Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Каталог вибіркових дисциплін  на 2023-2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова англомовна комунікація
 2. Ділова німецькомовна комунікація
 3. Основи англомовного академічного письма
 4. Основи німецькомовного академічного письма
 5. Практичний курс польської мови
 6. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)
 7. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)
 8. Основи когнітивної лінгвістики
 9. Інновації у словниковому складі англійської мови
 10. Вступ до жанрології
 11. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
 12. Контрастивна граматика англійської та української мов
 13. Контрастивна граматика німецької та української мов
 14. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 15. Польський молодіжний сленговий дискурс
 16. Польський політичний та медійний дискурс
 17. Сучасна польська література
 18. Особливості польського менталітету
 19. Сучасне польське мистецтво
 20. Сучасна англійська література
 21. Сучасна німецька література
 22. Порівняльна типологія англійської та української мов
 23. Порівняльна типологія німецької та української мов
 24. Контрастивна стилістика англійської та української мов
 25. Комунікативна лінгвістика
 26. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 27. Порівняльна лексикологія німецької та української мов
 28. Польсько-українські культурні зв'язки
 29. Видатні поляки світу
 30. Роль та місце польської культури в контексті світової
 31. Стилістика англійської мови
 32. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 33. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 34. Лексикологія англійської мови
 35. Лексикологія німецької мови
 36. Історія англійської мови
 37. Історія німецької мови
 38. Теоретична граматика англійської мови
 39. Теоретична граматика німецької мови
 40. Теоретична фонетика англійської мови
 41. Теоретична фонетика німецької мов
 42. Сучасний український та англійський фантастичний роман
 43. Шкільний курс зарубіжної літератури (історія й аналітика)
 44. Історія англійського роману: від Л. Стерна до Ст. Кінга
 45. Англійська література в шкільному курсі зарубіжної літератури
 46. Жанрові системи української та британської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.
 47. Англомовна поезія: від середніх віків до сучасності

Вибіркові компоненти циклу додаткової спеціалізації «Вчитель німецької мови»

 1. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 2. Практичний курс німецької мови (В2+)
 3. Практичний курс німецької мови (С1)
 4. Сучасні технології викладання німецької мови у закладах освіти
 5. Виробнича (педагогічна) практика з німецької мови

Вибіркові компоненти циклу додаткової спеціалізації «Вчитель польської мови»

 1. Загальнотеоретичний курс польської мови
 2. Практичний курс польської мови (В2)
 3. Практичний курс польської мови (С1)
 4. Сучасні технології викладання польської мови у закладах освіти
 5. Виробнича (педагогічна) практика з польської мови

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
60
6060
На даний момент 240 гостей на сайті