Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література) 2022-2023н.р.

Каталог вибіркових дисциплін на 2022-2023н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література, історія)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Світова поезія і драматургія.

2. Постколоніальні студії в літературознавстві.

3. Функційно-семантична категорія неозначеності в СУЛМ.

4. Інноваційні технології навчання світової літератури.

5. В’язнично-таборова тематика у літературі: компаративний аспект.

6. Культуромовна підготовка вчителя української мови і літератури.

7. Література української еміграції.

8. Актуальні проблеми історії української літератури.

9. Актуальні питання української орфографії та пунктуації.

10. Актуальні питання української ономастики.

11. Основи комунікативної лінгвістики.

12. Динамічні процеси в мовній структурі.

13. Теоретичні основи функційного синтаксису.

14. Історія Волині.

15. Історія релігії та церкви в Україні.

16. Методика дистанційного навчання історії.

17. Українсько-польські відносини в ХХ столітті.

18. Військова історія.

19. Краєзнавчі студії: дослідження і навчання.

20. Історія Волині

21. Краєзнавчі студії: дослідження і навчання

22. Історія релігії та церкви в Україні

23. Методика дистанційного навчання історії

24. Українсько-польські відносини у ХХ ст..

25. Військова історія

26. Західнослов'янські літератури ХХ ст. (польська, чеська, словацька)

27. Модернізм, авангардизм, постмодернізм: теоретичний дискурс, питання історії

28. Актуальні питання жанрово-родової організації ліричного твору

29 .Компетентнісний підхід до навчання української мови і літератури

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4 кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати 5 навчальних дисциплін):

- І курс ( 1 дисципліна у І семестрі, 2 дисципліни у ІІ семестрі);

- ІІ курс ( 2 дисципліни у ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
5
55
На даний момент 231 гостей на сайті