Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти,
 2. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми,
 3. Інноваційні технології НУШ в роботі з дошкільниками,
 4. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей,
 5. Корекційно-оздоровча робота з дітьми,
 6. Технології вивчення і діагностики особистості дошкільника,
 7. Етнопедагогіка дошкільна,
 8. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції,
 9. Педагогічна етика,
 10. Інноваційні технології навчання іноземної мови в ЗДО,
 11. Психолого-педагогічний тренінг,
 12. Імідж сучасного педагога,
 13. Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти,
 14. Планування та організація  освітнього процесу в ЗДО;

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
14
1414
На даний момент 229 гостей на сайті