Пошук

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) 2022-2023 н.р.

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Спеціальні історичні дисципліни

2. Історична географія

3. Історичне краєзнавство

4. Екскурсознавство

5. Туристичне краєзнавство

6. Музеєзнавство

7. Етика та естетика

8. Джерелознавство історії України

9. Історична етнологія України

10. Генеалогія

11. Історія релігії

12. Історія Кременеччини

13. Політична історія України середини ХХ ст.‒ поч. ХХІ ст.

14. Елітознавство

15. Історія науки

16. Національні меншини України між світовими війнами

17. Проблеми суспільних трансформацій у країнах Центральної і Східної Європи

18. Історія радянського суспільства

19. Військово-політична історія ранньомодерної Європи

20. Методологія історії

21. Дистанційно-професійна комунікація вчителя історії

22. Психолого-педагогічна робота з обдарованими дітьми

23. Основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

24. Педагогіка сімейного виховання

25. Технології роботи гувернера

26. Ведення професійних документів у ЗЗСО

27. Психологія булінгу та віктимної поведінки

28. Підготовка до роботи в НУШ

29. Психологія мотивацій та емоцій

30. Етика комунікації в педагогічній діяльності

31. Основи педагогічної творчості

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу

професійної підготовки – 48 (по 4 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати – 12

навчальних дисциплін):

- ІІ курс (1 дисципліна у І семестрі, 2 дисципліни у ІІ семестрі);

- ІІІ курс (по 2 дисципліни у І та ІІ семестрах);

- ІV курс (2 дисципліни у І семестрі, 3 дисципліни у ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
9
99
На даний момент 180 гостей на сайті