Пошук
Головне меню

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література, історія)

Робочі програми освітніх компонентів

Акутальні проблеми історії України

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

Методика навчання філологічних дисциплін в ЗЗСО

Українська наукова мова

Сучасний літературний процес

Філософія та методологія науки

Аналіз та інтерпретація художніх текстів

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Методологія сучасної лінгвістики

Сучасні освітні технології в ЗЗСО

Технології навчання історії

Комп'ютерні інформаційні технології в освіті та науці

Методичні рекомендації для підсумкової атестації ОПП Середня освіта (Українська мова і література, історія)

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень


 

Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Актуальні питання жанро-родової організації ліричного твору

Актуальні питання української ономастики

Актуальні політичні пробл.суч.світу 

Динамічні процеси в мовній структурі

Комунікативна лінгвістика

Краєзнавчі студії

Теоретичні основи функційного синтаксису

 


 
Анонси
Галерея
33
3333
На даний момент 995 гостей на сайті