Пошук
Головне меню

НАУКОВА РОБОТА – КАТЕГОРІЯ АКАДЕМІЧНА

Активна участь науково-педагогічних працівників Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка в ХVІІ звітній науково-практичній  інтернет-конференції професорсько-викладацького складу  за 2020 рік переконливо продемонструвала, що науково-дослідницька робота, авторська наукова творчість наших фахівців та їх академічна співпраця з науковцями України та зарубіжжя здійснюються в повноцінному обсязі та за всіма формами і напрямами наукової діяльності.

Згідно з програмою першого наукового  засідання   до учасників інтернет-конференції звернулися ректор академії, професор Афанасій Ломакович і голова первинної профспілкової організації працівників навчального закладу Василь Трифонюк.


З нагоди Дня науки в Україні відзначено науковців навчального закладу. В номінації «Автор року» переможцями стали науково-педагогічні працівники – автори монографій та навчальних посібників: професор кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Михайло Пашечко, професор кафедри історії та методики навчання Генріх Стронський і доцент цієї ж кафедри Володимир Собчук, професори кафедри іноземних мов і методик їх навчання Олександр Глотов і Анатолій Янков.

У номінації «Науковець року» кращими визнані Марія Шмир – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання; Любов Кравець – доцент кафедри педагогіки та психології; Ірина Скакальська  – професор, завідувач кафедри історії та методики навчання; Микола Курач – професор, декан гуманітарно-технологічного факультету; Тетяна Новак (Бешок) – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти; Роман Дубровський  – доцент, завідувач кафедри української мови і літератури та методик їх навчання; Інна Клак – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання; Олександр Омельчук – доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій; Іванна Саланда – доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій; Віталій Цісарук  – доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій; Наталія Яценюк – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання; Микола Божик – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання; ОленаТригуба – доцент кафедри біології екології та методик їх навчання; Олександра Панфілова – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання; Володимир Терпелюк  – доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології.

За успішний науковий супровід студентської науки номінації «Науковий керівник року» удостоєні Тетяна Фасолько – завідувач кафедри, теорії і методики дошкільної та початкової освіти; Неля Цицюра – завідувач кафедри біології, екології та методик їх навчання; Ірина Онищук – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти; Наталія Приймас – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти; Оксана Швець – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти; Оксана Гурська – старший викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання; Олесандр Безносюк – професор кафедри педагогіки та психології; Ольга Пуцик – асистент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання. За активну й успішну роботу з редагування студентських наукових збірників у номінації «Науковий редактор» переможцями названі Лариса Соляр  – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання; Інна Ратинська  – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання; Тетяна Семегин – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання; Тетяна Новак – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти.


Наші науковці працювали на десяти наукових платформах, які забезпечили широкий науково-теоретичий і фахово-методичний простір для фахової дискусії: «Пріоритетні напрямки розвитку  сучасної дошкільної та початкової освіти»,  «Психолого-педагогічні засади  сучасного освітнього процесу та соціальної роботи», «Музично-педагогічні та  музикознавчі аспекти розвитку вокально-інструментального мистецтва в Україні», «Шляхи удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя біології та екології», «Шляхи оптимізації професійної підготовки  спеціалістів  з фізичного виховання», «Сучасні аспекти наукових  досліджень у вищій школі з фізичного виховання», «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчитeля технологій та інформатики», «Пріоритетні шляхи формування професійної компетенції вчителя  іноземних мов», «Мовно-літературні процеси на Волині та Галичині упродовж століть», «Соціально-економічні процеси на Волині та Галичині упродовж століть». Робота інтернет-конференції розпочалася оприлюдненням презентаційних доповідей, з якими виступили різнопрофільні науковці-фахівці академії. Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання Олександр Бондар охарактеризував «Типологічне різноманіття соснових лісів на водозборах Ворскли», а кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, доцент Віктор Голуб висвітлив «Пошук здібних волейболістів за показниками суглобної гнучкості, рухливості та пластичності м’язів верхнього плечового поясу».

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Оксана Швець доповіла про «Українські освітні платформи та ресурси для професійного зростання педагогів»  Доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання, заслужений майстер народної творчості України Тетяна Балбус характеризувала  «Орнаментальні та сюжетні розписи українських скринь». «Білоруська    сторінка     в     житті     та     творчості Б. Харчука» – такою була тема доповіді  кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Олега Василишина. Про «Організацію охорони та збереження природних комплексів та об’єктів на території Білокриницького ПНДВ національного природного парку «Кременецькі гори» доповідав  кандидат економічних наук, викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання; виконуючий обв’язки директора національного природного парку «Кременецькі гори» Микола Штогрин.  Професор кафедри педагогіки та психології Олександр Безносюк темою свого наукового дослідження обрав «Здоров’язбережувальні технології в освіті».

Десять наукових студій інтернет-конференції працювали на тематичних наукових платформах для обговорення, що відповідали профілю та науковій проблематиці науковців – учасників студійної дискусії.

Першою науковою платформою для обговорення стали «Пріоритетні напрямки розвитку сучасної дошкільної та початкової освіти». Функції модератора виконувала  доцент Тетяна Фасолько, яка інформувала про хід реалізації колективної наукової теми «Пріоритетні напрямки розвитку сучасної дошкільної та початкової освіти». Були оприлюднені доповіді за індивідуальними науковими темами: «До  проблеми особистісно-професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» (доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Ірина Онищук  і старший викладач цієї ж кафедри Юлія Тимош ); «Суспільствознавчий аспект змісту початкової освіти НУШ» (доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Наталія Приймас ); «Ефективні шляхи підготовки майбутніх вихователів до формування особистості дітей старшого дошкільного віку» (старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Оксана Доманюк); «Порівняльний аспект методологічних підходів і наукових підвалин авторської технології     М. М. Єфименка і традиційної технології  Е. С. Вільчковського» (аспірантка кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти О.В.Солтис). Тут же прозвучали Повідомлення за індивідуальними науковимитемами: «Особливості підготовки магістрів у контексті основних аспектів стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта» (доцент Людмила Врочинська); «Роль математичних знань у розвитку молодших школярів» (доцент Вікторія Павелко); «Корекція агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку методами арт-терапії» (доцент Тетяна Новак); «Дидактичні умови формування рефлексивних умінь навчальної діяльності молодших школярів» (доцент кафедри Вікторія Легін).

На другій науковій платформі йшло обговорення теми  «Психолого-педагогічні засади сучасного освітнього процесу та соціальної роботи». Модератор платформи доцент Володимир Терпелюк доповів про роботу над згадано науковою темою. Він же у співавторстві з доцентом Волинського  у співавторстві з доцентом Волинського  імені Лесі Українки І.Б. Кузавою темою «Особистісна адаптація віктимних підлітків – учнів із вадами зору в умовах інклюзивного навчання»  розпочали заслуховування доповідей за індивідуальними науковими темами. Про «Здоров’язбережувальні технології в освіті» говорили професор Олександр Безносюк і тренер національної збірної України з більярду, здобувач, кафедри педагогіки та психології О.Є. Сінякевич. «Функції життєвих криз в особистісному зростанні студентської молоді» характеризувала доцент Марія Боднар, а «Поняття «релігійність особистості» в науковій рецепції» – старший викладач Маріанна Ярощук. Учасники платформи заслухали Повідомлення за індивідуальними науковими темами: «Формування піклувального мислення у здобувачів вищої освіти» ( доцент Любов Кравець); «Підвищення професійної майстерності педагога» (доцент кафедри Наталія Фіголь); «Впливстресу нажиттєдіяльністьсучасної  особистості» ( викладач Віталій Мартинюк); «Професійна діяльність працівників соціальної сфери в альтернативних інституційних формах державної опіки над дітьми» (викладач Андрій Заблоцький).

Учасники третьої наукової платформи аналізували проблему – «Музично-педагогічні та музикознавчі аспекти розвитку вокально-інструментального мистецтва в Україні». Модератори – професор Олександр Дем’янчук і доцент Оксана Легкун. Про реалізацію колективних наукових тем «Музично- педагогічні та музикознавчі аспекти розвитку вокально- інструментального мистецтва в Україні» та «Методичні основи компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» інформували доценти Оксана Легкун і Олександра Панфілова. Науковці заслухали Доповіді за індивідуальними науковими темами: «Розвитоктеатрального     мистецтва      на Кременеччині в міжвоєнний період» (доцент Оксана Легкун); «Особливості використання елементів арт-терапії на уроках мистецтва у школі» (доцент Олександра Панфілова, асистент кафедри О.В. Павлович, викладач коледжу Б.О. Гуменюк); «Вплив педагогічної спадщини професора Валерія Висоцького на розвиток сучасної української вокальної школи» (Заслужений артист України, доцент Микола Швидків); «Застосуванняетнохудожньої   діяльності майбутніми вчителями музики в дитячому хоровому колективі засобами дидактичної гри» ( старший викладач Алла Афанасенко і асистент О.А. Пуцик). Повідомлення за індивідуальними науковими темами були спрямовані на «Розвиток креативних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва» (доцент кафедри Ліна Ільчук); «Музичне мистецтво у вихованні дошкільнят» (старший викладач Світлана Гуральна); «Поняття музично-ритмічного чуття: визначення  дефініцій» (О.Д. Тарківська-Нагиналюк).

«Шляхи удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя біології та екології"– тема для обговорення на науковій платформі, де працювали науковці природознавчого профілю. Функції модераторів виконували доценти Неля Цицюра та Ольга Дух. Про реалізацію колективної наукової теми «Дослідження антропогенного впливу на стан довкілля на біорізноманіття Північного Поділля» доповідала доцент Неля Цицюра. Прозвучав комплекс доповідей  за індивідуальними науковими темами: «Колекція голонасінних рослин Кременецького ботанічного саду» (доценти Неля Цицюра, Ольга Дух, Оксана Галаган, завідувач відділу дендрології Кременецького ботанічного  саду Р.С. Панасенко); «Способи      корекції якості життя хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу» (професор Василь Василюк); «Інноваційні водоочисні технології як методи боротьби від надходження шкідливих елементів у водні об’єкти Кременеччини» (старші викладачі Ольга Кратко і Людмила Головатюк); «Використання креативних технологій з метою формування здоров’язбережувальної компетентності школярів» (старший викладач Тетяна Бондаренко, студентка А.А. Мазур); «Організація охорони та збереження природних комплексів та об’єктів на території Білокриницького ПНДВ національного природного парку «Кременецькі гори»» ( викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання; виконуючий обов’язки директора національного     природного парку «Кременецькі гори» М.О. Штогрин, асистент І.Я. Довганюк).

Повідомлення за індивідуальними науковими темами розкривали «Інформаційні засоби реалізації маніпуляціями кінцівкою у тварин і людини» (професор Микола Ільєнко); «Досвід навчання у Zero Wasbe Academy  й очікувані результати» (доцент Оксана Галаган); «Використання     екологічних ігор в освітньому процесі» (доцент Ольга Дух); «Вплив мікробіологічних препаратів на показники ростових процесів нуту звичайного» (доцент Олена Тригуба); «Вплив погодних і кліматичних умов на організм людини» (старший викладач Людмила Головатюк); «Методика фітоіндикації       рівня   забруднення атмосферного повітря» (старший викладач О.В. Гурська).

На п’ятій науковій платформі йшлося про ««Шляхи оптимізації професійної підготовки спеціалістів з фізичного виховання». Модератор платформи професор Олена Довгань висвітлила стан реалізації  колективної наукової теми «Оптимізація фізичного виховання і спорту в системі освіти». Оприлюднені доповіді за індивідуальними науковими темами «Зміни остеокластичної резорбції кісткової тканини під впливом гіпокінезії» (професор Олена Довгань, доцент Тернопільського НМУ імені І.Я. Горбачевського Н.О.Давибіда, доценти Тетяна Кучер, Володимир Банах, старший викладач Любов Левандовська). Група науковців здійснила повідомлення за індивідуальними науковими темами.

Фахівці, що працювали на шостій науковій платформі, вивчали «Сучасні аспекти наукових досліджень у вищій школі з фізичного виховання». Модератор платформи, завідувач кафедри теорії та методики  фізичного виховання,  доцент Віктор Голуб інформував про роботу викладачів над комплексною науковою темою кафедри «Шляхи оптимізації   професійної підготовки  спеціалістів із фізичного виховання». З доповіддю  за індивідуальними науковими темами виступили доценти Віктор Голуб і Володимир Прокопович, асистент Олександр Гурковський, які працювали над проблемою «Пошук здібних волейболістів за показниками суглобної гнучкості, рухливості та пластичності м’язів верхнього плечового поясу». Повідомлення за індивідуальними науковими темами зробили професор В.В. Чижик («Середовищні чинники профільної диференціації фізичного виховання учнів»), доцент В.Г. Папуша («Підбір дієвих методик викладання освітніх компонентів на кафедрі теорії та методики фізичного виховання»), доцент Микола Божик(«Проблеми застосування загальнорозвиваючих вправ у закладах загальної середньої освіти»), доцент Тетяна Кучер («Сучасні та культурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні»), старший викладач Анатолій Антонюк («Розвиток швидкісних здібностей футболістів на базовому етапі спортивної підготовки»), старший викладач Володимир Довгаль і асистент Галина Кедрич («Розвиток жіночого футболу в Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка»»), старший викладач Василь Трифонюк («Особливості розвитку рухових здібностей у   школярів молодших класів із вадами психічного розвитку»), асистенти Сергій Сиротюк («Організація та проведення туристичних походів зі  студентами закладів вищої освіти») і Олександр Ястремський (« Особливостівідбору  дітей для занять легкою  атлетикою»).

Сьома наукова платформа мала для обговорення тему  «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчитeля технологій та інформатики». Роботу науковців модерувала завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій,  доцент Надія Бабій, яка також інформувала про реалізацію  колективної наукової теми «Зміст і методика фахової підготовки вчителів трудового навчання, технологій та інформатики» і першою зробила наукове повідомлення за індивідуальною науковою темою («Використання мультимедійної    дошки при проведенні дистанційних занять із математики»). Про роботу над дослідженням «Проблеми та перспективи підготовки майбутніх учителів технологій у закладах вищої освіти України» повідомив професор кафедри Микола Курач, а доцент Олена Фурман – над темою «Застосування інформаційних технологій у проєктній діяльності студентів». Доцент Іван Білосевич працював над проблемою «Вивчення безпеки життєдіяльності при підготовці бакалаврів професійної та технологічної вищої освіти». Тему «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів» розробляв доцент Степан Шабага, а про «Використання ІКТ на заняттях із машинознавства» доповів  викладач кафедри теорії із методики трудового навчання та технологій Р.Т. Гарматюк. Доцент Віталій Цісарук висвітлив питання «Методика формування підприємницької компетентності у процесі підготовки студентами презентацій творчих проектів», а його колега доцент Олександр Омельчук – тему «Особливості впровадження профільного   навчання». Над проблемою «Роль самостійної роботи в підготовці майбутніх фахівців професійної та технологічної у процесі вивчення дисциплін художньо-прикладної творчості» працювала доцент кафедри Марія Олексюк, а доцент Іванна Саланда – над питанням «Створення профілів для факультетів у Google академії». Науковці кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій Ірина Цісарук і Дмитро Клак розробляли теми «Використання сервісу LearningApps у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій» та «Використання сервісу Tinkercad як засіб ознайомлення здобувачів з основами 3D-моделювання».

«Пріоритетні шляхи формування професійної компетенції вчителя іноземних мов – тема для обговорення на восьмій науковій платформі, де функції модератора виконувала доцент Наталія Воронцова, яка також інформувала про реалізацію  колективної наукової теми «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні іншомовного дискурсу».Прозвучали повідомлення за індивідуальними науковими темами: «Лінгвокоучинг як метод викладання іноземної мови» (доцент кафедри Тетяна Семегин), «Особливості      застосування методики змішаного навчання в сучасному  закладі вищої освіти» (доцент Ольга Чик), «Форми роботи на заняттях іноземної мови в закладах загальної середньої освіти»(доцентНаталія Яценюк), «Впровадження принципів  «перевернутого навчання» в процес вивчення англійської мови у закладах вищої освіти» (викладач Наталія Янусь), «Відображення ґендерних параметрів у лексиконі сучасної англійської мови» (доцент Анатолій Янков), «Методи навчання української мови в гімназіях Галичини міжвоєнного періоду» (асистент Надія Данік), «До питань організації навчання іноземної мови в НУШ у контексті дистанційної освіти» (доцент Микола Сиротюк), «Використання інструментів діджиталізації під час формування іншомовної граматичної компетентності студентів» (доцент Наталія Воронцова), «Діяльніснний підхід у процесі підготовки вчителя іноземної мови» (доцент Марія Шмир), «Лексичні та стилістичні особливості перекладу Інтернет-конференцій» (доцент кафедри Василь Кучер), «Особливості викладання граматики німецької мови в умовах дистанційного навчання» (доцент Орися Марунько), «Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в умовах дистанційного навчання» (доцент Інна Клак), «Захер-Мазох – австрійська проза українського   змісту» (професор Олександр Глотов), «Психологічні передумови вдосконалення перекладацької діяльності» (старший викладач Тетяна Долга).

Науковці-філологи працювали на науковій платформі  «Мовно-літературні процеси на Волині та Галичині  упродовж століть».

Модератор платформи доцент Роман Дубровський зробив аналіз роботи викладачів кафедри української мови та літератури над  колективною науковою темою «Мовно- літературні процеси на Волині та Галичині упродовж століть».

Доповіді за індивідуальною науковою темою «Білоруська сторінка в житті та творчості Б. Харчука» оприлюднили доценти Олег ВАасилишин, Роман Дубровський, Інна Волянюк.

Повідомлення за індивідуальними науковими темами зробили доценти Олена Пасічник («Топос Кременця у творчості Галини Гордасевич і Дзвінки Торохтушко: компаративний аспект»), Ірина Комінярська «Національна ідентичність як категорія художнього мислення письменника на уроках української літератури в 9-10-х класах»).


Завідувач кафедри історії та методики її навчання, професор Ірина Скакальська виконувала функції модератора на науковій платформі, де йшло обговорення теми  «Соціально-економічні процеси на Волині та  Галичині упродовж століть», і проаналізувала хід виконання  колективної наукової теми «Соціально- економічні процеси на Волині та Галичині упродовж століть», а також першою зробила повідомлення  за індивідуальною науковою темою «Технології інфографіки на заняттях з історії України як засіб візуалізації навчального матеріалу». Аналогічні повідомлення оприлюднили доцент Л.К.Грицюк («Реалізація  ідей компетентнісного підходу в навчанні історії в закладах загальної середньої освіти»), доцент Володимир Собчук («Латифундії князів Радивилів на Волині: формування, склад і доля (до середини ХVІІ ст.)»), професор Генрі Стронський («Між намірами та реальністю: ідеї Великої Албанії, Сербії, Болгарії та Греції на сучасних Балканах»), викладач Галина Сеньківська («Закордонні фундації в організації поширення краєзнавчих знань»), старший викладач Віталій Галішевський (« Участь збройних сил волинських магнатів на завершальному етапі Лівонської війни»).

За матеріалами ХVІІ Звітної наукової інтернет-конференції професорсько-викладацького складу академії за 2020 рік буде опубліковано щорічний збірник наукових праць.

 
Анонси
Галерея
51
5151
На даний момент 164 гостей на сайті