Пошук
Головне меню

НАУКОВИЙ ВІСНИК: ВИПУСК П’ЯТНАДЦЯТИЙ

Нинішній п’ятнадцятий, як і попередній чотирнадцятий, випуск «Наукового вісника Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» побачив світ в одеському видавництві «Гельветика». Не змінилася група членів редакційної колегії, що працювали над підготовкою його матеріалів:  загальну редакцією здійснила доктор педагогічних наук, професор Валентини Бенери. Під її керівництвом над випуском працювали провідні наші науковці, доктори педагогічних наук, професор Микола Курач (заступник головного редактора) і доцент Ірина Онищук, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти Володимир Банах і Тетяна Кучер. Як і попередні випуски, цей також рекомендований до друку Вченою радою нашої академії. Видання продовжує публікувати статті з актуальних проблем вищої школи, історії розвитку педагогічної теорії та освітньої практики, теорії та практики навчання і виховання, вищої освіти за рубежем, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання. Окрім науково-педагогічних працівників академії та наших колег з інших вищих педагогічних навчальних закладів, а також студентів педагогічних ЗВО, видання рекомендується педагогам-практикам системи дошкільної та загальної середньої освіти.

В першому розділі «Наукового вісника…» науковці досліджують «Актуальні проблеми вищої школи». Вони характеризують феномен компетентності в контексті сучасної освітньої парадигми, висвітлюють місце і роль програм обміну в професійному розвитку викладачів закладів вищої освіти, аналізують процеси дослідження готовності вчителів до роботи в інклюзивній освіті та шляхи формування їх інклюзивної компетентності, а також звертаються до питань програмування майбутнім учителем трудового навчання та технологій персонального портфоліо для життєвої і професійної перспективи.

Тенденції розвитку самостійної наукової роботи студентів у діяльності наукових товариств і гуртків у 1905–1916 роках, розвиток інформатики як навчальної дисципліни у закладах вищої освіти від появи перших комп’ютерів до сьогодення, а також така специфічна проблематика як освітня діяльність Української православної церкви Київського патріархату в Західній Україні в період 1992–2018 років – зміст розділу «Історія розвитку педагогічної теорії та освітньої практики».

Увагу науковців-авторів розділу «Теорія та практика навчання і виховання» привернули технологія мотивації досягнення успіху у практиці вчителів біології та основ здоров’я, вплив музичного мистецтва на мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку, а також дидактичні можливості цифрових технологій у графічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання. Окремі аналітики торкнулися питання підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку, становлення особистості вихователя закладу дошкільної освіти як важливого складника професійної підготовки і навіть до такої актуальної проблеми як формування критичного мислення учнів при висвітленні імперської політики проти українців. У статтях розділу досліджується психологія віктимної особистості в сучасному соціальному середовищі, здійснюється теоретичний аналіз сутності художньої культури та характеризується методика акробатичної підготовки волейболістів.

Автори заключного розділу «Наукового вісника…» «Освіта за рубежем» пропонують читачам два дослідження: «Стратегії розвитку практичної підготовки соціальних працівників у Республіці Польща» та «STEM TRAINING – a formula of succes».

 
Анонси
Галерея
galery 8
galery 8galery 8
На даний момент 124 гостей на сайті