Пошук
Головне меню

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД

На базі Кременецької  гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації». Співорганізаторами науково-методичного зібрання фахівців освітянської справи стали Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Конференція проходила під патронатом Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Організаційний комітет наукового дійства очолював ректор академії, професор Афанасій Ломакович. З ним працювали доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор Микола Курач, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доцент Тетяна Новак,  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти, доцент Тетяна Фасолько і кандидат педагогiчних наук, доцент кафедри психології і соціальної роботи Володимир Терпелюк.

Робота пленарного засідання розпочалася доповіддю академіка НАН вищої освіти України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, професора Ірини Кузави на тему «Професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти до роботи в інклюзивному середовищі». Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України Інна Осадченко доповіла про «Оновлення середовищного підходу до освіти молодших школярів під час і після війни». «Дидактично-виховні аспекти інклюзивної персоналістики» – тема виступу доктора педагогічних наук, професора кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Григорія Васяновича. Освітній психолог, міжнародний експерт по роботі з травмою і посттравмою у дітей і підлітків, керівник міжнародного проекту Хібукі-терапія Дафна Максимов-Шарон аналізувала процес «Реабілітації дитячої травми за допомогою Хібукі-терапії». Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології і соціальної роботи Юлія Мельник охарактеризувала «Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні». Доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук Луцького національного технічного університету Юрій Тулашвілі висвітлював «Інноваційні підходи до підготовки сучасного ІТ-фахівця». До цікавої тематики «Поняття та можливості ароматерапії та аромапсихології» звернулася  магістр соціальної педагогіки, викладач соціально-педагогічних дисциплін, аромапсихолог та арттерапевт Тетяна Хрищук. Старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», у воєнний період – штаб-сержант Збройних Сил України, партнер Громадського об’єднання «Носії миру» Ольга Галицька звернулася до теми «Психоедукація: проблеми комунікації між військовими і цивільними в Україні в період війни». У цьому ж тематичному напрямі працювала кандидат педагогічних наук,  завідувач кафедри психології і соціальної роботи нашої академії, доцент Тетяна Новак: вона аналізувала актуальну проблему «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни в Україні».

Секційна робота конференції проходила в п’яти проблемно-тематичних напрямках. Учасники першої секції працювали над комплексним питанням «Психічне та психологічне здоров’я людини. Психологія творчої самореалізації та арт-терапії». Практичний психолог Кременецької гімназії №3 Галина Кравчук запропонувала тему «Розвиток емоційного інтелекту сучасного українського педагога – один із елементів його психологічного супроводу в умовах воєнного стану. Практичне використання технік у закладах освіти». «Соціологічні моделі та їх застосування у практиці соціальної роботи» – предмет аналізу, здійсненого кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри психології та соціальної роботи Володимиром Терпелюком. В цій секції активно працювали студенти бакалаврату нашої академії. Майбутній український філолог Анастасія Бухало виступила з науковою розвідкою «Психологічна адаптація першокурсників до навчання у закладах вищої освіти»; студентка спеціальності «Соціальна робота» Анастасія Савчук інформувала про «Використання методів арт-терапії у соціальній роботі», а завтрашній дошкільний педагог Інна Чабан запропонувала науково-інформаційну добірку «Видатні постаті психології».

Актуальну проблему «Психічне здоров’я особистості в умовах війни в Україні» підняли учасники другої секції. Тон виступам задала кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і соціальної роботи Марія Боднар темою «Вплив глибинних психологічних регуляторів на особистісне зростання в реаліях війни в Україні». Кандидат педагогiчних наук, старший викладач цієї ж кафедри  Андрій Заблоцький звернув увагу на «Гендерні аспекти агресивності жінок і чоловіків в умовах війни», а його колега по кафедрі, кандидат психологічних наук Юлія Тимош проаналізувала «Вплив травми на психологічне здоров’я та стратегії сприяння посттравматичному зростанню особистості».

Ще однієї непростої проблеми «Відновлення психічної рівноваги особистості у процесі психологічної реабілітації, інтеграції та інклюзії» торкнулися науковці – члени третьої секції. Магістрантка Яна Гаврилюк назвала свій виступ «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх». Її молодша колега Альона Смітюх розглянула «Особливості соціального супроводу сімей, у яких перебувають діти під опікою». Представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, магістрантка Марія Тимань і викладач кафедри практичної психології та педагогіки Роман Яремко, зосередились на «Розвитку психологічної освіти в умовах сучасного соціокультурного простору України». Магістрантка Волинського національного університету імені Лесі Українки Надія Федурцо наголосила на «Формуванні професійної педагогічної компетентності спеціального педагогав умовах закладу вищої освіти». Про «Інклюзивну освіту в новій українській школі» повідали науковий тандем – наш фахівець, кандидат педагогiчних наук, доцент Наталія Фіголь, і кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Галина Олійник.

Під час роботи четвертої секції було розглянуто цілий комплекс «Актуальних питань розвитку дошкільної освіти». Низку важливих проблем даної тематики підняли у своїх виступах група магістрантів нашої академії: «Національно-патріотичне виховання старших дошкільників на засадах партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї» (Світлана Банько), «До проблеми формування технічної компетентності дітей старшого віку в різних специфічних дитячих видах діяльності» (вихователька Радивилівського ЗДО «УСМІШКА» Олена Бревчик), «Мистецька освіта дітей дошкільного віку та її значення у формуванні творчої особистості» (Юлія Вареник), «Професійна самореалізація вихователів ЗДО як педагогічна проблема» (Ольга Герман), «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО» (Олена Дикун), «Моральне виховання дітей дошкільного віку засобами художньої літератури» (Людмила Кісілевич); «Педагогічні умови аудіального розвитку дітей старшого дошкільного віку» (Ольга Красуля), «Використання розвивальних ігор в освітньому процесі ЗДО» (Ірина Кулик), «Дистанційні ігри для дітей передшкільного віку як вимога сучасності» (Іванна Ломакович), «Формування екологічної компетенції дітей старшого дошкільного віку (Інна Максимова), «Основні підходи щодо формування здорового харчування учнів закладів загальної середньої освіти» (Олеся Остапчук), «Теоретичні засади інтерактивного навчання дітей в сучасних ЗДО» (Христина Цибульська). Дещо відрізнявся по тематичній спрямованості виступ їх молодшого колеги Валентина Камаєва, який ознайомив присутніх із «Педагогічною діяльністю Станіслава Схейбаля».

П’яту секцію, що працювала над новітньою темою «Дистанційне та змішане навчання: моделі, технології та перспективи», представила робота нашого юного науковця Надії Пашко «Ефективні інструменти для дистанційного навчання учнів».

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан і перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації» показала, що наші науковці та їх молода зміна вміють і готові жити та працювати навіть в екстремальних умовах сьогодення.

 
Анонси
Галерея
Корпус №1
Корпус №1Корпус №1
На даний момент 249 гостей на сайті