Пошук

Каталог вибіркових дисциплін 2017-2018

Перелік вибіркових дисциплін для всіх ОПП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра іноземних мов та методики їх викладання

Ділова англомовна комунікація

Загальнотеоретичний курс англійської мови

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Історія і культура Польщі

Контрастивна стилістика англійської та української мови

Країнознавство англомовних країн

Країнознавство німецькомовних країн

Лінгвістична прагматика

Лінгвістичний аналіз тексту

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Література англомовних країн

Мова і міжкультурна комунікація

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)

Практикум із сучасної літературної мови

Практична граматика англійської мови

Практична граматика англійської мови (середній рівень)

Практична граматика англійської мови (синтаксис)

Практична граматика англійської мови (функціональні аспекти)

Практична граматика німецької мови

Практична граматика німецької мови (середній рівень)

Практична граматика німецької мови (синтаксис)

Практична граматика німецької мови (функціональні аспекти)

Практична граматика польської мови

Практична стилістика української мови

Практична фонетика англійської мови

Практична фонетика німецької мови

Практична фонетика німецької мови

Практичний  курс польської мови (рівень А1)

Практичний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови (рівень А1)

Практичний курс англійської мови (рівень А1+)

Практичний курс англійської мови (рівень А2)

Практичний курс англійської мови (рівень А2+)

Практичний курс англійської мови (рівень В1)

Практичний курс англійської мови (рівень В1+ )

Практичний курс англійської мови з методикою викладання

Практичний курс німецької мови

Практичний курс німецької мови (рівень А1)

Практичний курс німецької мови (рівень А1+)

Практичний курс німецької мови (рівень А2)

Практичний курс німецької мови (рівень А2+)

Практичний курс німецької мови (рівень В1)

Практичний курс німецької мови (рівень В1+ )

Практичний курс німецької мови з методикою викладання

Практичний курс польської мови

Практичний курс польської мови (рівень А1+)

Практичний курс польської мови (рівень А1+)

Практичний курс польської мови (рівень А2)

Практичний курс польської мови (рівень А2)

Практичний курс польської мови (рівень А2+)

Практичний курс польської мови (рівень А2+)

Практичний курс польської мови (рівень В1)

Практичний курс польської мови (рівень В1)

Практичний курс польської мови (рівень В1+ )

Практичний курс польської мови (рівень В1+ )

Розмовний курс англійської мови

Розмовний курс німецької мови

Розмовний курс польської мови

Сучасні аспекти навчання англійської мови в початковій школі

Сучасні аспекти навчання німецької мови в початковій школі

Теорія літератури

Кафедра української філології та суспільних дисциплін

Етика та естетика

Генеалогія

Джерелознавство історії України

Економіка

Екскурсознавство

Етика комунікації в педагогічній діяльності

Етика та естетика

Етнологія України

Історико-педагогічна просопографія

Історична біографістика

Історична географія

Історичне краєзнавство

Історія історичної науки

Історія науки

Історія світової культури

Історія світової культури

Лінгвістика інтерне-ресурсів

Логіка

Міфологія

Музеєзнавство

Основи академічного письма

Основи журналістики

Основи літературної творчості

Основи педагогічної творчості

Педагогічна риторика

Політична історія України середини ХХ –початку ХХІ ст.

Політологія

Правознавство

Практикум  із розвитку мовлення

Практикум з українського правопису

Практикум із сучасної літературної мови

Практикум із сучасної української літературної мови

Практичний курс іноземної мови

Релігієзнавство

Релігійний туризм

Соціальна педагогіка

Соціологія

Спеціальні історичні дисципліни

Туристичне краєзнавство

Українознавство

Філософія історії

Філософія туризму

Кафедра методики викладання мистецьких дисциплін

Музична інформатика

Художня культура (українська)

Гурткова робота

Художня культура ( світова )

Естамп

Художня культура (сучасна)

Художня обробка тканини

Навчання  художньої культури

Паперопластика

Етика, естетика

Писанкарство

Станковий живопис

Кольорознавство

Кафедра гри на музичних інструментах та вокально-хорових дисциплін

Комп’ютерне інструментування музичних творів

Оркестровий клас

Акомпанемент та імпровізація

Ритміка та хореографія

Актуальні питання розвитку української вокальної педагогіки

Класичний танець

Аналіз вокально-хорових творів

Народний танець

Історія театру та кіномистецтва

Історико-побутовий та сучасний бальний танець

Українська народна музична творчість

Композиція та постановка танцю

Теорія і  практика вокально-хорового співу у школі

Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти

Виховання дітей в різновікових групах

Етнографія дитинства

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Наступність у роботі ДНЗ і початкової школи

Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в   природі

Практикум із розв’язування задач

Робота з дитячими та молодіжними організаціями

Розвиток і виховання дітей раннього віку

Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості

Технології раннього розвитку дитини

Кафедра педагогіки та психології

Виховання обдарованих дітей

Вікова психологія

Гендерна психологія

Екологічна психологія

Імідж сучасного педагога

Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя

Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Основи науково-педагогічних  досліджень

Основи патопсихології та психотерапії

Основи педагогічної інноватики

Основи педагогічної творчості

Основи профорієнтаційної роботи

Основи психологічного тренінгу

Основи саморегуляції та самовиховання

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічні студії

Психологічна діагностика та  корекція

Психологічна служба в закладах освіти

Психологічне консультування

Психологія віртуального середовища та кібербезпека

Психологія дитячого колективу

Психологія особистості

Психологія професійної самореалізації

Психологія та педагогіка

Психолого-педагогічні основи  роботи з обдарованими дітьми

Робота з батьками

Соціальна віктимологія

Соціальна екологія

Соціальна педагогіка

Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

Соціально-педагогічне проектування

Теорія та методика навчання та виховання обдарованих дітей

Теорія та історія соціального виховання

Технології соціально-педагогічної роботи

Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій

Художня праця

Основи математичної статистики

Вивчення елементів геометрії в початковій школі

Автоматизація виробничих процесів

Академічна доброчесність

Використання ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах

Використання програмних засобів у професійній діяльності

Візуалізація даних на уроках інформатики

Вплив комп’ютерних ігор на розвиток логічного мислення

Економіка і організація виробництва

Ергономіка

Інформатика

Інформатика в початковій школі

Інформатика та суспільство

Історія інформатики

Історія комп’ютерних ігор

Креативне рукоділля

Математична логіка

Математична статистика

Медіаграмотність для освітян

Методи швидкого запам’ятовування чисел та виконання дій

Монтаж та обслуговування комп’ютерів і систем

Навчальні комп’ютерні програми в початковій школі

Народні ремесла

Науково-пошукова робота в школі

Основи виробництва

Основи дизайну

Основи електроніки з практикумом

Основи комп’ютерної графіки

Основи металообробки

Основи проектування та моделювання

Основи робототехніки

Основи САПР виробів з деревини

Позашкільна освіта

Практичне розв’язування задач з інформатики

Програмування

Проектна діяльність в інформатиці

Проектна організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій

Проектування деревообробних підприємств

Профорієнтаційна робота

Спецрисунок

Сучасні техніки художньої обробки матеріалів

Теоретичні основи та комп’ютерні технології тестування

Теоретичні основи тестування

Технічна творчість

Технологічний практикум

Технології виховної роботи

Технології дистанційного навчання

Технологія виготовлення виробів з деревини та металу

Технологія виготовлення виробів з текстильних матеріалів

Технологія виготовлення м’якої іграшки

Технологія виготовлення народної ляльки

Технологія виховної роботи у професійній освіті

Технологія меблевого виробництва

Технологія оздоблення художніх виробів з деревини та металу

Технологія художньої обробки деревини

Хмарно-орієнтовані технології в освіті та науці

Художнє проектування

Художні техніки декоративно-прикладного мистецтва

Художня обробка лози

3 D моделювання

Intel – навчання для майбутнього

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання

Кафедра спортивних ігор та туризму

Діяльність туристичної самодіяльної організації

Інноваційні технології фізичної культури.

Історія фізичної культури

Нетрадиційні системи фізичної культури

Організація і методика спортивно-туристичної роботи

Організація клубної та гурткової роботи

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація проведення туристичних походів

Спортивний туризм

Спортивні ігри (які не входять до шкільної програми)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (атлетизм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (баскетбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (легка атлетика)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (туризм)

Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол)

Топографія і орієнтування

Основи класичного массажу

Кафедра біології, екології та методики їх викладання

Агроекологія

Біобезпека генетично модифікованих організмів

Біогеографія

Біоіндикація

Біологічна номенклатура

Біотехнологія та генна інженерія

Валеологія харчування

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах

Відновлювана енергетика

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Геологія

Дендрологія

Екологічна біотехнологія

Екологічна грамотність

Екологічна освіта та культура

Екологічне краєзнавство

Екологічний стиль життя

Екологія (охорона природи)

Екологія рослин та тварин

Екосистемологія

Заповідна справа

Здоров’язберігаючі технології у загальноосвітніх навчальних закладах

Здорове життя

Історія біології

Квітникарство і садівництво

Краєзнавство

Лікарські рослини

Лісівництво та лісові ландшафти

Мікологія

Мікробіологія

Моніторинг здоров’я та оздоровчі технології

Наукові дослідження в біології

Озеленення населених місць

Організація спостережень за природою

Органічне землеробство

Освіта для сталого розвитку

Основи здорового способу життя

Основи медичних знань

Основи садово-паркового господарства

Охорона довкілля

Педіатрія

Популяційна екологія

Практикум  із вивчення неживої природи

Природа рідного краю

Радіобіологія

Радіоекологія

Регіональні екологічні проблеми

Рекреаційний потенціал агроландшафтів

Розробка екологічних проектов

Стратегія сталого розвитку

Туристичні ресурси України

Управління якістю с/г продукції

Фізична реабілітація

Фітоценологія

 

 

 

 
Анонси
Галерея
9
99
На даний момент 252 гостей на сайті