Пошук

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки

 1. Академічна доброчесність
 2. Академічна риторика
 3. Актуальні проблеми в галузі загальної педагогіки, порівняльної педагогіки та історії педагогіки
 4. Актуальні проблеми філософії науки
 5. Англійська мова для медіа-грамотності
 6. Валеологія харчування
 7. Видатні поляки світу
 8. Виховні та дидактичні концепції в історичному вимірі
 9. Дидактика вищої школи
 10. Ділова англомовна комунікація
 11. Екологічний стиль життя
 12. Збереження біорізноманіття України
 13. Здорове життя
 14. Інноваційні технології викладання іноземної мови
 15. Інновації у словниковому складі англійської мови
 16. Історіографія та джерелознавство
 17. Історія вищої школи
 18. Історія світових цивілізацій
 19. Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України
 20. Краєзнавчі студії
 21. Країнознавство англомовних країн
 22. Кременець у контексті польської культури
 23. Методика організації історико-педагогічних досліджень
 24. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
 25. Методологічні підходи до організації історико-педагогічного та порівняльно-педагогічного дослідження
 26. Нормативно-правові документи щодо оформлення наукових досліджень
 27. Освіта для сталого розвитку
 28. Основи англомовного академічного письма
 29. Основи дослідницької діяльності в архівних установах
 30. Основи медичних знань та домедичної допомоги
 31. Особливості польського менталітету
 32. Охорона праці в освіті
 33. Педагогічна культура викладача вищої школи
 34. Педагогічна персоналія в історико-педагогічному дослідженні
 35. Педагогічна творчість викладача закладу вищої освіти
 36. Політичні студії
 37. Польсько-українські культурні зв'язки
 38. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 39. Практичний курс польської мови
 40. Природо-заповідний фонд України
 41. Проектна технологія в освітній діяльності
 42. Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО
 43. Роль та місце польської культури в контексті світової
 44. Сучасна англомовна література
 45. Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технологій та управління науковими проектами
 46. Сучасне польське мистецтво
 47. Технології формування комунікативної компетентності здобувачів освіти
 48. Українська музична спадщина: нові відкриття
 49. Google Workspace для організації дистанційного навчання
 50. STEАM-освіта

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни спеціальної складової – 15 (по 4 кредити ЄКТС на три дисципліни, та 3 кредити ЄКТС з однієї дисципліни, обрати 4  навчальні дисципліни):

І курс (2 дисципліни у  ІІ семестрі);

ІІ курс (2 дисципліни у  І семестрі).

 
Анонси
Галерея
foto 11
foto 11foto 11
На даний момент 310 гостей на сайті