Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Початкова освіта 2023-2024н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2023-2024н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Початкова освіта

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти
 2. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
 3. Інноваційні технології НУШ в роботі з дошкільниками
 4. Етнопедагогіка дошкільна
 5. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 6. Педагогічна етика
 7. Наукові комунікації іноземною мовою
 8. Імідж сучасного педагога
 9. Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти
 10. Моніторинг якості дошкільної освіти
 11. Основи теорії гендеру
 12. Актуальні проблеми дидактики початкової школи
 13. Організація інформативно-комунікативного простору в початковій школі
 14. Організація позаурочної діяльності в початковій школі
 15. Новітні підходи навчання математичної галузі в НУШ
 16. Технології навчання розвязуванню задач в початковій школі
 17. Робота на освітніх платформах в початковій школі
 18. Адаптація дитини до умов шкільного навчання
 19. Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку дитини
 20. Технології формування стресостійкості у майбутніх педагогів
 21. Психологія професійної самореалізації
 22. Психологія дитячого колективу
 23. Основи конфліктології
 24. Діяльнісний підхід у початковій школі (за програмою LEGO Fundation)

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
36
3636
На даний момент 220 гостей на сайті