Пошук
Головне меню

У ФОРМАТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ

На базі історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського під патронатом Міністерства  освіти і науки України та з організаційною участю науковців Волинського національного університету імені Лесі Українки, Маріупольського державного університету та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Регіональні студії української історії».

Організаційний комітет конференції очолювала проректор з наукової роботи Вінницького ДПУ, доктор педагогічних наук, професор Алла Коломієць. До його складу входили провідні науково-педагогічні працівники університету-господаря цього молодіжного наукового зібрання, а також представники вінницького студентства: заступник голови Ради студентського самоврядування Вадим Гурняк, голова Ради студентського самоврядування історичного факультету Ганна Вальчук і голова Студентського наукового товариства історичного факультету Катерина Остапенко.

Учасників конференції вітали доктор педагогічних наук, ректор університету, професор Наталія Лазаренко, кандидат історичних наук, декан історичного факультету, професор Юрій Зінько, доктор історичних наук, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського НУ імені Богдана Хмельницького, професор Наталія Земзюліна, доктор політичних наук, декан факультету історії, політології та національної безпеки Волинського НУ імені Лесі Українки, професор Ярослав Ярош і доктор історичних наук, завідувач кафедри історії та археології Маріупольського державного університету, професор Володимир Романцов.

На пленарному засіданні (модератори – професор Іван Романюк і аспірант Олександр Красян) прозвучали доповіді різної тематично спеціалізованої спрямованості. Третьокурсник Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського НУ імені Богдана Хмельницького Василь Лук’яниця доповів про «Новітні дослідження поселення-гіганта Трипільської культури «Тальянка»» (науковий керівник – кандидат історичних наук А.І.Касян). Тематику продовжили представники Миколаївського НУ імені Василя Сухомлинського магістр історії та археології Юрій Жирок і магістрант Давид Чежия: вони надали інформацію про «Перші дослідження городища бронзового віку «Дикий сад»» (науковий керівник – старший викладач К.В.Горбенко). Студентка четвертого курсу факультету дошкільної і початкової освіти, історії та мистецтв нашої Академії Валентина Лясковська характеризувала «Епістолярій та публіцистику Івана Огієнка як джерело локальної історії Кременеччини» (науковий керівник – професор Ірина Скакальська). «Кримське питання в політиці гетьмана П. Скоропадського» аналізували магістранти Маріупольського ДУ Олександр Воробйов і Максим Болгов (науковий керівник – С.В.Новікова), а четвертокурсниця факультету історії, політології та національної безпеки (Волинський НУ імені Лесі Українки) Софія Бахотниця – «Участь волинян у подіях  2013–214 років» (науковий керівник – доцент Л.А.Понєдєльнік).  Окремі юні науковці досліджували спогади учасників історичних процесів і подій: студент другого курсу історичного факультету Вінницького ДПУ Іван Жмудь висвітлив питання «Вінниччина у спогадах «чорних запорожців» під час національно-визвольних змагань 1917–1921 років» (науковий керівник – доцент В.А.Тучинський), а четвертокурсниця цього ж факультету Інна Гоменюк – тему «Голод 1946–1947 р.р. на Вінниччині: спогади очевидців» (науковий керівник – професор Ю.А.Зінько).  Цікаву наукову розвідку «Етнорегіональна ідентичність українців Вінниччини (на прикладі альбому-монографії В.Козюка та В.Косаківського «Хата під стріхою: останній штрих минулого тисячоліття»») оприлюднила аспірантка історичного факультету Вінницького ДПУ Тетяна Рабчук (науковий керівник – доцент В.Косаківський).

Секційна робота студентської науково-практичної конференції «Регіональні студії української історії проходила у  п’яти проблемно-таматичних напрямках: «Актуальні проблеми регіональної історії України», «Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження регіональної історії України», «Регіональна історія в сучасній соціогуманітаристиці», «Єдність України через міжрегіональний діалог: історія і сучасність», «Історична пам’ять: регіональний вимір».

В секції «Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження регіональної історії України» прозвучали доповіді юних науковців нашої Академії: «Локальна і субрегіональна складові шкільного курсу з історії крізь призму компетентнісного підходу до навчання», яку підготувала магістрантка Катерина Шмигун, і «Ретромандрівка містом за старою картою як форма краєзнавчої роботи в школі (на матеріалах з історії Шумська та його околиць», яку здійснив четвертокурсник спеціальності «Історія» Віталій Вавренчук. (науковий керівник – доцент В.Д.Собчук).

За тематичною спрямованістю секції «Регіональна історія в сучасній соціогуманітаристиці» студеннткою четвертого курсу спеціальності «Історія» нашої Академії Світланою Чорною була запропонована наукова розвідка «Історія Збаража та його околиць як просторово-часовий феномен» (науковий керівник – доцент В.Д.Собчук).

В секції ««Історична пам’ять: регіональний вимір» студент четвертого курсу спеціальності «Історія» Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Олександр Улянюк оприлюднив дослідження «Локальна історія Кременеччини у контексті подій Другої світової війни (за матеріалами Кременецького краєзнавчого музею)» (науковий керівник – професор І.Б.Скакальська).

 
Анонси
Галерея
20
2020
На даний момент 232 гостей на сайті