Пошук
Головне меню

СТАБІЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ІНТЕРЕСУ

Кафедри психології (завідувач – М.Б.Боднар) і теорії та методики дошкільної освіти (завідувач – Т.С.Фасолько) виявляють постійний науковий інтерес до проблеми ”Духовність у становленні та розвитку особистості“, на яку спрямовуються їх власні наукові дослідження і що підтверджується їх постійною участю у міжнародних наукових конференціях. Зокрема, на VI Міжнародній науково-практичній конференції згаданої тематики, проведеній на базі Вінницького ДПУ ім.М.Коцюбинського Інститутом психології ім.Г.С.Костюка НАПН України, представили свої роботи 6 науковців інституту: М.Б.Боднар (”Феномени соцієтальнопсихіки як підґрунтя становлення духовності особистості“), Н.Б.Бабій (”Формування позитивних атитюдів щодо категорії етнічного на ранніх етапах духовного розвитку особистості“), С.С.Гусаківська (”Моральні якості у структурі особистісного ідеалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів“), В.П.Назарук (”Визначення екологічної свідомості: теоретичний аспект“), Н.М.Савелюк (”Феномен релігійності крізь призму методології психологічного дослідження“), Ю.В.Тимош (”Моральність молодшого школяра як системотвірна складова його духовності“). Дослідження наших авторів опубліковані у збірнику наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка ”Проблеми загальної та педагогічної психології“.

 
Анонси
Галерея
64
6464
На даний момент 677 гостей на сайті