Пошук
Головне меню

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – ДЛЯ ВСІХ

Ефективність науково-дослідницької та навчально-методичної роботи у закладах вищої освіти значною мірою залежить від масштабів, змісту та рівня співпраці між профільними факультетами, кафедрами вищих освітніх установ, а також їх фахових зв’язків з іншими науково-освітніми та позаосвітніми інституціями. Ефективність такої співпраці і зв’язків продемонструвала VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення», яка проходила в змішаному режимі на базі Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка та була підготовлена спільно з науковцями факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій Луцького національного технічного університету.

До організаційного комітету цього наукового онлайн-зібрання входили доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи. Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, професор Микола Курач (голова Оргкомітету), кандидат біологічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання нашої академії Віктор Чижик (співголова Оргкомітету), кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету, доцент Володимир Ковальчук. Нашу академію в Оргкомітеті представляли кандидат психологічних наук, проректор з навчальної роботи, доцент Марія Боднар, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету фізичного виховання, біології та психології, доцент Олександр Бережанський, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання,  доцент Микола Божик, кандидат біологічних наук, професор кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання  Олена Довгань, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Василь Довгаль і асистент кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання  Олександр Гурковський. Від Луцького національного технічного університету до Оргкомітету ввійшли кандидат наук з фізичного виховання та спорту, проректор з наукової роботи та інфраструктури, доцент Сергій Савчук, кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Володимир Файдевич,  кандидат технічних наук, декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій, доцент Галина Герасимчук,  асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Оксана Лахай.

З вітальними словами до учасників наукового онлайн-дійства звернулися  доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, професор Микола Курач, кандидат технічних наук, декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій Луцького національного технічного університету, доцент Галина Герасимчук,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доцент Андрій Огнистий,  кандидат історичних наук, проректор з наукової роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», доцент Олена Бундак.


Модераторами пленарного засідання виступили професор Віктор Чижик і доцент Віктор Голуб. Старт пленарному дискурсу дав доктор біологічних наук, директор Інституту фізіології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор Володимир Лизогуб, який оприлюднив доповідь на тему «Фізична працездатність футболістів високої кваліфікації у різних режимах енергетичного метаболізму». Доктор медичних наук, завідувач кафедри біології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор Олександр Плиска доповідав про «Зміни вегетативної регуляції роботи серцево-судинної системи студенток упродовж навчального року». Визначав «Функціональний вік, як життєво необхідні навички з фізичного виховання для профілактики прискореного старіння усіх верств дорослого населення» доктор медичних наук, старший науковий співробітник  кафедри нормальної фізіології, медичної біології і біологічної фізики Київського медичного університету, професор Олександр Поляков. «До питання оцінки фізичного стану студентів» звернувся кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  доцент кафедри фізичної культури, спорту та здоров‘я Луцького національного технічного університету Сергій Савчук. Нашу академію на пленарному засіданні представляв один із його модераторів, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Віктор Чижик, який дав аналіз такого складного явища як «Розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку».

На секційних засіданнях, модераторами яких виступали кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я Луцького національного технічного університету, доцент Володимир Ковальчук і кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання Кременецької гуманітарно-педагогічної академії,  доцент Микола Божик, інформували про результати власних авторських фахових науково-аналітичних досліджень науково-педагогічні працівники чотирнадцяти закладів вищої освіти України. Окрім науково-педагогічних працівників нашої академії, учасниками VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення» стали науковці-фахівці фізичного виховання та спорту Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича,  Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України,    Національного інституту серцево-судинної хірургії НАМН України,  Луцького педагогічного коледжу, Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Луцького інституту розвитку людини Університету „Україна”, Луцького національного технічного університету, Національної академії медичних наук України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського Медичного Університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка, Херсонського державного університету.

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення», яка проходила  на базі Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка та була підготовлена спільно з науково-педагогічними працівниками Луцького національного технічного університету, свою роботу завершила. Наступив етап осмислення, використання та реалізації її теоретичних, загально-методичних і конкретних практичних рекомендацій.

 
Анонси
Галерея
4
44
На даний момент 694 гостей на сайті