Пошук
Головне меню

ІННОВАТИКА ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Науковцями педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у співпраці з редакцією Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа» та під патронатом Міністерства освіти і науки України підготовлено і проведено науковий онлайн-семінар «Освітні системи: ретроспектива, інноватика». Семінар проходив на науково-методичній базі кафедри педагогіки згаданого університету з активною участю представників нашого навчального закладу. Наукове зібрання було приурочене 100-річчю Всеукраїнського науково-педагогічному журналу «Рідна школа».

До організаційного комітету науково-методичного заходу увійшли провідні науковці університету-господаря: декан педагогічного факультету, професор Тарас Олефіренко, завідувач кафедри педагогіки, професор Наталія Дем’яненко, доцент кафедри педагогіки Наталія Висідалко, а також головний редактор Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа» Анжеліна Пугач. З вітальним словом до учасників онлайн-семінару звернулися декан педагогічного факультету Тарас Олефіренко і головний редактор журналу «Рідна школа» Анжеліна Пугач.

Тематику наукового онлайн-зібрання висвітлювали дослідники трьох категорій: досвідчені науковці-аналітики з науковими ступенями та вченими званнями, молоді науковці-аспіранти та юні науковці-студенти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка..

Основну теоретико-аналітичну роботу здійснили науково-педагогічні працівники цих двох закладів вищої освіти. Фундаментальну проблему «Історія педагогіки як методологія сучасного педагогічного знання» висвітлила один із організаторів онлайн-семінару, професор Наталія Дем’яненко. Ще один представник Оргкомітету семінару, головний редактор Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа» Анжеліна Пугач виступила з доповіддю «100 років педагогічного поступу «Рідної школи».


Закономірно, що основний масив науково-методичного матеріалу, оприлюдненого на онлайн-семінарі,  був підготовлений науковцями НПУ імені М.П. Драгоманова. Професор кафедри педагогіки Анатолій Булда зупинився на проблематиці «Професійно-педагогічна підготовка студентів у процесі вивчення основ педагогічної творчості і майстерності», а його колега, доцент Наталія Висідалко виясняла «Психологічний супровід професійного становлення педагога». «Індивідуальний освітній простір як складова інноваційних трансформацій у сучасній освіті» привернули увагу доцента Ванди Вишківської, а її колега Олександра Войналович характеризувала «Історичний матеріал як засіб формування пізнавального інтересу до вивчення математики».

Звернулися науковці і до специфічних методико-педагогічних проблем: «Підготовка майбутнього івент-педагога до організації самостійної роботи» (доцент Ірина Дубровіна) і «Гейміфікація як інноваційний інструмент підвищення ефективності навчання студентів» (доцент Любов Іванова). Історико-педагогічій тематиці віддала перевагу доцент Ірина Кравченко, яка озвучила тему «Персоналії в розвитку педагогіки вищої школи», а доцент Вікторія Смікал вивчає «Тенденції розвитку неформальної освіти дорослих на початку ХХІ століття». Цікаву за науковим інтересом та оригінальну за методологічним підходом тему «Ретроспективний аналіз окремих фрагментів листа В.О. Сухомлинського до М.С. Хрущова (кінець 50-их – початок 60-их років ХХ століття)» 2подарував» часникам онлайн-семінару професор Іван Шкурко. Завідувач кафедри практичної психології, професор Олександр Митник аналізує об’ємну науково-методичну проблему «Психолого-педагогічні основи становлення соціально-успішного фахівця у процесі навчання».

Конкретно і цікаво спеціалізовану проблематику «Лексико-семантичний алгоритм моделювання опису змін у формуванні поняттєво-термінологічної системи вітчизняної теорії виховання (ІХ–ХХІ ст..)» висвітлює доцент Світлана Кушнірук. Старший викладач кафедри педагогіки Наталія Лещенко характеризує «Адаптивні технології навчання у контексті сучасних освітніх інновацій». «Особливості формування професійних компетентностей викладача закладу вищої освіти» виясняє доцент Олександра Питлюк-Смеречинська, а її колега, старший викладас Анжеліка Ремньова – «Особливості реалізації педагогіки партнерства в умовах дистанційного навчання». Доцент Оксана Тепла та її юна колега, студентка бакалаврату Олена Налапкіна характеризують «Вплив дозвіллєвих програм на формування лідерських якостей підлітків». Молодого науковця кафедри педагогіки Юлію Силенко привабила тема «Парадигма перевернутого навчання як можливості практичної реалізації віртуальних і фізичних освітніх ресурсів».

Юні науковці, здобувачі вищої освіти – студенти і магістранти – спрямували свої наукові розвідки в царину конкретних теоретичних і практичних проблем педагогічної освіти. Закономірно, що насамперед їх зацікавила діяльність педагога в специфічних умовах сьогодення. Про це засвідчило дослідження магістрантки Ірини Бережної «Педагогічний дизайн у неформальній дистанційній освіті дорослого населення» та студентки бакалаврату Ангеліни Вареник на тему «Організація учнівського дозвілля в умовах пандемії». Проблематиці дозвілля учнівської та студентської молоді присвятили свої наукові пошуки й інші юні дослідники: Юлія Берегова і Катерина Скомська («Переваги ігрового дозвілля»), Дмитро Кривда («Дозвілля старших підлітків як педагогічна проблема»), Юлія Петровська («Планування дозвіллєвої роботи з сім’ями у центрах дозвілля») і Яна Сівченко («Досвід культурно-дозвіллєвої практики в малих містах (на прикладі м. Жашкова Черкаської області)», а також Анастасія Єгорова у близькій до цієї тематики розвідці «Ігрові форми роботи в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку».

Оригінальну тему «Казкотерапія в роботі івент-педагога як засіб формування особистості дитини» розробляє Катерина Дерда. Тандем юних науковців у складі Софії Кожен і Мілани Шульги висвітлює такий важливий науково-методичний феномен як «Педагогіка партнерства у вищій освіті». До проблематики педагогічного досвіду звертається Едіта Говоруха: це вона здійснює у розвідці «Творче музикування з дітьми: європейський досвід в Україні». Серйозну за теоретико-методичним навантаженням тему «Психолого-педагогічні умови розвитку соціальної сфери особистості практичного психолога у процесі навчання запропонувала магістрантка Ірина Тарасова.

Актуальні питання сучасної педагогічної науки і практики розробляли науково-педагогічні працівники нашої академії: «Самостійна робота як засіб реалізації інноваційних процесів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів» (доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера), «Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх учителів біології та основ здоров’я» (асистент кафедри біології, екології та методик їх навчання Антоніна Гура). Активно працювали наші аспіранти, які висвітлили низку важливих науково-педагогічних проблем. Зокрема, Ірина Борак звернулася «До проблеми інноватизації освітніх ретротехнологій та новацій сучасного освітнього простору»; Анастасія Жданкіна висвітлювала специфічну методичну проблематику « Проблема відбору методів і технологій патріотичного виховання засобами кобзарства в закладах загальної середньої освіти»; науковим інтересом Тетяни Мозгової стала «Інтеграція дітей з особливими потребами у колектив здорових однолітків в ігровій діяльності»; Оксана Солтис характеризувала «Професійну підготовку майбутніх вихователів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій в роботі з дітьми перед шкільного віку»; увагу Олександра Зізи привернула «Специфіка формування художньо-естетичної компетентності у професійній підготовці учителів музичного мистецтва». До методично і практично важливого питання звернулися представниця нашого бакалаврату Аліна Прядун – вона характеризувала «Формування екологічної грамотності на уроках біології».

Брали участь в онлайн-семінарі  фахівці інших  наукових та освітніх інституцій. Насамперед, доктор педагогічних наук, член-кореспондент  Національної академії педагогічних наук України, професор Алла Бойко, яка здійснила аналіз фундаментальної проблеми «Концептуалізація ідеї педагогічної україністики». Науковець Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» Жанна Шевченко  зацікавилася проблемою «Інноваційні технології у практичній підготовці соціальних працівників: польський досвід», а заступник директора з науково-методичної роботи, керівник Центру дистанційного навчання Приватної школи «Афіни» (м. Київ) Тетяна Швець запропонувала оригінальну в теоретичному і методичному аспектах тему – «Тьюторський супровід розвитку навичок  4К: креативність, критичне мислення, комунікація, командна праця».

За матеріалами наукового онлайн-семінару «Освітні системи: ретроспектива, інноватика. (До 100-річчя Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа»)» опубліковано однойменний електронний збірник наукових праць, в основу яких лягли тези виступів учасників цього науково-методичного зібрання.

 
Анонси
Галерея
4
44
На даний момент 626 гостей на сайті