Пошук
Головне меню

LITTERIS ET ARTIBUS: ШОСТИЙ ГОРИЗОНТ

Давно відомо, що найпотужнішими за конкретним впливом на життєдіяльність людини, найпродуктивнішими за результатами та найбагатшими за змістом виступають наукові традиції, які визначають вектори функціонування всіх складових суспільного організму. Повною мірою це стосується і молодої науки, на функціональному полі якої зростають молоді наукові кадри і формуються світоглядні передумови наукового поступу в ближній та далекій перспективі. Саме в такому контексті працювала і була цікавою та важливою для нашого навчального закладу VI науково-практична конференція «Litteris et artibus: нові горизонти», підготовлена Радою молодих науковців нашої академії. Zoom-конференція проходила у форматі пленарного та секційних засідань. У пленарному режимі прозвучали п’ять презентаційних доповідей, а в секційному – працювали мистецько-гуманітарна  педагогічна, технологічна, біолого-екологічна секції та секція фізичної культури.

Учасників науково-практичної конференції вітали доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи нашої академії, професор Микола Курач; кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих науковців, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання Олена Тригуба; голова Студентського наукового товариства навчального закладу Наталія Лясківська.

На пленарному засіданні було оприлюднено тематичні доповіді з різних напрямків педагогічної теорії та практики. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Володимир Банах висвітлив тему «Система оцінювання у фізичному вихованні студентів», а кандидат педагогічних наук, доцент Марія Олексюк спільно з магістранткою Людмилою Плетюк повідомили про результати роботи над методологічною проблематикою «Реалізація практичних методів на уроках трудового навчання». «Індустріальний парк: сутність, значення та особливості функціонування» – з такою актуальною темою та інноваційною проблематикою ознайомив учасників конференції викладач фахового коледжу Сергій Колісецький. До класичного, але завжди важливого питання педагогічної теорії та практики, звернулася аспірантка Анастасія Жданкіна – вона говорила про «Патріотичне виховання старшокласників у закладах загальної середньої освіти як педагогічну проблему». Отримали змогу висловитися і молоді представники природничої науки: кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Олександр Бондар і студентка спеціальності «Біологія» Юлія Діхтяр охарактеризували «Типологічне різноманіття природоохоронних, наукових, історико-культурних насаджень Кременецького району».


На засіданні мистецько-гуманітарної секції функції модератора виконувала магістрантка Ірина Жолоб. Першою прозвучала презентаційна доповідь кандидата філологічних наук, доцента Василя Кучера «Театралізована діяльність на уроці англійської мови». Філологічну тематику, але в національному сюжетному контексті продовжив кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української мови та літератури, доцент Роман Дубровський, визначаючи «Місце шістдесятництва у шкільній програмі з української літератури». Над цією темою з ним працювала магістрантка Юлія Фецик, а її колега Вікторія Герасим співпрацювала з доцентом Романом Дубровським у підготовці теми «Поетизація волинської природи у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки». «Образ жінки у світовій літературі: окремі зауваги в компаративному аспекті» – такий акцент у висвітленні обраної теми здійснила магістрантка Анна Романюк. Дослідницьку активність магістрантів-філологів підтвердили і наступні доповідачі: Ірина Жолоб, яка характеризувала «Художньо-філософське прочитання імпресіо-ністичних текстів Володимира Винниченка», та Павло Старух, який аналізував « Функціонування метафор у поетичній  творчості  Василя Симоненка». Магістрантка Христина Лисак представляла дошкільний сектор педагогічної науки, що і підтвердила темою свого виступу «Краєзнавча робота, як один із аспектів пізнавального розвитку дитини дошкільного віку». Про результати дослідження проблематики «Художні візії міста у прозі Івана Франка» доповіла магістрантка Олена Шафранська.

Робота технологічної секції розпочалася науковим повідомленням «Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках трудового навчання», яке зробили кандидат педагогічних наук, доцент Марія Олексюк і студент спеціальності «Трудове навчання і технології» Максим Разумей. «Особливості організації занять із трудового навчання та технологій у дистанційному форматі» розкривали кандидат педагогічних наук, доцент Віталій Цісарук і магістрант Віктор Бородіч. Кандидат педагогічних наук Ірина Цісарук визначала «Роль самостійної роботи майбутніх учителів трудового навчання та технологій при вивченні професійноорієнтованих дисциплін». Магістрант Роман Петрик під керівництвом доцента Марії Олексюк підготував наукову розвідку «Використання творчих проєктів у формуванні  проектно-технологічних компетентностей майбутніх учителів технологій». Науковий інтерес магістрантки Марії Бородіч і студента спеціальності «Трудове навчання і технології» Сергія Лесика склала «Організація і проведення гурткових занять з технічної творчості  та машинознавства». Аспірантка Ірина Борак звернулася «До проблеми використання ІКТ у процесі вивчення математики майбутніми медичними працівниками». Про «Використання тестових завдань сервісу Google Classroom з метою моніторингу навчальних досягнень учнів  з біології» говорила магістрантка Марія Гапонюк. «Засоби і форми використання ресурсів мережі Інтернет у формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» висвітлювала магістрантка Софія Баран.

В педагогічній секції функції модератора доручили кандидату педагогічних наук, доценту кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Оксані Швець. Першу презентаційну доповідь представив тандем науковців у складі кандидата педагогічних наук, доцента Степана Шабаги й аспіранта Михайла Панчука – темою їх доповіді була «Проблема розвитку творчих здібностей школярів в умовах сучасної школи». Сама модератор запропонувала аналіз науково-методичної проблематики «Методика Floortime як засіб, що полегшує адаптаційний період дитини з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти». Студент Шеретюк Дмитро характеризував «Основні інститути та агенти гендерної соціалізації особистості». Для магістрантів Юлії Колядко, Тамари Дукач і Михайла Філоненка дослідницький інтерес склав «Розвиток національної свідомості на уроках трудового навчання». «Перцептивні прояви у спілкуванні висвітлювала студентка Інна Онищук, а магістрантки Наталія Ковальчук і Аліна Синішина аналізувалм «Використання потенціалу декоративно-ужиткового мистецтва в процесі виховання учнівської молоді». «Міжпредметні зв'язки як основний засіб інтеграції та узагальнення знань та видів навчальної діяльності» встановлювало тріо молодих науковців, магістрантки Уляна Переходько, Соломія Хомич і Руслана Пілат. Аспірант Олександр Зіза пояснював «Компетентнісний підхід до формування музичного мислення студентів-оркестрантів закладів вищої освіти».

На засіданні біолого-екологічної секції (модератор – магістрантка Мальвіна Ліщинович) з науковими повідомленнями виступили голова Ради молодих науковців академії, доцент Олена Тригуба і кандидат біологічних наук, доцент Оксана Галаган («Використання інноваційних технологій при викладанні біології та екології»), магістрантка Ганна Дем’янчук («Гурткова робота з біології як засіб активізації пізнавальної активності учнів»), магістрантка Мальвіна Ліщинович («Формування екологічної грамотності старшокласників під час вивчення біології і екології»), а учениця 11 класу Бучацького ліцею Анастасія Марцінковсьув під науковим патронатом кандидата сільськогосподарських  Олени Тригуби підготувала спеціалізовану, з практичним ухилом наукову розвідку « Ефективність застосування біологічно активних речовин за показниками ростових процесів у посівах люпину білого (lupinus albus l)»

Роботою секції з фізичної культури і спорту керувала модератор, викладач Галина Кедрич. В роботі секції брали участь і виступили з доповіддю «Фітнес-аеробіка як форма підвищення ефективності розвитку координаційних здібностей в старших класах» кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільський національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Ірина Середа і магістрант цього ж вищого закладу освіти Максим Майстренко. Наші молоді науковці, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Тетяна Кучер і магістрант Олександр Шевчук досліджували «Особливості формування пізнавального інтересу підлітків до занять фізичною культурою». Ще один тандем молодих науковців нашої академії, викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Галина Кедрич і магістрант Олександр Степанюк вивчали таке складний і водночас цікавий педагогічний феномен, як « Авторитет учителя фізичної культури у старшокласників». Про «Вплив засобів скандинавської ходьби на рівень здоров’я старшокласників» говорили ще одні представники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Галина Лаврін і магістрант цього вищого закладу освіти Ігор Гакало визначали «Вплив засобів скандинавської ходьби на рівень здоров’я старшокласників». Наша аспірантка Оксана Солтис висвітлювала «Особливості побудови фізкультурного заняття для дошкільників за технологією М. М. Єфименка». Процес «Формування мотивації молодших школярів на уроках фізичної культури (футбол)» вивчав магістрант Дмитро Дубів, а особливості «Застосування ігрового методу у процесі навчання технічним прийомам на уроках футболу в закладах загальної середньої освіти» – магістрант Дмитро Галадей. Їх колегу Олександра Попілевича зацікавило «Формування швидкісних здібностей школярів засобами фізичної культури», а його колегу Сергія Лисенка – «Теоретико-методичні особливості організації та проведення сучасного уроку фізичної культури». Науковці спеціальності «Фізичне виховання», старший викладач Василь Довгаль і викладач Галина Кедрич розробляли важливу науково-методичну з організаційним акцентом проблематику «Самоосвіті вчителя фізичної культури».

За матеріалами VI науково-практичної конференції «Litteris et artibus: нові горизонти» буде опубліковано однойменний збірник наукових робіт.

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 221 гостей на сайті