Пошук

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)) 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька))

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Практичний курс англійської мови (рівень А1)
 2. Практичний курс англійської мови (рівень В1)
 3. Практичний курс польської мови (рівень А1)
 4. Інформаційні технології у навчанні німецької мови
 5. Практичний курс англійської мови (рівень А1+)
 6. Практичний курс англійської мови (рівень В1+)
 7. Німецька мова для медіа-грамотності
 8. Практичний курс польської мови (рівень А1+)
 9. Практична фонетика англійської мови
 10. Практична фонетика польської мови
 11. Німецька пунктуація
 12. Практичний курс англійської мови (рівень А2)
 13. Практичний курс англійської мови (рівень В2)
 14. Практикум мовного спілкування (німецька мова)
 15. Практичний курс польської мови (рівень А2)
 16. Практична граматика англійської мови (морфологія)
 17. Особливі випадки граматики сучасної німецької мови
 18. Практична граматика польської мови (морфологія)
 19. Історія німецької мови
 20. Практичний курс англійської мови (рівень А2+)
 21. Практичний курс англійської мови (рівень В2+)
 22. Дистанційні технології на уроці німецької мови
 23. Практичний курс польської мови (рівень А2+)
 24. Практична граматика англійської мови (синтаксис)
 25. Аналітичне читання (німецька мова)
 26. Практична граматика польської мови (синтаксис)
 27. Теоретична фонетика німецької мови
 28. Практичний курс англійської мови (рівень В1)
 29. Практикум із професійної комунікації (німецька мова)
 30. Сучасна лінгводидактика німецької мови
 31. Практичний курс польської мови (рівень В1)
 32. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 33. Теоретична граматика німецької мови
 34. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 35. Практичний курс англійської мови (рівень В1+)
 36. Ділова німецькомовна комунікація
 37. Практикум зі стилістики німецької мови
 38. Ділова англомовна комунікація
 39. Стилістика польської мови
 40. Сучасна німецька література
 41. Мова і міжкультурна комунікація
 42. Стилістика німецької мови
 43. Лексикологія німецької мови
 44. Література англомовних країн
 45. Інноваційні тенденції у навчанні німецької мови в контексті євроінтеграції
 46. Контрастивна граматика німецької та української мов
 47. Сучасні аспекти навчання німецької мови в ЗДО
 48. Актуальні питання навчання німецької мови в умовах НУШ
 49. Використання моделі змішаного навчання у вивченні німецької мови у ЗЗСО
 50. Використання діджитальних технологій на уроках німецької мови
 51. Мовленнєві стратегії в кінематографі (німецька мова)
 52. Лексичні та фразеологічні інновації сучасної англійської мови

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 48  (по 4 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати – 12 навчальних дисциплін):

ІІ курс (1 дисципліна  у І семестрі,  2 дисципліни у ІІ семестрі);

ІІІ курс (по 2 дисципліни у І та ІІ семестрах);

ІV курс (2 дисципліни у І семестрі, 3 дисципліни у ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
Пам"ятник Т.Г.Шевченку біля корпусу№1
ПамПам
На даний момент 319 гостей на сайті