Пошук
Головне меню

LITTERIS ET ARTIBUS РОЗШИРЮЄ ГОРИЗОНТИ

Вже всьоме молоді науковці Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка  зібралися на свою традиційну щорічну науково-практичну конференцію «Litteris et artibus: нові горизонти». Учасників наукового дійства вітали проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Микола Курач, голова Ради молодих науковців, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання Олена Тригуба, голова Студентського наукового товариства Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Наталія Лясківська.

На пленарному засіданні молодіжного наукового форуму, яке проходило в режимі Zoom-конференції, прозвучали наукові доповіді молодих аналітиків-дослідників – представників різних науково-освітніх установ нашого краю. Зокрема, молодший науковий співробітник Національного природного парку «Кременецькі гори» Ірина Довганюк, у співавторстві з кандидатом економічних наук, директором НПП Миколою Штогрином, підготувала доповідь «Фауна Carabidae дубово-грабових лісів Національного природного парку «Кременецькі гори». Студентка Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського Софія Швалюк темою доповіді обрала «Просопографічний портрет родини Річинських» (науковий керівник – кандидат медичних наук, директор Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського Петро Мазур). «Оцінка фізичного розвитку здобувачів освіти» стала об’єктом дослідження магістранта спеціальності «Фізична культура» нашої академії Анатолія Зайця. Його пошуково-аналітичні зусилля спрямовував кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання  Володимир Банах. Про «Агресивну поведінку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, яка переростає в боулінг» говорив кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи Андрій Заблоцький. Магістрантка спеціальності «Біологія та здоров’я людини» Вікторія Мацидін охарактеризувала «Природно-заповідний фонд Кременеччини» (науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання Олена Тригуба). «Проектно-технологічна діяльність як засіб творчого та інтелектуального розвитку учнів» стала темою доповіді майбутнього вчителя трудового навчання та технологій Максима Разумея (його науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Марія Олексюк).

На засіданні педагогічної секції функції модератора виконувала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти Оксана Швець. Магістрантка Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Марія Дячук дала «Характеристику рівнів пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку в закладах дошкільної освіти», а її колега із Рівненського державного гуманітарного університету Марія Ромашук визначала «Критерії та показники розвитку творчих здібностей учнів початкової школи на уроках української мови засобами групової діяльності». Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти нашої академії Оксана Швець оприлюднила тему «Розвиток творчих здібностей в молодших школярів: інноваційний аспект». Наша магістрантка Романа Комаревич під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, завідувачки кафедри педагогіки, дошкільної і початкової освіти, доцента Тетяни Фасолько, дала характеристику процесу «Виховання творчої особистості дитини старшого дошкільного віку засобами ТРВЗ». «Інноваційні підходи до виховання студентської молоді» склали зміст виступу начальника організаційно-виховного відділу академії Сергія Колісецького. Авторський тандем наших молодих науковців у складі Віталія Більчука та Ілони Малиновської досліджував особливості «Підготовки вчителя до організації та проведення гуртків в сучасних  умовах». Магістрантку спеціальності «Дошкільна освіта» Марію Олійник зацікавила «Театралізована гра як засіб розвитку образного мовлення дітей передшкільного віку», а її колегу Олесю Остапчук – «Особливості розвитку наукової школи А. М. Богуш в умовах сьогодення». Проблематику дошкільної освіти висвітлювали магістрантка Іванна Ткачук («Форми професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти з використанням здоров’язберігальних технологій») та студентка цієї ж спеціальності Наталія Ковальчук («Проблема розвитку самостійності, як однієї із базових якостей особистості дитини передшкільного віку»). Їх колега Ірина Поліщук інформувала про «Формування навичок ассертивної поведінки у дітей старшого дошкільного віку».

На студійному засіданні технологічної секції (модератор – старший викладач кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики Дмитро Клак), як і належить, першими до виступів були запрошені учасники конференнції з інших закладів вищої освіти. Кандидат педагогічних наук, доцент Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Юлія Постой доповідала «Про деякі види відновлюваних джерел енергії», а студентка цього вищого навчального закладу Вікторія Мигуля – про «Перспективи виробництва «зеленого» водню» (її науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент цього університету Вадим Гулевський). Продовжила «енергетичну» тематику магістрантка Анастасія Чепак доповіддю «Використання низькопотенційної енергії для виробництва електричної та теплової енергії», яку вона підготувала під науковим керівництвом кандидата технічних, доцента Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Юлії Постой. Наш аспірант Валерій Фещук під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Миколи Курача висвітлював «Особливості оцінювання творчих учнівських проєктів в умовах Нової Української Школи». «Форми і методи підготовки зі спеціалізації «Деревообробка» у 10-11 класах» характеризував магістрант Вадим Мельничук (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Степан Шабага), а студентка Ольга Мельничук розкривала «Суть мобільного навчання та його розвиток в освіті» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та методики навчання інформатики Олена Фурман). Майбутній вчитель трудового навчання і технологій Юрій Олексюк під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, декана гуманітарно-технологічного факультету, доцента Олександра Омельчука висвітлював «Особливості використання ігрових технологій в процесі творчого розвитку учнів на уроках трудового навчання». Доповненням і продовженням цієї проблематики стала доповідь студентки цієї ж спеціальності Світлани Татарин, яка під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Марії Олексюк досліджувала процес «Формування творчої особистості учня за допомогою техніки художнього розпису вовною на уроках трудового навчання». Актуальну тему для доповіді обрала наша магістрантка Оксана Ящук – вона аналізувала «Переваги та недоліки використання технологій віртуальної і доповненої реальності в освітньому процесі» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового навчання і технологій Віталій Цісарук). Процес «Формування  загальнокультурних компетентностей учнів у процесі проєктної діяльності» характеризував наш аспірант Павло Гуменюк, а магістрант Дмитро Мисик здійснив «Аналіз впровадження технологій обробки деревини ручними електроінструментами у закладах загальної середньої освіти». Якщо магістрантка Анастасія Пачковська зосередилася на модерній темі «Роль цифрової компетентності в сучасній освіті», то її колега Назарій Січкун залишився вірним традиційній проблематиці – «Умови розвитку художньо-творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання». Такій же класичній та популярній тематиці – вишивці як давньому національному декоративно-прикладному мистецтву – приділили увагу завтрашні вчителі трудового навчання і технологій Руслана Кулиба і Наталія Ярмусь («Особливості процесу проєктування та виготовлення виробів інтер’єрного призначення за допомогою технології вишивки») і Тетяна Носаровська («Методика навчання учнів технології «Вишивка бісером»).

Засідання секції біології та екології проходило під керівництвом модератора, кандидата сільсько-господарських наук, старшого викладача кафедри біології, екології та методик їх викладання Олександра Бондара. Першим до уваги членів секції було запропоноване колективне дослідження нашого фахівця, доцента Олени Тригуби та представників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка аспіранта Андрія Дзендзеля та магістранта Арсена Тимківа – науково-дослідницьке «тріо» вивчало процес «Накопичення вуглеводів у плодах помідора їстівного (Lycopersicon esculentum mill.) за впливу технології вирощування з використанням органо-мінерального добрива». Закономірно, що в цій секції сказали своє слово наукові працівники Національного парку «Кременецькі гори»: кандидат економічних наук, директор НПП Микола Штогрин і начальник науково-дослідного відділу Андрій Штогун запропонували тему «Відтворення корінних насаджень національного природного парку «Кременецькі гори»: стан, проблеми та шляхи удосконалення». Про «Екологічні проблеми Львівської області» доповідала учасникам засідання наша студентка, майбутній учитель біології та екології Людмила Кремпович (науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання Олександр Бондар). «Особливості харчових звичок в учнів закладів загальної середньої освіти» аналізувала магістрантка спеціальності «Біологія та здоров’я людини» Олеся Остапчук (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Ольга Дух), а «Особливості організації дослідницької діяльності старшокласників під час реалізації навчальних проєктів з біології» досліджувала магістрантка цієї ж спеціальності Іванна Шимко (науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології, екології та методик їх навчання Оксана Гурська).

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання Олена Тригуба керувала студійним засіданням секції фізичної культури та історії. Право розпочати дискусію надали гостям конференції: першою слово отримала студентка історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Софія Сивук, яка розкрила «Образ Олександра І за матеріалами мемуарів графині Софії Шуазель-Гуф’є». Студентка нашої академії Валентина Лясковська під науковим керівництвом доктора історичних наук, завідувачки кафедри історії та методики її навчання, професора Ірини Скакальської підготувала наукове повідомлення «Постать Івана Огієнка на тлі епохи в контексті сучасної освіти і науки». Науковці кафедри теорії та методики фізичного виховання Василь Довгаль і Андрій Саєнко під науковим керівництвом кандидата наук з фізичного виховання та спорту, завідувача цієї кафедри, доцента Віктора Голуба оприлюднили результати дослідження «Вплив ігрового методу на моральні якості та фізичні здібності дітей 14 років, котрі займаються футболом». Члени цієї ж кафедри, старший викладач Василь Довгаль, викладач Сергій Сиротюк і студентка спеціальності «Фізична культура» Надія Леснікова доповіли про вивчення ними інноваційної проблематики «Стретчинг у навчально-тренувальному процесі юних футболістів». Про «Елементи воєнного дискурсу на уроках української літератури в закладах загальної середньої освіти» доповідав магістрант Юрій Пайкош (науковий керівник – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української мови і літератури та методик їх навчання, доцент Роман Дубровський).

Матеріали науково-практичної конференції «Litteris et artibus: нові горизонти» будуть опубліковані у черговому випуску наукових праць молодих науковців Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

 
Анонси
Галерея
2
22
На даний момент 694 гостей на сайті