Пошук
Головне меню

ПОШУК ІННОВАЦІЙ СТАЄ ТРАДИЦІЄЮ

Універсальна ознака сучасного науково-педагогічного процесу – постійний пошук інноваційних підходів, методів і форм підготовки фахівців  відповідних профілів, здатних ефективно працювати в складних умовах сьогоднішнього соціуму. Складається позитивна антиномія: інноваційність пов’язується з традиційністю. Саме в такому контексті цікавим, корисним і своєчасним було проведення науковцями нашого навчального закладу воркшопу за темою «Сучасні методики і технології навчання англійської мови для викладачів кафедри іноземних мов і методик їх навчання Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка». Методичний захід  організував, а також виступив його модератором доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов і методик їх навчання, професор  Денис  Чик, який у грудні минулого року отримав персональний грант від Гете-Інституту (програма Mobility Grants and Individual Project Grants “House of Europe” 2021/2022). Окрім цього, за фінансової підтримки House of Europe у рамках реалізації персонального гранту він пройшов навчання на 12-тижневому онлайн-курсі «TESOL: Language Teaching Methodology» на платформі FutureLearn, який сертифікований саме для післядипломної освіти.

Цей курс дозволив нашому науковцю ознайомитися з новітніми практиками та принципами викладання англійської мови для іноземців, що були представлені одним із кращих британських університетів – університетом Бірмінгема (за даними QS World University Rankings цей заклад вищої освіти обіймає 36 місце у топ 50-ти університетів світу в галузі освіти). Закономірно, що згідно із принципами та потребами науково-педагогічного процесу, який перебуває у режимі постійного вдосконалення, професор Денис Чик прийшов до висновку щодо необхідності транслювати інформацію про новітні методичні ідеї, підходи та форми роботи фахівців іноземної філології своїм колегам по кафедрі. З цією метою було організовано відповідний тематичний воркшоп.


Учасники такого онлайн-заходу долучилися до розмови про актуальні та ефективні стратегії та методики навчання англійської мови для носіїв інших мов. Спершу йшлося про специфіку TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) як комбінацію традиційних English as a Foreign Language і English as a Second Language та структуру онлайн курсу. Оскільки онлайн-курс «TESOL: Language Teaching Methodology» є мікрокваліфікаційним курсом, явищем новим для освітнього простору України, модератор воркшопу зупинився на феномені мікрокваліфікацій як інструменті підтримки підвищення кваліфікації та перенавчання у відповідь на перетворення, які відбуваються на ринку праці, а також забезпечують актуальність спеціалізованого та гнучкого процесу навчання, а також поетапного оцінювання та сертифікації навичок. Було наголошено, що відповідно до останнього травневого звіту Європейського фонду освіти, відправною точкою для впровадження мікрокваліфікацій є оптимальне використання принципів ЄС для розробки та видачі посвідчень щодо отримання особою мікрокваліфікацій. Мікрокваліфікації є цілковито новим поняттям для вищої школи України, яке вже застосовується стейкхолдерами як новий спосіб розуміння нинішньої практики здобуття знань, стажування і перекваліфікації. Важливо, що професор Денис Чик зупинився і на ключових питаннях дискусії, що проходить в науково-освітніх інституціях країн Європейського Союзу стосовно співвідношення мікрокваліфікаційних курсів і традиційних освітніх програм в університетах.

Під час воркшопу відбулася дискусія стосовно того, що означає передовий досвід у контексті викладання англійської мови в ХХІ столітті, де англійська мова є міжнародною мовою. Зокрема, найбільше дискусій викликали сучасні альтернативні підходи до викладання англійської мови, зокрема підхід Dogme, який передбачає супротив комерціалізації курсів іноземних мов. Власні думки та ідеї щодо дискусійної проблематики висловили завідувач кафедри, доцент Наталія Воронцова, члени кафедри, доценти Тетяна Семегин, Надія Яценюк і Василь Кучер, кандидати наук Тетяна Долга і Наталія Янусь та їх колеги.

Учасників воркшопу було повідомлено, що відповідно до умов виконання гранту невдовзі вийдуть друком методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти з сучасних методів та технологій навчання англійської мови, які покликані стати своєрідним орієнтиром для майбутніх вчителів іноземних мов і показати сучасну перспективу методики навчання англійської мови (як у синхронії, так і в діахронії). Рецензентами методичних рекомендацій є доктор педагогічних наук, завідувач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету, професор Наталія Теличко і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики їх навчання Кременецької  гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, доцент Інна Клак.

Учасники онлайн-зібрання науковців-фахівців іноземної філології висловили впевненість, що цей воркшоп стане першим у процесах постійного обміну досвідом, набутого викладачами, зокрема і в результаті проходження відповідних грантових програм за фінансової підтримки ЄС, що дозволить вдосконалити вже набуті навички викладання через безпосереднє знайомство з кращими європейськими методиками та стратегіями.

 
Анонси
Галерея
57
5757
На даний момент 615 гостей на сайті