Пошук
Головне меню

Силабуси освітніх компонентів Другий (магістерьский) рівень вищої освіти ОПП Середня освіта (Мова та література (німецька))

Актуальні питання когнітивної лінгвістики

Вступ до жанрології

Ділова англомовна комунікація

Загальнотеоретичний курс німецької мови

Інновації у словниковому складі англійської мови

Історія німецької мови

Комунікативна лінгвістика

Контрастивна граматика англійської та української мов

Контрастивна стилістика англійської та української мов

Лінгвокогнгітивний аналіз тексту (німецька мова)

Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Основи англомовного академічного письма

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Порівняльна типологія англійської та української мов

Практичний курс польської мови

Стилістика німецької мови

Сучасна англомовна література

Сучасна німецькомовна література

Теоретична граматика німецької мови

Теоретична фонетика німецької мови

Видатні поляки світу

Особливості польського менталітету

Польський політичний та медійний дискурс

Польсько-українські культурні зв'язки

Поляки – лауреати Нобелівської премії

Роль та місце польської культури в контексті світової

Сучасна польська література

Ділова німецькомовна комунікація

 
Анонси
Галерея
9
99
На даний момент 536 гостей на сайті