіаосвіти

Психологія мотивації та емоцій

Психологія музичних здібностей

Психологія надзвичайних ситуацій

Психологія особистості

Психологія праці з основами інженерної психології

Психологія професійної самореалізації

Психологія сексуальності

Психологія спорту

Психологія та педагогіка

Психологія управління з основами організаційної психології

Психологія художніх здібностей

Психолого-педагогічні основи  роботи з обдарованими дітьми

Психотерапія дітей та підлітків

Сімейне консультування

Соціальна віктимологія

Соціальна педагогіка

Соціальна робота в системі соціального захисту

Соціальне партнерство

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

Спостереження та діагностично-корекційна робота з психології

Супервізія діяльності соціальних служб

Теорія і практика групової роботи

Теорія та історія соціального виховання

Технології роботи гувернера

Технології соціально-педагогічної роботи

Юридична психологія

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Організація проведення туристичних походів

Діяльність туристичної самодіяльної організації

Інноваційні технології фізичної культури.

Історія фізичної культури

Нетрадиційні системи фізичної культури

Організація і методика спортивно-туристичної роботи

Організація клубної та гурткової роботи

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація проведення туристичних походів

Спортивний туризм

Спортивні ігри (які не входять до шкільної програми)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (атлетизм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка атлетика)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (туризм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол)

Топографія і орієнтування

Кафедра теоретико-біологічних основ фізичного виховання

Основи класичного масажу

Кафедра біології, екології та методики їх навчання

Організація спостережень за природою

Практикум  із вивчення неживої природи

Агроекологія

Біобезпека генетично модифікованих організмів (ГМО)

Біогеографія

Біоіндикація

Біологічна номенклатура

Відновлювана енергетика

Геологія

Дендрологія

Екологічний стиль життя

Екологічна біотехнологія

Екологічна грамотність

Екологічна освіта

Екологічне краєзнавство

Екологічний стиль життя

Екологія (охорона природи)

Екологія рослин та тварин

Екосистемологія

Заповідна справа

Здоров’я сім’ї та репродуктивне здоров’я

Здорове життя

Інформатика

Історія біології

Квітникарство та садівництво

Краєзнавство

Лікарські рослини

Лісівництво та лісові ландшафти

Лісові ресурси

Математична статистика

Мікробіологія

Оздоровчі технології

Озеленення населених місць

Органічне землеробство

Освіта для сталого розвитку

Основи медичних знань

Основи садово-паркового господарства

Охорона довкілля

Популяційна екологія

Регіональні екологічні проблеми

Рекреаційний потенціал агроладшафтів

Розробка екологічних проектів

Соціальна екологія

Стратегія сталого розвитку

Туристичні ресурси України

Управління якістю с/г продукції

Фітодизайн

 
Анонси
Галерея
1
11
На даний момент 310 гостей на сайті