Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і література) 2022-2023 н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і література)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова англомовна комунікація
 2. Ділова німецькомовна комунікація
 3. Основи англомовного академічного письма
 4. Основи німецькомовного академічного письма
 5. Практичний курс польської мови
 6. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)
 7. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)
 8. Основи когнітивної лінгвістики
 9. Інновації у словниковому складі англійської мови
 10. Інновації у словниковому складі німецької мови
 11. Вступ до жанрології
 12. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
 13. Контрастивна граматика англійської та української мов
 14. Контрастивна граматика німецької та української мов
 15. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 16. Польський політичний та медійний дискурс
 17. Сучасна польська література
 18. Особливості польського менталітету
 19. Сучасне польське мистецтво
 20. Сучасна англомовна література
 21. Сучасна німецькомовна література
 22. Порівняльна типологія англійської та української мов
 23. Порівняльна типологія німецької та української мов
 24. Контрастивна стилістика англійської та української мов
 25. Контрастивна стилістика німецької та української мов
 26. Комунікативна лінгвістика
 27. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 28. Порівняльна лексикологія німецької та української мов
 29. Польсько-українські культурні зв'язки
 30. Видатні поляки світу
 31. Роль та місце польської культури в контексті світової
 32. Стилістика англійської мови
 33. Стилістика німецької мови
 34. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 35. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 36. Лексикологія англійської мови
 37. Лексикологія німецької мови
 38. Історія англійської мови
 39. Історія німецької мови
 40. Теоретична граматика англійської мови
 41. Теоретична граматика німецької мови
 42. Теоретична фонетика англійської мови
 43. Теоретична фонетика німецької мови

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
40
4040
На даний момент 192 гостей на сайті