Пошук
Головне меню

ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІОГРАФІЇ ВОЛИНІ

Львівське видавництво «Місіонер» опублікувало Збірник наукових праць «Волинь ХХ століття в українській і польській історіографії». Видання опубліковане за редакцією доктора історичних наук, професора Генріха Стронського та за сприяння Фундації «Допомога полякам на Сході». У книзі подано статті українських і польських учених, в основному, істориків, філософів, культурологів, які розкривають різні аспекти досліджень соціальних, економічних і політичних процесів на Волині упродовж ХХ  століття. Значну частину змісту видання становлять матеріали, оприлюднені на Міжнародній науковій конференції «Волинь в українській, польській і світовій історіографії», що проходила у вересні 2018 року в Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка.

Автор вступного слова Збірника і його науковий редактор професор Генріх Стронський зазначає, що Волинський регіон відігравав і відіграє важливу і навіть особливу роль в історичному поступі України. Одна із його історичних особливостей: упродовж багатьох століть змінювалися межі Волині та її державна приналежність. Волинь перебувала у складі Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої (Польщі), Російської імперії та СРСР. Географічна особливість: Волинь охоплює південні райони нинішніх Волинської та Рівненської, поденно-західні райони Житомирської, північно-західну смугу Хмельницької та північні райони Тернопільської і Львівської областей. За період ХХ століття Волинь стала частиною театру двох світових воєн, революційних потрясінь на початку і на завершенні його, наслідком чого стали кардинальні зміни у всіх сферах суспільного життя. Варто не забувати, що Волинь віддавна була багатонаціональною і поліетнічною, що впливало на формування міжнаціональних відносин, на її культурно-цивілізаційний та релігійно-конфесійний образ.

Розгортання історично-наукових досліджень, що насамперед обумовлене політичною й адміністративною децентралізацією, утвердженням свободи наукової думки та розвитком інституціально-організаційних можливостей наукового пошуку, повною мірою стосується і Волині, до якої з кожним роком зростає увага та зусилля науковців – представників комплексу фундаментальних наук: гуманітарних, соціальних, природничих. Підтвердженням цього стало проведення низки тематичних науково-теоретичних і науково-практичних форумів, публікація документальних матеріалів, монографічних і дисертаційних досліджень, серії профільно-спрямованих наукових статей. Представлені у науковому збірнику матеріали надають змогу ознайомитися з найважливішими напрацюваннями українських і польських науковців-дослідників у царині волинезнавства, конкретизованого хронологічними рамками ХХ століття.

У Збірнику 17 авторів опублікували 16 наукових статей, де оприлюднені   результати їх аналітичних досліджень за тематичним напрямком «Волинь ХХ століття в українській і польській історіографії». Серед авторів наукового видання – науковці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктори історичних наук, професори Оксана Каліщук і Микола Кучерепа, доктор філософських наук, професор Юлія Ємельянова. Житомирський державний університет представляє доктор історичних наук, професор Ольга Білобровець; Рівненський державний гуманітарний університет  – доктор історичних наук, професор Руслана Давидюк, кандидати історичних наук, доценти Степан Синяк і Володимир Старжець; Національний університет «Острозька академія» – доктор історичних наук, професор Володимир Трофимович і кандидат історичних наук, доцент Андрій Смирнов; Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдочного – кандидат історичних наук, доцент Лілія Трофимович. Публікують свої дослідження представники інших наукових інституцій – кандидат історичних наук, науковець Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига та доктор історичних наук, професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Дем’янюк. Запропонували свої аналітичні роботи і науково-педагогічні працівники Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка – доктор історичних наук, професор Ірина Скакальська та кандидат історичних наук, доцент кафедри Галина Сеньківська. Польська історична наука представлена у Збірнику іменами доктора мистецтвознавства Малгожати Корпая (Вища державна професійна школа у Нисі), доктора археології та музеєзнавства Анни Лебет­–Мінаковської (Національний музей у Кракові) і доктора габілітованого історії архітектури Якуба Левіцкі (Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві).

 
Анонси
Галерея
40
4040
На даний момент 475 гостей на сайті