Пошук
Головне меню

ДО ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Кременецька гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка спільно з Луцьким національним технічним університетом, Інститутом геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Луцьким інститутом розвитку людини Університету «Україна» та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова підготували провели VІІ Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення».

Очолили Організаційний комітет наукового форуму його голова, кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник народної освіти України, ректор КОГПА ім.Тараса Шевченка, професор Афанасій Ломакович та співголови, кандидат біологічних наук, професор Віктор Чижик і кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання,  доцент Віктор Голуб.

До складу Оргкомітету увійшли колективи фахівців п’яти закладів вищої освіти: доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Микола Курач, кандидат психологічних наук, проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання, доцент Микола Божик, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету фізичного виховання, біології та психології, доцент Олександр Бережанеський, кандидат біологічних наук, професор Олена Довгань, старший викладач Василь Довгаль, асистенти Галина Кедрич та Олександр Гурковський представили Кременецьку гуманітарно-педагогічну академію ім. Тараса Шевченка; кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я, доцент Володимир Ковальчук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького НТУ Сергій Савчук, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Файдевич, кандидат біологічних наук, доцент Світлана Мельник – з Луцького національного технічного університету; кандидат історичних наук, заступник директора з науково-методичної роботи, доцент Олена Бундак, кандидат історичних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи, доцент Олена Кушпетюк, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення, доцент Віктор Гордійчук, старший викладач Інна Іванюк та асистент Олег Резнік – з Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»; доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, професор кафедри нормальної фізіології, медичної біології і біологічної фізики, ПВНЗ «Київський Медичний Університет» Олександр Поляков, доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації НУ «Чернігівська політехніка», Юрій Майдиков, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторія професійно-трудової реабілітації Олена Томаревська – з Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України; доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Біології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор Олександр Плиска, кандидати біологічних наук, доценти Наталія Лебединець та Олександр Пархоменко – з Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З вітальними словами до присутніх звернулися господарі конференції, ректор академії, професор Афанасій Ломакович, доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Микола Курач, кандидат біологічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, професор Віктор Чижик і наш гість, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету Володимир Ковальчук.

На пленарному засіданні конференції, модератором якого виступив професор Віктор Чижик, свої доповіді озвучили доктор медичних наук, завідувач кафедри біології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, професор Олександр Плиска («Динаміка порушень рефракції у школярів протягом року»), доктор медичних наук, професор кафедри нормальної фізіології, медичної біології і біологічної фізики ПВНЗ «Київський Медичний Університет» Олександр Поляков («Оцінка здоров’я людини при  навчанні і роботі онлайн в умовах обмеження фізичної активності») і кандидат біологічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, професор Віктор Чижик («Стан кардіореспіраторної системи та фізичної працездатності учнів з різними темпами біологічного розвитку як критерій диференціації фізичного виховання»).

Програма секційних засідань наукового форуму включала наукові напрацювання різної тематичної спрямованості. До теоретичних проблем фізичного виховання та спорту звернулися В.І.Банах, В.І.Кравець з КОГПА ім. Тараса Шевченка («Способи підвищення результативності фізичного виховання»), В.М.Кульчицький, О.В.Понєдєльнік, С.О.Нагорний з Бродівського фахового педагогічного коледж імені Маркіяна Шашкевича, КОГПА ім. Тараса Шевченка («Періодизація фізичної підготовки школярів протягом року в умовах навчального процесу»), М.М.Антонюк з Сарненського педагогічного фахового коледжу Рівненського державного гуманітарного університету («Застосування елементів змішаного навчання при викладанні фізичного виховання в умовах коледжу»), І.В.Бакіко, В.Я.Ковальчук, А.Є.Іванова з Луцького національного технічного університету («Формування основ здорового способу життя як актуальна проблема сучасної школи»), О.О.Бережанський, О.І.Зазуляк, М.В.Стрільчук, Р.П.Ющишин з КОГПА ім. Тараса Шевченка («Особливості розвитку фізичного стану підлітків»), О.А.Поляков, О.С.Томаревська, Ю.Л.Майдіков з Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Київського медичного університету, Національного університету «Чернігівська політехніка» («Оцінка здоров’я людини при навчанні і роботі онлайн в умовах обмеження фізичної активності»), О.Г.Дучимінський, Т.І.Дучимінська з Волинського національного університету імені Лесі Українки м. Луцьк («Оптимістична атрибуція як визначальний чинник мотивації до занять спортом»), А.О.Іванович, В.Р.Довбуш, Ю.Ванярха, Д. Підгородецька з КОГПА ім. Тараса Шевченка («Позаурочна форма організації фізичного виховання»), М.В.Ключук з Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» («Причини зниження фізичного стану сільських школярів»), Л.Ю.Левандовська, А.Т.Антонюк, Д.М.Михальчук з КОГПА ім.Тараса Шевченка («Використання спортивно-ігрового методу на уроках фізичної культури у молодших школярів»), V.I.Dovgal, V.V.Chizhik з з КОГПА ім.Тараса Шевченка («SUBSTANTIATION OF EXPERIMENTAL METHODS OF PHYSICAL ACTIVITY AIMED AT IMPROVING AND IMPROVING THE PERFORMANCE OF ADOLESCENTS FROM THE DELAY»), С.Флячинська, І.С.Кліш з Луцького педагогічного коледжу («Використання ігрового методу у фізичному вихованні учнів спеціальних медичних груп»), В.І.Довгаль, Г.В.Кедрич, Н.П.Придатко, В.О.Саганюк з КОГПА ім. Тараса Шевченка («Вікова спрямованість комплексного планування педагогічних дій при удосконаленні фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку»), О. Ю. Додік з Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» («Використання необхідних валеологічних складових при оптимізації індивідуальної тренувально-оздоровчої програми для самостійної роботи студентів») та В.С.Дмитрук, С.А.Мельник, В.В.Файдевич з Луцького національного технічного університету («PSYCHOISIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOVEMENT FORMATION»(

Деякими особливостями навчання у своїх закладах освіти поділилися  Л.Понєдєльник з Волинського національного університету імені Лесі Українки у красномовному виступі «Фізичне виховання і спорт у Лесиному виші – невід’ємна складова історії спорту Волині» і  Н.С.Войнаровська, А.М.Войнаровський з Луцького національного технічного університету темою «Співвіснування базових видів спорту та ритмічної гімнастики у фізичному вихованні студентів технічних вузів».

Група доповідачів з Луцького національного технічного університету стосувалися конкретних спортивних дисциплін: К.С.Дмитренко аналізує «Оздоровчі ефекти та методику оздоровчих тренувань при заняттях легкою атлетикою», О.О. Панасюк, О.В.Гребік, А.М.Коновальчук, В.В.Гайдучик дають «Характеристику відбору та організації навчально-тренувального процесу в єдиноборствах», С.М.Лопоха ділиться «Особливостями оздоровчих ефектів та методикою оздоровчих тренувань при заняттях з футболу». Їх доповнюють О.К.Серпутько з Херсонського державного університету цікавою темою «Проблема профілактики травм при заняттях айкідо спортсменів другого періоду зрілого віку», В.Ходорчук, І.С.Кліш з Луцького педагогічного коледжу дослідженням «Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здібностей юних легкоатлетів» та І.Головченко, А.Шкуропат, В.Швець, К.Маленкова, Є.Савіцина з Херсонського державного університету характеристикою «Особливостей змін амінотрансфераз в крові чоловіків 30 – 50 років в умовах занять силовим фітнесом».

Про вплив фізичної культури на загальний розвиток людини інформували дослідники з КОГПА ім.Тараса Шевченка В.М.Прокопович, Д.В.Прокопович-Потичко, А.І.Кривобедрий  («Формування моральних якостей у дітей молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою», М. В. Божик, Л.Ю.Левандовська, В.М.Трифонюк («Особливості формування особистості у підлітковому віці»), В.А.Голуб, С.М.Сиротюк, В.В.Василів («Виховання вольових здібностей у процесі занять фізичною культурою»), П.М.Годлевський, О.Б.Спринь відповідно з Херсонської державної морської академії і Херсонського державного університету у тематично близькому для них дослідженні «Вплив фізичних вправ на розумову діяльність здобувачів вищої освіти водного транспорту» та Н. В. Лебединець, О.В. Пономаренко з Національниого педагогічного університету імені М.П. Драгоманова в актуальній науковій розвідці «Вплив фізичних навантажень на когнітивний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі розвиваючого навчання».

Специфічні проблеми медико-фізіологічного напряму підняли фахівці Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» А. В. Бобик («Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для дослідження стану вегетативної нервової системи»), О.Васько «Особливості моторно-рухової сфери слабочуючих школярів», М.М.Васько («Методи лікування дитячого церебрального паралічу»), П.В.Гаврилюк («Засоби і методи реабілітації осіб із спинномозковою травмою у шийному відділі хребта»), М.В.Гайналій («Засоби фізичної реабілітації, які використовуються при захворюваннях легенів»), В.І.Гордійчук («Дитячий церебральний параліч (ДЦП)») і Г.О.Куркіна («Фізична реабілітація хворих з переломами в травматологічній клініці»). Науковці нашої академії презентували теми «Стан кардіореспіраторної ситеми як критерій диференціації фізичного виховання» (В.В.Чижик), «Фізична реабілітація при дугоподібній деформації хребта у фронтальній площині» (О.М.Довгань, Р.В.Вовна) і «Стан постави учнів старших класів та її корекція за допомогою комплексів вправ Системи Пілатес» (О.М.Довгань, М.І.Воронко). Актуальні проблеми підняли С.І.Степанюк, Я.О.Лебєдєва з Херсонського державного університету («Флорбол як засіб розвитку координаційних здібностей дітей з особливими освітніми потребами»), Л.Б. Харченко, О.І. Плиска, А.А. Шкробанець, І.Д. Шкробанець з Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національної академії медичних наук України («Динаміка порушень рефракції школярів протягом року»), Н.Б.Грейда, О.Я.Андрійчук, Н.Я.Ульяницька з Волинського національного університету імені Лесі Українки («Гідрокінезитерапія як ефективний засіб фізичної терапії») та Елнур Іманов, О.І.Плиска, І.В.Дзюрій, А.О.Слобода, Я.П.Труба, А.А.Шкробанець, В.В.Лазоришинець з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України», Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, котрі здійснили («Аналіз хірургічного лікування транспозиції магістральних судин»).

 
Анонси
Галерея
20
2020
На даний момент 639 гостей на сайті