Пошук
Головне меню

МУЗИКОЗНАВЦІ – ШКОЛЯРАМ НУШ

За рекомендацією Вченої ради факультету соціально-педагогічної освіти Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Видавничим центром нашого навчального закладу опубліковано навчально-методичний посібник «Шкільні пісні у супроводі баяна (акордеона) на основі Типової освітньої програми Нової Української Школи (3 клас)», який підготували науковці кафедри мистецьких дисциплін і методик їх навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент Оксана Легкун і член цієї ж кафедри Валерій Яскевич. Видання рецензували доктор педагогічних наук, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик їх навчання, професор О.Н. Дем’янчук і заслужений артист України, завідувач кафедри гри на музичних інструментах Рівненського державного гуманітарного університету, доцент О.Л. Івченко.

Навчально-методичний посібник розроблено у відповідності з принципами та положеннями концепції Нової Української Школи, його адресовано здобувачам вищої педагогічної освіти мистецького профілю, викладачам і вчителям музичного мистецтва. У книзі здійснено переклад музичного супроводу для баяна (акордеона) пісенного репертуару, який відповідає вимогам навчальної програми предмету «Музичне мистецтво» для учнів третього класу закладів загальної середньої освіти. Видання містить відомості про життєтворчість відомих композиторів, твори яких пропонуються до вивчення; тут же повідомлені інформаційні ресурси окреслених пісень, запропоновано словник естетичних емоцій для визначення характеру звучання, виокремлено найбільш типові помилки й ускладнення, що виникають у роботі вчителя музичного мистецтва, та запропоновано шляхи їх подолання.

Автори посібника зазначають, що сучасна педагогіка розглядає урок як динамічну варіативну форму організації процесу цілеспрямованої навчально-пізнавальної взаємодії вчителя й учнів, спрямованої на вирішення конкретно окреслених даним навчальним предметом освітніх завдань. Особливе місце належить уроку музичного мистецтва, який виступає основною формою музичної освіти та музично-естетичного виховання як молодших школярів, так і учнівської молоді старшого віку. Зрозуміло, як шкільний предмет, урок музичного мистецтва відповідає основним вимогам і спрямований на виконання тих завдань, які ставляться перед педагогами та учнями на уроках з інших предметів, що передбачаються навчальними планами сучасної загальноосвітньої школи. Однак, принципова особливість уроків з музичного мистецтва полягає в тому, що навчальне спілкування учнів із музикою передбачає «переінтонування» змісту загальнодидактичних вимог у відповідності з їх спрямованістю на осягнення музики як мистецтва, що зумовлює необхідність врахування вчителем особливостей уроку з музики як уроку мистецтвознавчого, покликаного озброїти учнів знаннями, навиками та вміннями музично-мистецького спрямування та характеру.

У вступному слові до видання наші науковці підкреслюють: «Музика має сприйматися як живе й захоплююче мистецтво, тому таким же живим і захоплюючим має бути навчання музики. Якщо вчитель приходить на урок з бажанням разом із учнями відчути радість спілкування з музикою, то цим він налаштовує на таке сприйняття і дітей». Щоб забезпечити такий підхід до навчання школярів музики та для їх мистецько-естетичного виховання, автори посібника компонували його змістовий матеріал на основі аналізу наукових і методичних розробок із музичного мистецтва, причому, врахували доробок сучасних українських композиторів, і, що особливо важливо, узагальнили власний досвід викладання мистецьких дисциплін у закладах вищої освіти. Вони доклали максимуму зусиль для досягнення основної мети – забезпечити якісну підготовку майбутніх учителів музики на основі освоєння шкільного пісенного репертуару на заняттях з основного музичного інструменту та практичного застосування отриманих знань і практичних навиків на уроках музичного мистецтва під час навчальної практики у закладах загальної середньої освіти. Саме цей підхід обумовив використання сучасних дидактичних засобів навчання, передбачених вимогами концепції Нової Української Школи.

Важливо, що в навчально-методичному посібнику враховані змістові особливості систем загальної та професійної музичної освіти, що історично склалася в Україні. Зміст посібника включає та об’єднує як традиційні розділи педагогіки (дидактика, теорія виховання, педагогічна майстерність), так і спеціальні, безпосередньо пов’язані з підготовкою музикантів-педагогів (музичне сприйняття, музична інтерпретація, музична імпровізація).

Музично-методична конкретика посібника представлена українськими народними піснями «Ой на горі жита много», «Грицю, Грицю, до роботи!» і колядкою «Добрий вечір тобі, пане господарю!», а також польською народною піснею «Зозуля». У включених до посібника музичних творах звучить шкільна тематика: «Школа – весела сім’я», «Дружба», «Я малюю», «Шкільна пісня», «Пісенька про чистоту». Багато уваги приділено прекрасній українській природі: «Кольоровий світ», «Промінчик», «Осінь», «Вже надходить ніч чарівна», «Зимонька жартує», «Прийди, весно», «Весняні котики». Не забули автори і про хореографічне мистецтво – запропонували до вивчення «Гопак» на слова Л. Ямкового а музику О. Злотника.

Цікаво побудований розділ «Відомості про композиторів». Зокрема, подана інформація про Марію Мазур – авторку змістовно багатих музичних збірок для дітей. Йдеться і про Назара Савка – композитора і виконавця, учасника шоу «Голос країни» та відбіркових турів «Євробачення», сина солістки легендарної «Смерічки» Марії Ісак, першої виконавиці пісні «Водограй» Володимира Івасюка. Згадано імена блискучого педагога-піаніста минулого сторіччя Віктора Косенка, володарки Гран-прі на всеукраїнських і міжнародних фестивалях Наталії Май, автора музичних збірок для дітей, музиканта, диригента і композитора, тернополянина Олега Зозулі, барда і композитора, вінничанки Зої Красуляк, народного артиста України, члена Спілки композиторів України Олександра Злотника, поета-пісняра з Івано-Франківщини, керівника творчого об’єднання «Немеркнуче сяйво» Ігоря Танчака, української композиторки з Вінничини, лауреатки багатьох пісенних конкурсів Ольги Янушкевич.

Автори посібника подають інформаційно-методичну довідку про українські народні пісні, колядки та щедрівки, називають конкретні електронні адреси інформаційних ресурсів щодо включених до книги музичних творів. Беззаперечне практичне і методологічне значення має словник естетичних емоцій для визначення характеру звучання, в якому для кожного із 27 зафіксованих основних настроїв запропоновано та розтлумачено по 10–20 їх варіантів для кожного(!). Практично корисними для вчителя музики будуть названі авторами посібника 26 виразних характеристик динаміки, 31 – тембру, 23 – гармонії, 35 – мелодії, 27 – ритму, 32 – темпу, по 20 – штриха і регістру. В цьому – не просто «суха» методична статистика, а конкретна і предметна методична допомога вчителю музики в його мистецько-педагогічній творчості.

Окремо приділена увага вимогам до підготовчої музичної інформації. Такі вимоги вчителя музики застерігають та спрямовують, йому пропонують і нагадують: вступне слово має бути лаконічним і емоційним; вивчення музичного твору за структурною схемою, яка включає історію його створення та зміст, дані про авторів і виконавців, особливості виконання, емоційне навантаження; музичний твір повинен мати просторово-часові характеристики (зв’язок із соціальними реаліями); у вивченні музичного твору мають гармонійно поєднуватися образність та емоційність; інтерес до музичного твору має бути стійким і динамічним; необхідно уникати стереотипів, які шкідливі для всякого мистецтва.

Особливо корисним у практичному відношенні бачиться розділ посібника, де йдеться про найбільш типові помилки та ускладнення, що виникають у діяльності вчителя музики. На основі аналізу таких помилок і ускладнень автори посібника пропонують, насамперед, включити в зону «слухання» всіх присутніх на занятті, тобто тримати в полі зору всю аудиторію, змінювати тональність голосу у відповідності зі змістом навчального матеріалу, не зловживати швидкістю мовлення, методом самоаналізу уникати слів-паразитів, зберігати логічну канву вивчення теми, використовувати наочність і технічні засоби навчання, сприяти самостійності учнів у виконанні ними навчальних завдань, цілеспрямовано розподіляти власну увагу та зосереджувати увагу учнів на найважливіших елементах теми, особливу увагу і такт виявляти при контролі знань та вмінь учнів, вміти нейтралізувати відхилення від навчальної дисципліни без втрати навчального часу, забезпечити об’єктивність в оцінюванні знань учнів, завжди враховувати їх інтелектуальні та творчі можливості та формувати в них віру в такі можливості, самокритично аналізувати власну вербальну та невербальну поведінку на занятті, забезпечити розумний підхід у власному вияві серйозності та гумору до своїх учнів, уникати авторитарно-командного стилю у взаєминах із учнями, забезпечити підхід до кожного учня як до неповторної особистості.

У навчально-методичному посібнику запропоновано необхідний список навчально-методичної літератури, позитивними рисами якого є його наповнення виданнями останніх років, звернення до національних теоретичних і навчально-методичних літературних джерел, а також до відповідних електронних ресурсів.

 
Анонси
Галерея
13
1313
На даний момент 328 гостей на сайті