Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Практична психологія 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Практична психологія

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти
 2. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
 3. Інноваційні технології НУШ в роботі з дошкільниками
 4. Етнопедагогіка дошкільна
 5. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 6. Педагогічна етика
 7. Наукові комунікації іноземною мовою
 8. Імідж сучасного педагога
 9. Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти
 10. Моніторинг якості дошкільної освіти
 11. Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини
 12. Технології формування стресостійкості у майбутніх педагогів
 13. Психологія професійної самореалізації
 14. Психологія дитячого колективу
 15. Основи теорії гендеру
 16. Основи патопсихології та психотерапії
 17. Арт-терапія у роботі з дітьми
 18. Психологія особистості
 19. Організація психологічної підтримки сім’ї
 20. Психологія девіантної поведінки
 21. Диференційна психологія
 22. Психологія булінгу та віктимної поведінки
 23. Основи конфліктології

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
62
6262
На даний момент 246 гостей на сайті