Пошук

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) 2023-2024 н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2023-2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділова англомовна комунікація
 2. Ділова німецькомовна комунікація
 3. Основи англомовного академічного письма
 4. Основи німецькомовного академічного письма
 5. Практичний курс польської мови
 6. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (англійська мова)
 7. Лінгвокогнітивний аналіз тексту (німецька мова)
 8. Основи когнітивної лінгвістики
 9. Інновації у словниковому складі англійської мови
 10. Вступ до жанрології
 11. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 12. Контрастивна граматика німецької та української мов
 13. Контрастивна граматика англійської та української мов
 14. Поляки – лауреати Нобелівської премії
 15. Польський політичний та медійний дискурс
 16. Польський молодіжний сленговий дискурс
 17. Сучасна польська література
 18. Особливості польського менталітету
 19. Сучасне польське мистецтво
 20. Сучасна англійська література
 21. Сучасна німецька література
 22. Порівняльна типологія німецької та української мов
 23. Порівняльна типологія англійської та української мов
 24. Контрастивна стилістика англійської та української мов
 25. Комунікативна лінгвістика
 26. Порівняльна лексикологія німецької та української мов
 27. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 28. Польсько-українські культурні зв'язки
 29. Видатні поляки світу
 30. Роль та місце польської культури в контексті світової
 31. Стилістика англійської мови
 32. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 33. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 34. Лексикологія англійської мови
 35. Лексикологія німецької мови
 36. Історія англійської мови
 37. Історія німецької мови
 38. Теоретична граматика англійської мови
 39. Теоретична граматика німецької мови
 40. Теоретична фонетика англійської мови
 41. Теоретична фонетика німецької мови
 42. Сучасний український та англійський фантастичний роман
 43. Шкільний курс зарубіжної літератури (історія й аналітика)
 44. Історія англійського роману: від Л. Стерна до Ст. Кінга
 45. Англійська література в шкільному курсі зарубіжної літератури
 46. Жанрові системи української та британської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.
 47. Англомовна поезія: від середніх віків до сучасності

Вибіркові компоненти циклу додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови»

 1. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 2. Практичний курс англійської мови (В2+)
 3. Практичний курс англійської мови (С1)
 4. Сучасні технології викладання англійської мови у закладах освіти
 5. Виробнича (педагогічна) практика з англійської мови

Вибіркові компоненти циклу додаткової спеціалізації «Вчитель польської мови»

 1. Загальнотеоретичний курс польської мови
 2. Практичний курс польської мови (В2)
 3. Практичний курс польської мови (С1)
 4. Сучасні технології викладання польської мови у закладах освіти
 5. Виробнича (педагогічна) практика з польської мови

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 20 кредитів (по 4  кредити ЄКТС на кожну дисципліну; обрати  5 навчальних дисциплін):

-          І курс ( 1 дисципліна у І семестрі,  2 дисципліни у  ІІ семестрі);

-          ІІ курс ( 2 дисципліни у  ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
40
4040
На даний момент 222 гостей на сайті