Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і література) 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і література)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова англомовна комунікація
 2. Ділова німецькомовна комунікація
 3. Основи англомовного академічного письма
 4. Основи німецькомовного академічного письма
 5. Практичний курс польської мови
 6. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)
 7. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)
 8. Основи когнітивної лінгвістики
 9. Інновації у словниковому складі німецької мови
 10. Інновації у словниковому складі англійської мови
 11. Вступ до жанрології
 12. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 13. Контрастивна граматика німецької та української мов
 14. Контрастивна граматика англійської та української мов
 15. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 16. Польський політичний та медійний дискурс
 17. Сучасна польська література
 18. Особливості польського менталітету
 19. Сучасне польське мистецтво
 20. Сучасна англомовна література
 21. Сучасна німецькомовна література
 22. Порівняльна типологія німецької та української мов
 23. Порівняльна типологія англійської та української мов
 24. Контрастивна стилістика німецької та української мов
 25. Контрастивна стилістика англійської та української мов
 26. Комунікативна лінгвістика
 27. Порівняльна лексикологія німецької та української мов
 28. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 29. Польсько-українські культурні зв'язки
 30. Видатні поляки світу
 31. Роль та місце польської культури в контексті світової
 32. Стилістика англійської мови
 33. Стилістика німецької мови
 34. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 35. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 36. Лексикологія англійської мови
 37. Лексикологія німецької мови
 38. Історія англійської мови
 39. Історія німецької мови
 40. Теоретична граматика англійської мови
 41. Теоретична граматика німецької мови
 42. Теоретична фонетика англійської мови
 43. Теоретична фонетика німецької мови

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
15
1515
На даний момент 244 гостей на сайті