Пошук
Головне меню

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ

Традиції тим і традиції, що вони зберігаються і їх дотримуються, незважаючи на зміни чи ускладнення життєвих умов і обставин. До таких непорушних традицій студентської спільноти нашої академії належать щорічні науково-практичні конференції юних науковців за стабільним напрямом досліджень «Актуальні проблеми сьогодення – очима молоді». Як і в минулі роки, нинішня, вже ХVII-та конференція була приурочена Дню науки в Україні. Проходило студентське наукове дійство в режимі он-лайн на платформі ZOOM. З вітальними словами до учасників конференції звернулися доктор педагогічних наук, проректор академії з наукової роботи, професор Валентина Бенера, голова Ради молодих науковців, кандидат філологічних наук, доцент Роман Дубровський і голова Студентського наукового товариства Анастасія Пачковська.

Робота пленарного засідання конференції розпочалася доповіддю майбутнього еколога, другокурсниці Олени Романчук «Особливості екологічного виховання в Національній скаутській організації України «Пласт»», яку вона підготувала під науковим керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Ольги Дух. Продовжила розмову юних науковців завтрашній учитель історії, студентка третього курсу Ольга Ониськів  темою «Операція «Вісла» через призму спогадів». Свої наукові пошуки вона здійснювала при наставництві доктора історичних наук, професора Ірини Скакальської. Магістрантку Анастасію Михайлюк до цікавої літературознавчої тематики «Поліська сага Володимира Лиса» спрямував кандидат філологічних еаук, доцент Роман Дубровський. «Соціально-психологічні особливості суїцидальної поведінки під час карантинних обмежень» досліджувала майбутній соціальний педагог, третьокурсниця Інна Онищук. Її науковим керівником виступав доктор філософії Андрій Заблоцький. Завершила пленарне засідання конференції студентка спеціальності «Музичне мистецтво» Ілона Данилюк, яка оприлюднила доповідь «Фортепіанна творчість Василя Барвінського в контексті розвитку української музичної культури», підготовлену за наукового керівництва кандидата мистецтвознавства, доцента Оксани Легкун.

Студійні засідання конференції проходили по дев’яти тематичних напрямках: «Психолого-педагогічні проблеми розвитку освіти в умовах сьогодення», «Актуальні аспекти розвитку дошкільної та початкової освіти», «Автор – твір – читач в об’єктиві літературознавчих студій», «Сучасна українська лінгвістика: стан, проблеми», «Історіознавчі проблеми в контексті вітчизняної культури», «Сучасні тенденції в дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики», «Інновації в біологічній та екологічній освіті», «Загальна фізична підготовка та її теоретико-методичні основи», «Історія і розвиток музичного мистецтва».

В першій студії «Психолого-педагогічні проблеми розвитку освіти в умовах сьогодення» працювали студенти і магістранти спеціальностей дошкільна та початкова освіта, соціальна педагогіка, українська філологія, фізична культура. Модерували роботу студії кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Наталія Фіголь і магістрантка Марія Гоц. Члени студії заслухали доповіді «Педагог в інноваційному освітньому просторі» (доповідач – Марія Гоц, науковий керівник – доцент кафедри Наталія Фіголь), «Сучасний стан та перспективи розвитку нової української школи: психологічний аспект» (доповідач – Яна Авдіюк, науковий керівник – доктор філософії Андрій Заблоцький), « Психологічні особливості впливу дистанційного навчання на студентів закладів вищої освіти» (доповідач – Вікторія Хертель, науковий керівник – доктор філософії Андрій Заблоцький), «Особливості структури навчально-методичних комплексів» (доповідач – Юлія Радченко, науковий керівник – доцент кафедри Наталія Яценюк), «Наочність та мультимедійні засоби на уроках української літератури» (доповідач – Олена Дячук, науковий керівник – доцент Олег Василишин), «Соціально-психологічні особливості суїцидальної поведінки під час карантинних обмежень» (доповідач – Інна Онищук, науковий керівник – доктор філософії Андрій Заблоцький), «Педагогічні та психологічні особливості використання практичних методів на уроках трудового навчання в 7 класі» (доповідач – Людмила Плетюк, науковий керівник – доцент кафедри Марія Олексюк),

«Tinkercad як засіб ознайомлення зі світом 3D моделювання» (доповідач – Анастасія Пачковська, науковий керівник – викладач Дмитро Клак).

Студенти і магістранти, які працювали в другій студії, аналізували «Актуальні аспекти розвитку дошкільної та початкової освіти». Модераторами студії виступили кандидат педагогічних наук Оксана Доманюк і магістрантка Анастасія Гейна. Серед доповідачів за цією тематикою домінували представники спеціальностей дошкільної та початкової освіти.  Жанна Михайловська (науковий керівник – доцент Ірина Комінярська) оприлюднила тему

« Методична компетентність вчителя початкової школи на уроках української мови в 2 класі»;

Ілона Мишковська–  тему  «Взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків у формуванні ціннісних орієнтацій дітей передшкільного віку», Зоряна Герасимюк – «Класифікаційні уміння як складова сенсорно-пізнавальної компетентності дітей старшого дошкільного віку»,  Юлія Марчук – «Використання блоків Золтана Дьєнеша у формуванні логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку», Оксана Тітар – «Гра як засіб формування базових якостей особистості дітей дошкільного віку», Оксана Горецька – « Народознавча компетентність дошкільника як необхідна складова гармонійної особистості» (науковий керівник згаданих доповідачів – кандидат педагогічних наук Оксана Доманюк); Юлія Томчук (науковий керівник – доцент Тетяна Фасолько) – « Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища у закладі дошкільної освіти», Анастасія Гейна (науковий керівник – доцент Людмила Врочинська) – «Теоретико-методичні аспекти організації освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти»; Соломія Кулінчук (науковий керівник – кандидат педагогічних наук Тетяна Бондаренко) – «Ігрові технології як засіб формування у школярів здоров’язбережувальної компетентності», Наталія Лясківська (науковий керівник – доцент Вікторія Павелко) – «Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики», Ольга Скрипковська (науковий керівник – професор Олександр Безносюк) – «Інноваційні тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти».

«Автор – твір – читач в об’єктиві літературознавчих студій» таким був тематичний напрям роботи третьої студії, де модерували доцент Ромиан Дубровський і магістрантка Анастасія Михайлюк. «Художній образ Кременця у творах Галини Гордасевич та Дзвінки Торохтушко» розкрили Ірина Вітичук і Владислава Українець. Їх наукові пошуки спрямовувала доцент Олена Пасічник, яка виступила науковим керівником дослідження Аліни Крисюк («Творчість О. Турянського і В. Бикова: компаративний аспект») та Ірини Савки (« Інтертекстуальність у творчості Івана Багряного»). Доцент Роман Дубровський здійснив керівництво дослідженнями Ірини Жолоб («Естетизація смерті в новелі Михайла Коцюбинського «Цвіт яблуні»»), Анастасії Михайлюк («Поліська сага Володимира Лиса»), Ольги Орленко («Особливості прозописьма Сергія Лойка») і Вікторії Зіновкіної та Христини Новосельської («Вивчення елементів комічного на уроках української літератури в 6 класі на прикладі пригодницької повісті Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки»). Під керівництвом доцента Олега Василишина Надія Ярмолюк підготувала доповідь «Знакові постаті літературної Волині», а Руслана Сагат –  «Тематичне багатство та проблематика малої прози Івана Франка».

Четверта студія працювала над темою «Сучасна українська лінгвістика: стан, проблеми». Тут функції модераторів виконували доцент Інна Волянюк і студентка другого курсу Анна Шикута. Абсолютна більшість диспутантів студії – студенти спеціальності «Українська мова та література». Діана Обаранчук запропонувала дослідження «Фразеологізми з компонентом людина в українській мові», Анна Шикута – «Функціонування звертань у поетичних творах Олександра Олеся», Марія Швайко – «Поетика творів Ірини Жиленко», Маріанна Доберчак – «Комунікативний кодекс педагогічного спілкування». Їх наукові пошуки спрямовувала кандидат філологічних наук, доцент Інна Волянюк. Олена Мороз аналізувала «Вивчення риторики на уроках української мови в 10 класі», Іванна Юхимчук –  «Методику вивчення орфограми «Велика буква» на уроках української мови в 2-3 класах», Софія Федчук – «Розвиток усного мовлення учнів на уроках української мови у 9-их класах», Наталія Семенюк – « Типологію уроків української мови», Дарина Голяновська – «Професійну компетентність вчителя української мови і літератури», Наталія Горохівська – «Фольклорну компетентність учителя української мови і літератури у 5 класі». Наукове керівництво цією групою юних науковців здійснювала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Комінярська. А під наставництвом кандидата філологічних наук, доцента Олега Василишина наукові розвідки здійснили Іванна Драчук  («Інтегрований урок з української літератури»)  та Віталія Редька  («Особливості вивчення літератури в різних вікових групах») .

Учасники п’ятої студії вивчали «Історіознавчі проблеми в контексті вітчизняної культури». Модератори студійного засідання – доктор історичних наук, професор Ірина Скакальська і Консул Студентського історичного клубу академії «Десятий легіон», третьокурсник Назар Багнюк. Закономірно, що в студії працювали виключно студенти-історики. Під науковим керівництвом завідувачки кафедри історії та методики її навчання, професора Ірини Скакальської вони підготували теми «Методика навчання суспільних дисциплін в освітніх закладах Кременця першої третини ХІХ століття» (автор – Назар Багнюк) і «Операція «Вісла» через призму спогадів» (автор – Ольга Ониськів). Кандидат історичних наук, доцент Володимир Собчук спрямовував роботу студентів при дослідженні конкретної фахової проблематики «Субрегіональна і локальна складові шкільного курсу історії (6 клас)» та «Навчальна література з історії в освітніх закладах міста Кременця (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)». Авторами цих науково-методичних розвідок виступили відповідно третьокурсниці Катерина Гуцало та Марія Остапчук. Студентка третього курсу Юлія Хомук під науковим керівництвом кандидата історичних наук Віталія Галішевського вивчала досить неординарну тему «Козацько-селянські рухи ХVІІ століття як засіб сталінської ідеологічної пропаганди у системі середньої освіти». Цікаве краєзнавче дослідження «Кременецька українська гімназія імені Івана Стешенка, її діяльність та роль у формуванні національної свідомості молоді Волині у першій половині ХХ століття» оприлюднив другокурсник Дмитро Васильків. Його науковими пошуками керувала кандидат педагогічних наук, доцент Любов Кравець.

«Сучасні тенденції в дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики» – предмет дискусії учасників шостої студії, де модерували доцент кафедри Наталія Яценюк і магістрантка Олена Очеретенюк. Кандидат філологічних наук Наталія Янусь керувала науковими пошуками трьох юних дослідників: Олени Очеретенюк («Формування англомовної компетентності в учнів на старшому етапі вивчення іноземної мови»), Івана Тисяка («Особливості формування лексичної компетентності учнів за допомогою читання») та Ольги Собчук («Формування англомовної лексичної та граматичної компетентностей з використанням автентичного пісенного матеріалу»). Юлія Ліщук підготувала науково-методичну розвідку «Проєктна робота на уроці німецької мови в старшій школі», а Марія Дубова доповідала про «Сучасні форми роботи на уроці німецької мови в Новій Українській Школі». Їх науковими пошуками керувала доцент кафедри Наталія Яценюк.

Темою дискусій у сьомій студії стали «Інновації в біологічній та екологічній освіті». Модератори студії – кандидат біологічних наук, доцент Ольга Дух і третьокурсниця спеціальності «Біологія» Ірина Копитчак. Члени студії заслухали доповіді майбутніх вчителів біології та фахівців екологічної справи, студентів третіх і четвертих курсів згаданих спеціальностей. Ірина Копитчак запропонувала тему « Методичні особливості уроків біології з екологічним змістом», Анастасія Мазур – «Особистісно-орієнтоване навчання під час уроків біології», підготовкою яких керувала науковець кафедри Антоніна Гура. Під керівництвом кандидата біологічних наук Оксани Гурської студенти підготували три науково-методичних повідомлення: «Роль проєктних технологій в оптимізації навчального процесу з біології» (автор – Іванна Шимко), «Методика використання тестових завдань на уроках біології» (автор – Христина Містерман), «Методичні умови використання генетичних задач як чинник формування практичних навичок школярів» (автор – Ірина Онуфрійчук). Тамара Дукач розробляла тему «Методика застосування засобів наочності під час вивчення біології в базовій школі» (науковий керівник – кандидат історичних наук Ольга Кратко). Під науковим керівництвом доцента Ольги Дух наукові дослідження провели Іванна Морозюк («Інтерграція кліматичних знань в освітній процес шляхом упровадження навчального комплекту «Озонекшн»») і Олена Романчук («Особливості екологічного виховання у Національній скаутській організації України «Пласт»»). Кандидат біологічних наук Людмила Головатюк здійснювала наукове керівництво дослідженням Катерини Трифонюк «Впровадження соціально-адаптуючих технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти як засіб здоров'язбереження школярів».

Майбутні вчителі фізичної культури зупинилися на проблемі «Загальна фізична підготовка та  її теоретико-методичні основи». У цій студії функції модераторів виконували доцент кафедри Микола Божик і студентка четвертого курсу спеціальності «Фізична культура» Катерина Трифонюк. Під науковим керівництвом професора Олени Довгань третьокурсник Андрій Кулініч підготував наукове повідомлення на тему «Залежність фізичного розвитку студентів від переважання  типу автономної нервової системи». Три  науковці-магістранти працювали під керівництвом доцента кафедри Миколи Божика:  Андрій Саєнко розробив тему «Розвиток швидкісно-силових якостей волейболістів груп початкової підготовки ДЮСШ», його колега Дмитро Кужель досліджував  «Ціннісно-мотиваційні характеристики студентів з формування власного здоров’я», а Тетяна Саєнко  працювала над проблемою «Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі». Доцент кафедри Вікторія Легін консультувала магістрантку Марію Головко при вивченні питання «Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до фізичного розвитку дошкільників», а доцент Володимир Банах працював із тандемом магістрантів-дослідників у складі Івана Антонюка та Володимира Кравця при роботі над темою « Проблеми організації фізичного виховання в закладах середньої освіти».

Завершують «парад» тематичних студій студентської науково-практичної конференції майбутні музикознавці, які об’єднали свої творчі зусилля у дослідженні теми «Істоорія і розвиток музичного мистецтва». Засідання студії вели модератори доцент Оксана Легкун і магістрантка Юлія Денис. Студентка Ілона Данилюк під керівництвом доцента Оксани Легкун підготувала і на засіданні студії оприлюднила дослідження «Фортепіанна творчість Василя Барвінського в контексті розвитку української музичної культури». Під цим же науковим керівництвом магістрантка Юлія Денис дослідила «Психолого-педагогічні умови розвитку музичних здібностей школярів» і повідомила про результати дослідження учасникам студії. При наставництві кандидата мистецтвознавства Світлани Гуральної студентка нашого коледжу Софія Коваль вивчила та доповіла студійцям про « Вокально-методичні принципи навчання дітей дошкільного віку». Специфічну тему «Фізіологічні особливості народного голосу» під керівництвом старшого викладача Алли Афанасенко  оприлюднила третьокурсниця спеціальності «Музичне мистецтво» Олена Пазюк.

Матеріали ХVII студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сьогодення – очима молоді» увійдуть до чергового збірника студентських наукових праць.

 
Анонси
Галерея
38
3838
На даний момент 220 гостей на сайті