Пошук
Головне меню

ВЧИМОСЯ ВЧИТИ ОНЛАЙН

Науково-педагогічна діяльність тим цікава і приваблива, і водночас, складна та напружена, бо вимагає постійних зусиль на оновлення змісту навчального матеріалу та вдосконалення методики його вивчення. Особливі вимоги до сучасних педагогів, науковців і вчителів ставить глобальна ситуація пандемії. І кожному із нас доводиться вчитися вчити в таких ускладнених умовах: і науково-педагогічні дослідження, і безпосередня навчально-фахова робота несуть на собі відбиток незалежних від нас карантинних обмежень. Подоланню таких обмежень сприяє співпраця науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти окремих регіонів національного освітнього простору.

В такому контексті важливу роль відіграє «The Unichck educational community» – серія вебінарів про диджиталізацію освіти в нових умовах змішаного і дистанційного навчання. Науково-педагогічні працівники нашої академії, насамперед, члени профільних кафедр активно долучилися до таких вебінарів і отримали реальну можливість ознайомитися з конкретним досвідом провідних викладачів західноукраїнських університетів із налагодження системи підготовки фахівців у вищих закладах освіти за умов всеукраїнського карантину. Ми з перших уст почули про підвалини успіху та методику і практичні форми навчальної роботи заради забезпечення ефективності засвоєння студентами програмового матеріалу в режимі онлайн. У процесі спілкування між учасниками вебінарів висвітлюються теоретичні підвалини, динаміка здійснення та форми найефективніших навчальних практик, що чутливо враховують особливості дистанційного спілкування викладача із студентською аудиторією. В загальному, вебінари серії «The Unichck educational community. Захід.» дають можливість кожному із нас не лише комплексно поглянути на впровадження сучасних технологій в освітній процес, а й використати їх елементи в конкретній практичній роботі зі студентами академічних груп відповідної спеціальності.

Наші науковці безпосередньо розглядали ІТ-технології, які застосовуються в процесі формування, дотримання, розвитку та контролю за впровадженням академічної доброчесності в науково-педагогічний процес. Предметом академічного спілкування та фахового аналізу учасниками вебінарів став досвід провідних закладів освіти України в забезпеченні програм розвитку онлайн освіти в навчальних закладах різних рівнів, особливо, досвід застосування сучасних засобів комунікації зі студентами під час пандемії. Цікавими для нас стали теми, де висвітлювався механізм і методика онлайн перевірки наукових текстів на плагіат. Корисними і значною мірою повчальними виявилися питання, пов’язані з різними видами LMS–систем для освіти. Багато уваги було приділено проблемі застосування міжнародного досвіду та здійснення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти різних країн з врахуванням вже згаданих карантинних обмежень. Предметно висвітлювалося питання про створення окремих університетських програм, спрямованих на розвиток онлайн навчання, на розробку методів і технологій залучення студентів до дистанційного навчання.

Реальним досвідом диджиталізації освіти поділилися найдосвідченіші спікери вебінару «The Unichck educational community. Захід.», керівники і науковці вищих закладів освіти Західного регіону України. Зокрема, доктор філософських наук, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор Богдан Буяк розповів про «Реалізацію Концепції Smart–TNPU” у цьому навчальному закладі. Проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування, доцент Олег Лагоднюк доповів про те, як реалізується «Стратегія цифрової трансформації освітнього середовища НУВГП» у цьому Рівненському вищому закладі освіти. «Технології дистанційного навчання Львівської Політехніки» характеризував доктор технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, професор цього відомого вищого закладу освіти Павло Жежнич. Про «Гібридний кампус і академічну доброчесність» говорила координатор напрямків Е–навчання та інформаційної грамотності Українського католицького університету Аліна Синицька. Модерували вебінар «The Unichck educational community. Захід.» представники інституції «Unichck–Україна» – комерційний директор Андрій Сідляренко та менеджер із комунікацій Ельвіра Жуковська.

Особливий  фахово-методичний онлайн-подарунок отримали науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та психології та кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти: вони ознайомилися з навчальним курсом «Сенсорно-пізнавальна траєкторія дітей в умовах закладу дошкільної освіти» для вихователів-методистів і вихователів закладів дошкільної освіти. В рамках цього курсу науково-педагогічні працівники наших кафедр долучилися до вебінарів «Компетентність як особистісне надбання дитини (на матеріалі Базового компоненту дошкільної освіти)», «Розвиток сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти» та формування дослідницької компетентності дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти».

Одна із онлайн-зустрічей пройшла за темою «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку». Організатори цього вебінару поставили за мету розкрити шляхи управління математичним розвитком дошкільників, ознайомити фахівців дошкільної освіти з технологією «Інтегрованих дидактичних модулів» і на цій основі об’єднати педагогів різних профілів, розкрити їх творчий потенціал. Досягненню такої мети сприяло високопрофесійне висвітлення відповідних теоретико-методологічних проблем, серед яких – «Математика для дошкільників в інтегрованих дидактичних модулях», «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри», «Вивчення сучасного стану організації математичного розвитку дошкільників».

З нашими науково-педагогічними працівниками спілкувалися доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету, професор Олена Брежнєва, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, викладач курсу «Теорія та методика формування математичних уявлень» Наталія Волощенко, а також викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, засновниця дошкільної установи «Власний дитячий садочок» Галина Савлук.

Варто відзначити важливий і практично корисний момент в організації вебінарів: їх учасники мають змогу придбати відеозапис трансляцій онлайн-зустрічей і презентацій, а також отримати відповідний сертифікат.

 
Анонси
Галерея
30
3030
На даний момент 229 гостей на сайті