Пошук

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Освітньо-професійна програма Початкова освіта 2023-2024н.р.

Каталог вибіркових дисциплін  на 2023-2024н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма Початкова освіта

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Практикум із розв’язування задач
 2. Вивчення елементів геометрії в початковій школі
 3. Вивчення елементів алгебри в початковій школі
 4. Інноваційні технології навчання математики в початковій школі
 5. Практикум  із розвитку мовлення
 6. Практикум з українського правопису
 7. Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови
 8. Вивчення орфограм на уроках української мови в початковій школі
 9. Технології STEM-освіти в процесі вивчення природничої галузі в НУШ
 10. Технології дистанційного навчання в НУШ
 11. Проєктна діяльність в початкових класах
 12. Організація спостережень за природою
 13. Практикум  із вивчення неживої природи
 14. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі
 15. Наступність у роботі ЗДО і початкової школи
 16. Робота з батьками
 17. Особливості роботи з підручником в початковій школі
 18. Виховання обдарованих дітей
 19. Етнографія дитинства
 20. Розвиток творчих здібностей молодших школярів
 21. Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
 22. Художня праця та основи дизайну
 23. Психолого-педагогічний тренінг у підготовці майбутнього вчителя початкової школи
 24. Медіадидактика
 25. Організація освітньо-виховного процесу в сільській початковій школі
 26. Робота з дитячими та молодіжними організаціями
 27. Професійна адаптація студента до роботи в початковій школі
 28. Початкова освіта в зарубіжних концепціях
 29. Культурно-дозвіллєва діяльність в літніх оздоровчих таборах
 30. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 31. Педагогічні технології у початковій освіті
 32. Основи педагогічної інноватики
 33. Психолого-педагогічні основи  роботи з обдарованими дітьми
 34. Психологія мотивації та емоцій
 35. Діяльнісний підхід у початковій школі (за програмою LEGO Fundation).
 36. Благополуччя дітей і педагогів: дієві інструменти та практики підтримки ( у співпраці з LEGO Fundation та MHPSS Collaborative).

Примітка: Загальна кількість кредитів ЄКТС на вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки – 48  (по 4 кредити ЄКТС на кожну дисциплін, обрати – 12 навчальних дисциплін):

-          ІІ курс (1 дисципліна  у І семестрі,  2 дисципліни у ІІ семестрі);

-          ІІІ курс (по 2 дисципліни у І та ІІ семестрах);

-          ІV курс (2 дисципліни у І семестрі, 3 дисципліни у ІІ семестрі).

 
Анонси
Галерея
63
6363
На даний момент 230 гостей на сайті